[Zabytki-l] Projekt regulaminu

borek99 aaz2 w wp.pl
Sob, 16 Lip 2011, 09:34:01 CEST


W dniu 2011-07-15 15:54, Tomasz Ganicz pisze:
> Skrobnąłem parę dni temu taki zarys regulaminu:
>
> http://piratepad.net/U9IYd2w11a
>
> Co do przepisów podatkowych - to nagrody do 760 PLN na osobę są
> zwolnione z podatku, a dalej jest 10% podatek ryczałtowy, który
> nagrodzony powinien uiścić organizatorowi przed wydaniem fantu, a
> organizator ma obowiązek odprowadzić ten podatek do odpowiedniego
> Urzędu Skarbowego, właściwego dla miejsca zamieszkania nagrodzonego.
>
"Zdjęcia muszą być przesłane w okresie od 1 do 30 września 2011 poprzez 
formularz internetowy udostępniony na stronie organizatora". Czyli 
rozumiem, że data wykonania zdjęcia nie będzie tu miała żadnego 
znaczenia, a liczy się tylko i wyłącznie czas jego załadowania na commons?


Więcej informacji o liście Zabytki-l