[Zabytki-l] Raport z działalności projektu 19 maja-10 lipca

Alek Tarkowski alek w creativecommons.pl
Pon, 11 Lip 2011, 09:07:31 CEST


Witajcie,

mam jedną uwagę - odnośnie "serwisu pośredniczącego". Nie znam liczb,
ale Flickr, choć bardzo fajny, nie jest popularny w Polsce. Może z tego
powodu warto dodać drugi, polski - np. Fotosik?
co ciekawe, obsługuje on licencjonowanie CC:
http://www.fotosik.pl/module.show_document_htm.php?doc=licencje

mam też jakiś kontakt do nich, wprawdzie nie odgrzewany, ale z tego co
wiem oni są chętni do współpracy i może od swojej strony mogliby
wypromować projekt?

służę jakby co kontaktem.

pozdrowienia,

Alek

On 11/07/11 2:57 , Tomasz Kozłowski wrote:
> Hej,
> dziki za Twoje uwagi. Poni|ej postaram si do nich odnie[ na tyle
> konstruktywnie i caBo[ciowo, na ile pozwala mi do[ pózna godzina
> pisania tej wiadomo[ci :-))
>
> Dnia 11.07.2011 01:50, Tomasz Ganicz napisaB:
> > Nie ma natomiast:
> > *|adnego regulaminu przeprowadzenia konkursu ani nawet jego zarysu
>
> Kwesti napisania regulaminu przeprowadzenia konkursu zostawiBem sobie
> na drug poBow lipca, a chciaBbym opublikowa go 31 lipca/1 sierpnia,
> aby ukazaB si na miesic przed rozpoczciem konkursu. Zarys regulaminu
> (pi podstawowych zasad) okre[liBem w raporcie z 18 maja[1] w sekcji
> "Spotkanie podczas Hackathon Berlin 2011" -- to byBy jedyne ustalone
> przez nas w Berlinie wymagania, zgodnie z uzyskanym konsensusem bardziej
> szczegóBowe kwestie dla swojego kraju regulowa powinien ka|dy chapter
> Wikimedia.
>
> Je[li masz jakie[ pomysBy dotyczce regulaminu, bardzo prosz o
> informacje; ja w cigu najbli|szych paru dni postaram si poczyta nieco
> wicej na ten temat (np. w kwestii odpowiedzialno[ci organizatora,
> finansów, podatków i in.).
>
> > *pomysBów na struktur i skBad jakiej[ komisji konkursowej - ani nawet
> > okre[lenia za co i wg jakich kryteriów bdziemy wyBaniali zwycizców
>
> Podczas spotkania w Berlinie ustalili[my skBad komisji konkursowej na
> szczeblu europejskim (2 fotografów, 3 Wikimedian, 2 specjalistów
> zwizanych z zabytkami i niezale|ny koordynator bez prawa gBosu) --
> podobn struktur powinny przyj krajowe komisje konkursowe, z tym |e
> ilo[ reprezentantów danej grupy i konkretne nazwiska w przypadku Polski
> s jeszcze do ustalenia (mam pewne pomysBy dotyczce Wikimedian i osób
> zwizanych z zabytkami).
>
> Je[li chodzi za[ o kryteria wyBonienia zwycizców, które powinny
> obowizywa w konkursie, to jedno jest pewne: 10 wybranych przez jury
> konkursowe zdj o najlepszych walorach fotograficzno-informacyjnych
> (jako[, rozdzielczo[, ostro[, przekaz informacyjny itd.) zostanie
> nominowanych do konkursu na skal europejsk.
>
> Inne ewentualne kryteria (kategorie) powinny zosta ustalone przez
> organizatorów konkursu w konkretnym paDstwie; w przypadku naszego
> projektu niemal|e od jego pocztku proponowaBem nagrod dla osoby, która
> (1) sfotografuje najwiksz liczb zabytków lub (2) sfotografuje
> najwicej zabytków, które do tej pory nie posiadaBy zdj. T kwesti
> tak|e powinni[my rozstrzygn w najbli|szym czasie, a ju| koniecznie
> przed opublikowaniem regulaminu konkursu :-)
>
> > *ustalenia jak maj uploadowa zdjcia osoby, które nie miaBy do
> > czynienia z Commons - ani te| nie sBycha o ew. pracach nad jakimi[
> > skryptami uBatwiajcymi to Badowanie lub ew. uruchomieniem jakiego[
> > serwisu po[redniczcego.
>
> Ta kwestia nie le|y (niestety) w moich kompetencjach; przygotowaniem
> skryptu uBatwiajcego wysyBanie pliku do Commons zajmuj si bowiem
> organizatorzy Wiki Loves Monuments w Holandii, a my (i reszta Europy)
> bdziemy tylko tBumaczy i opiniowa ich projekt w momencie, kiedy
> zostanie opublikowany (pewnie zechc skorzysta z do[wiadczeD Szwajcarów).
>
> Je[li chodzi o serwis po[redniczcy, to praktycznie na 100% zostanie nim
> Flickr (korzystamy w tym miejscu ze wcze[niejszych do[wiadczeD Holendrów).
>
> Dzisiaj postaram dowiedzie si nieco wicej na temat tego skryptu do
> uploadu i podziel si informacjami na li[cie.
>
> Pozdrowienia,
_______________________________________________
Lista dyskusyjna projektu "Wiki Lubi Zabytki" (Wiki Loves Monuments)
Zabytki-l w tools.wikimedia.pl
http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/zabytki-l

-- 
dr Alek Tarkowski
koordynator / public lead
Creative Commons Polska / Poland
www: http://creativecommons.pl
identica: http://identi.ca/alek
twitter: http://twitter.com/atarkowskiWięcej informacji o liście Zabytki-l