[Zabytki-l] Patronat honorowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Alek Tarkowski alek w creativecommons.pl
Pią, 8 Lip 2011, 11:24:57 CEST


Witajcie,

Strasznie się cieszę, że się udało! Tomku, gratulacje.

Pozdrowienia,

AlekOn 08/07/11 1:15 , Tomasz Kozłowski wrote:
> Kochani,
> jest mi niezmiernie miBo ogBosi, i| projekt Wiki Lubi Zabytki
> organizowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska zostaB objty
> honorowym patronatem przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
> Rzeczypospolitej.
>
> W imieniu Ministra patronat honorowy sprawowa bdzie Sekretarz Stanu w
> MKiDN, a jednocze[nie Generalny Konserwator Zabytków, Piotr {uchowski,
> co IMHO czyni ten patronat jeszcze warto[ciowszym.
>
> W poBowie czerwca Stowarzyszenie Wikimedia Polska podpisaBo tak|e umow
> o partnerstwie z Narodowym Instytutem Dziedzictwa (NID), na podstawie
> której projekt Wiki Lubi Zabytki zostaB objty patronatem honorowym
> przez NID oraz bdzie wspierany przez t instytucj marketingowo oraz
> merytorycznie; Stowarzyszenie Wikimedia Polska bdzie z kolei wspiera
> marketingowo przy okazji konkursu WLZ organizowane przez NID Europejskie
> Dni Dziedzictwa, które odbd si w tym roku w dniach 10-11 i 17-18
> wrze[nia.
>
> Moje ogromne podzikowania chciaBbym skierowa do Alka Tarkowskiego,
> dyrektora naszego pierwszego partnera, Centrum Cyfrowego Projekt:
> Polska, którego osobiste zaanga|owanie i nieocenione rady przyczyniBy
> si do uzyskania patronatu Ministra. Alku -- dzikuj!
>
> Mam nadziej, |e to nie bdzie nasz ostatni sukces i na fali entuzjazmu
> nasz projekt bdzie rozwijaB si jeszcze szybciej i lepiej ni| do tej
> pory!
>
> Pozdrowienia,


_______________________________________________
Lista dyskusyjna projektu "Wiki Lubi Zabytki" (Wiki Loves Monuments)
Zabytki-l w tools.wikimedia.pl
http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/zabytki-l

-- 
dr Alek Tarkowski
koordynator / public lead
Creative Commons Polska / Poland
www: http://creativecommons.pl
identica: http://identi.ca/alek
twitter: http://twitter.com/atarkowskiWięcej informacji o liście Zabytki-l