[Wikirobota] Zasady - śmiało edytuj?

Marcin Cieslak saper w saper.info
Sob, 22 Mar 2008, 22:52:13 CET


Paweł Filipek wrote:

> Można by wpisać coś w rodzaju "Zanim zmienisz treść zasady, upewnij
> się, czy zmiana będzie mieć konsensus społeczności"? I dalej tak jak już
> jest - o  możliwości skorzystania ze strony dyskusji. Przy czym chyba
> każdy domyśli się, że chodzi o *merytorycznie* istotne zmiany, nie zaś
> interpunkcyjne, ortograficzne, stylistyczne, itd.

Ja tu się nie zgodzę - cierpimy na chorobę wikipieniactwa, gdzie proste
sprawy są rozsądzane godzinami, a nie ma komu zabrać się do roboty (np.
do ujednolicania pewnych rzeczy). Dochodzi do tego, że nawet stare
tłumaczenia na szybko tekstów z enwiki nabierają "blichtru" zasady i
nawet przecinka nie można w nich zmienić.

Moim zdaniem nie tędy droga, jeśli mamy się rozwijać. Zasada "śmiało
edytuj strony" wynika wprost z istnienia przycisku "edytuj" i zasady
działania wiki i nie ma powodu, dla którego miałaby w jakimś fragmencie
wiki nie obowiązywać.

-- 
              << Marcin Cieslak // saper w saper.info >>

-------------- następna część ---------
Załącznik, który nie był tekstem został usunięty...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 4382 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : http://tools.wikimedia.pl/pipermail/wikirobota/attachments/20080322/7c3ca6a0/attachment.bin 
-------------- następna część ---------
_______________________________________________
Wikirobota mailing list
Wikirobota w tools.wikimedia.pl
http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/wikirobota

GDJ trwa


Więcej informacji o liście dyskusyjnej Wikirobota