<div dir="ltr"><div class="gmail_default"><font face="trebuchet ms, sans-serif" color="#0b5394" size="4">Dobry,</font></div><div class="gmail_default"><font face="trebuchet ms, sans-serif" color="#0b5394" size="4"><br></font></div><div class="gmail_default"><font face="trebuchet ms, sans-serif" color="#0b5394" size="4">pozwalam sobie przesłać informację o akcji bardzo bliskiej memu sercu, gdyż w tym roku jest ona skierowana nie tylko do szkół, ale też do domów kultury i bibliotek.</font></div><div class="gmail_default"><font face="trebuchet ms, sans-serif" color="#0b5394" size="4"><br></font></div><div class="gmail_default"><font face="trebuchet ms, sans-serif" color="#0b5394" size="4">Pozdrawiam</font></div><div class="gmail_default" style="font-family:tahoma,sans-serif;font-size:small;color:rgb(0,0,0)"><br></div><div class="gmail_default" style="font-family:tahoma,sans-serif;font-size:small;color:rgb(0,0,0)"><span style="color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px">Ruszyły zapisy do 4. edycji Tygodnia Konstytucyjnego! Dotychczas zajęcia odbyły się w 915 szkołach, przeprowadziło je 1113 prawników, a skorzystało z nich ponad 84 000 uczniów z całej Polski. Tym razem, do udziału zapraszamy nie tylko szkoły! </span><br style="color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px"><br style="color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px"><span style="color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px">Zgłoszenia przyjmujemy do 9 października: </span><br style="color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px"><br style="color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px"><span style="color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px">➡️ Formularz zgłoszeniowy dla szkół/organizacji*: </span><br style="color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px"><a href="https://goo.gl/forms/VDrAQx65uNbcDPEJ3" rel="noopener nofollow" style="color:rgb(54,88,153);text-decoration-line:none;font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px" target="_blank"><span style="font-family:inherit">https://goo.gl/forms/</span><span class="m_3999290660897251436gmail-word_break" style="display:inline-block;font-family:inherit"></span>VDrAQx65u<wbr>NbcDPEJ3</a><br style="color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px"><span style="color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px">➡️ Formularz zgłoszeniowy dla prawników: </span><br style="color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px"><a href="https://goo.gl/forms/Mzq5LKIiwMaTgn1v2" rel="noopener nofollow" style="color:rgb(54,88,153);text-decoration-line:none;font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px" target="_blank"><span style="font-family:inherit">https://goo.gl/forms/</span><span class="m_3999290660897251436gmail-word_break" style="display:inline-block;font-family:inherit"></span>Mzq5LKIiw<wbr>MaTgn1v2</a><br style="color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px"><span style="color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px">➡️ Więcej informacji: </span><a href="http://www.stowarzyszenieholda.pl/" rel="noopener nofollow" style="color:rgb(54,88,153);text-decoration-line:none;font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px" target="_blank">www.<wbr>stowarzyszenieholda.pl</a><span style="color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px"> </span><br style="color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px"><br style="color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px"><span style="color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px">W ramach akcji odbywają się lekcje o roli Konstytucji i sądów, prowadzone przez prawników – praktyków. Wszystko po to, żeby pokazywać jak bardzo Konstytucja wpływa na codzienne sprawy każdego z nas. Aby wziąć </span><span class="m_3999290660897251436gmail-text_exposed_show" style="display:inline;font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;color:rgb(75,79,86);font-size:14px;letter-spacing:-0.12px">udział w Tygodniu Konstytucyjnym wystarczy wypełnić formularz kontaktowy i oddać się w ręce Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy. To właśnie my łączymy w pary prawników i szkoły/organizacje oraz pomagamy w ustaleniu terminów zajęć. <br><br>Patronat Honorowy nad Tygodniem Konstytucyjnym objął Rzecznik Praw Obywatelskich dr <a href="https://www.facebook.com/adam.bodnar.71" style="color:rgb(54,88,153);text-decoration-line:none;font-family:inherit" target="_blank">Adam Bodnar</a>. Materiały edukacyjne merytorycznie nadzoruje prof. Ewa Łętowska. W pracę nad nimi włączyło się <a href="https://www.facebook.com/polis1995/" style="color:rgb(54,88,153);text-decoration-line:none;font-family:inherit" target="_blank">POLIS Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy</a> oraz <a href="https://www.facebook.com/knpklegislator/" style="color:rgb(54,88,153);text-decoration-line:none;font-family:inherit" target="_blank">Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Legislator</a>, działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. <br><br>*kto może wziąć udział? <br>Tydzień Konstytucyjny rozszerza swój zasięg – do udziału w akcji zapraszamy szkoły oraz organizacje działające lokalnie, domy kultury, czy biblioteki. </span><br></div><br clear="all"><div><div class="m_3999290660897251436gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><font size="2" face="tahoma, sans-serif" color="#666666">Natalia Mileszyk</font></div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><font color="#666666"><font size="2" face="tahoma, sans-serif">Centrum Cyfrowe</font><span style="font-family:tahoma,sans-serif;font-size:small">            |</span><font size="2" face="tahoma, sans-serif"> </font><a href="http://centrumcyfrowe.pl/" style="font-family:tahoma,sans-serif;font-size:small" target="_blank">centrumcyfrowe.pl/</a></font></div><div dir="ltr"><font face="tahoma, sans-serif" color="#666666"><span style="font-size:small">public policy expert </span><font size="2"><br></font></font></div><div><font size="2" face="tahoma, sans-serif" color="#666666">@nmileszyk</font></div><div><font size="2" face="tahoma, sans-serif" color="#666666"><a href="tel:+48%20668%20440%20136" value="+48668440136" target="_blank">(+48) 668-440-136</a> </font></div><div><font size="2" face="tahoma, sans-serif" color="#666666"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, sans-serif" color="#666666">ALSO: </font></div><div><div style="font-family:Helvetica;font-size:12px"><font color="#666666">Creative Commons Polska  |   <a href="http://creativecommons.pl/" target="_blank">creativecommons.pl</a></font></div><div style="font-family:Helvetica;font-size:12px"><font color="#666666">Communia Association        |  <a href="http://communia-association.org/" target="_blank">communia-association.org</a></font></div></div><div dir="ltr"><font size="2" face="tahoma, sans-serif" color="#666666"><br></font></div><br></div><div dir="ltr"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#000000"><br></font></div><div dir="ltr"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#000000"><br><br></font></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
</div>