<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<title></title>
</head>
<body style="font-family:Arial;font-size:14px">
<p>Natalia dałam do EBIB dla bibliotek<br>
<br>
Cytowanie Natalia Mileszyk <<a href="mailto:nmileszyk@centrumcyfrowe.pl">nmileszyk@centrumcyfrowe.pl</a>>:</p>
<blockquote style="border-left:2px solid blue;margin-left:2px;padding-left:12px;" type="cite">
<div dir="ltr">
<div class="gmail_default"><font color="#0B5394" face="trebuchet ms, sans-serif" size="4">Dobry,</font></div>
<div class="gmail_default"> </div>
<div class="gmail_default"><font color="#0B5394" face="trebuchet ms, sans-serif" size="4">pozwalam sobie przesłać informację o akcji bardzo bliskiej memu sercu, gdyż w tym roku jest ona skierowana nie tylko do szkół, ale też do domów kultury i bibliotek.</font></div>
<div class="gmail_default"> </div>
<div class="gmail_default"><font color="#0B5394" face="trebuchet ms, sans-serif" size="4">Pozdrawiam</font></div>
<div class="gmail_default" style="font-family:tahoma,sans-serif;font-size:small;color:rgb(0,0,0)"> </div>
<div class="gmail_default" style="font-family:tahoma,sans-serif;font-size:small;color:rgb(0,0,0)"><span style='color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px'>Ruszyły zapisy do 4. edycji Tygodnia Konstytucyjnego! Dotychczas zajęcia odbyły się w 915 szkołach, przeprowadziło je 1113 prawników, a skorzystało z nich ponad 84 000 uczniów z całej Polski. Tym razem, do udziału zapraszamy nie tylko szkoły! </span><br style='color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px'>
<br style='color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px'>
<span style='color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px'>Zgłoszenia przyjmujemy do 9 października: </span><br style='color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px'>
<br style='color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px'>
<span style='color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px'>➡️ Formularz zgłoszeniowy dla szkół/organizacji*: </span><br style='color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px'>
<a href="https://goo.gl/forms/VDrAQx65uNbcDPEJ3" rel="noopener nofollow" style='color:rgb(54,88,153);text-decoration-line:none;font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px' target="_blank"><span style="font-family:inherit">https://goo.gl/forms/</span><span class="m_3999290660897251436gmail-word_break" style="display:inline-block;font-family:inherit">VDrAQx65u<wbr></span>NbcDPEJ3</a><br style='color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px'>
<span style='color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px'>➡️ Formularz zgłoszeniowy dla prawników: </span><br style='color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px'>
<a href="https://goo.gl/forms/Mzq5LKIiwMaTgn1v2" rel="noopener nofollow" style='color:rgb(54,88,153);text-decoration-line:none;font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px' target="_blank"><span style="font-family:inherit">https://goo.gl/forms/</span><span class="m_3999290660897251436gmail-word_break" style="display:inline-block;font-family:inherit">Mzq5LKIiw<wbr></span>MaTgn1v2</a><br style='color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px'>
<span style='color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px'>➡️ Więcej informacji: </span><a href="http://www.stowarzyszenieholda.pl/" rel="noopener nofollow" style='color:rgb(54,88,153);text-decoration-line:none;font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px' target="_blank">www.<wbr>stowarzyszenieholda.pl</a><span style='color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px'> </span><br style='color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px'>
<br style='color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px'>
<span style='color:rgb(75,79,86);font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:-0.12px'>W ramach akcji odbywają się lekcje o roli Konstytucji i sądów, prowadzone przez prawników – praktyków. Wszystko po to, żeby pokazywać jak bardzo Konstytucja wpływa na codzienne sprawy każdego z nas. Aby wziąć </span><span class="m_3999290660897251436gmail-text_exposed_show" style='display:inline;font-family:"SF Optimized",system-ui,-apple-system,system-ui,".SFNSText-Regular",sans-serif;color:rgb(75,79,86);font-size:14px;letter-spacing:-0.12px'>udział w Tygodniu Konstytucyjnym wystarczy wypełnić formularz kontaktowy i oddać się w ręce Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy. To właśnie my łączymy w pary prawników i szkoły/organizacje oraz pomagamy w ustaleniu terminów zajęć. <br>
<br>
Patronat Honorowy nad Tygodniem Konstytucyjnym objął Rzecznik Praw Obywatelskich dr <a href="https://www.facebook.com/adam.bodnar.71" style="color:rgb(54,88,153);text-decoration-line:none;font-family:inherit" target="_blank">Adam Bodnar</a>. Materiały edukacyjne merytorycznie nadzoruje prof. Ewa Łętowska. W pracę nad nimi włączyło się <a href="https://www.facebook.com/polis1995/" style="color:rgb(54,88,153);text-decoration-line:none;font-family:inherit" target="_blank">POLIS Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy</a> oraz <a href="https://www.facebook.com/knpklegislator/" style="color:rgb(54,88,153);text-decoration-line:none;font-family:inherit" target="_blank">Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Legislator</a>, działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. <br>
<br>
*kto może wziąć udział? <br>
Tydzień Konstytucyjny rozszerza swój zasięg – do udziału w akcji zapraszamy szkoły oraz organizacje działające lokalnie, domy kultury, czy biblioteki. </span></div>
<br clear="all">
<div>
<div class="m_3999290660897251436gmail_signature">
<div dir="ltr">
<div>
<div dir="ltr">
<div>
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr"><font color="#666666" face="tahoma, sans-serif" size="2">Natalia Mileszyk</font></div>
<div dir="ltr">
<div>
<div dir="ltr"><font color="#666666"><font face="tahoma, sans-serif" size="2">Centrum Cyfrowe</font><span style="font-family:tahoma,sans-serif;font-size:small">            |</span><font face="tahoma, sans-serif" size="2"> </font><a href="http://centrumcyfrowe.pl/" style="font-family:tahoma,sans-serif;font-size:small" target="_blank">centrumcyfrowe.pl/</a></font></div>
<div dir="ltr"><font color="#666666" face="tahoma, sans-serif"><span style="font-size:small">public policy expert </span></font></div>
<div><font color="#666666" face="tahoma, sans-serif" size="2">@nmileszyk</font></div>
<div><font color="#666666" face="tahoma, sans-serif" size="2"><a href="tel:+48%20668%20440%20136" target="_blank" value="+48668440136">(+48) 668-440-136</a> </font></div>
<div> </div>
<div><font color="#666666" face="tahoma, sans-serif" size="2">ALSO: </font></div>
<div>
<div style="font-family:Helvetica;font-size:12px"><font color="#666666">Creative Commons Polska  |   <a href="http://creativecommons.pl/" target="_blank">creativecommons.pl</a></font></div>
<div style="font-family:Helvetica;font-size:12px"><font color="#666666">Communia Association        |  <a href="http://communia-association.org/" target="_blank">communia-association.org</a></font></div>
</div>
<div dir="ltr"> </div>
</div>
<div dir="ltr"> </div>
<div dir="ltr"><br>
 </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
<p><br>
<br></p>
<div>Bozena Bednarek-Michalska<br>
Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu<br>
ul. Gagarina 13<br>
87-100 Toruń, tel.: 48 56 6114417</div>
</body>
</html>