<div dir="ltr">cześć,<br>we współpracy z programem FRSI TechKlubów i dzięki inicjatywie Agnieszki Bilskiej oraz Katarzyny Sztop-Rutkowskiej KOED w środę 1 marca będzie aż na 12 wydarzeniach równocześnie :) Kilkanaście osób z KOED i sympatyzujących będzie opowiadać o otwartej edukacji, otwartych zasobach, danych edukacji cyfrowej.<br><br>Tutaj znajdziecie listę miast, osób występujących i tematów, wszystkie spotkania są otwarte <br><a href="http://koed.org.pl/pl/blog/2017/02/24/o-otwartej-edukacji-w-12-miastach-polski/">http://koed.org.pl/pl/blog/2017/02/24/o-otwartej-edukacji-w-12-miastach-polski/</a><br><br>Serdecznie zapraszamy i z góry dziękujemy za promocję i dzielenie się tą informacją w waszych lokalnych środowiskach!<br><br><br></div><div dir="ltr">-- <br></div><div data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:12.8px">Kamil Śliwowski</span><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:12.8px"><a href="http://otwartezasoby.pl/" target="_blank" style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.8px">http://otwartezasoby.pl/</a><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:12.8px"><a href="http://creativecommons.pl/" target="_blank" style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.8px">http://creativecommons.pl</a><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:12.8px"><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:12.8px">kom. 530 739 359 skype: kasliwowski</span><br></div></div>