[Koalicja-l] Fwd: Zaproszenie na inaugurację europejskiego projektu dla otwartej nauki w IBL PAN

Bożena Bednarek-Michalska bozena.bednarek-michalska w bu.umk.pl
Śro, 25 Wrz 2019, 13:12:49 CEST


 ups to wykasuj

Cytowanie iwona.sojkowska w ebib.pl:

> Bożenko w EBIBie juz 22 września umieściliśmy informacje
>
>> Dnia 25 wrzesień 2019 o 12:15 Bożena Bednarek-Michalska 
>> <bozena.bednarek-michalska w bu.umk.pl> napisał(a):
>>
>>  jest w EBIB
>> i Uwolnij Naukę
>>
>> Cytowanie Klaudia Grabowska <klaudia.grabowska w gmail.com>:
>>
>>> Szanowni,       
>>>   Przekazuję zaproszenie IBL PANna publiczną inaugurację 
>>> europejskiego projektu dla otwartej nauki konsorcjum OPERAS. IBL 
>>> PAN jest partnerem i koordynatorem projektu w Polsce. W DW Marta 
>>> Błaszczyńska koordynatorka spraw związanych z otwartą nauką w 
>>> Instytucie, która w razie potrzeby będzie mogła udzielić Wam 
>>> szerszych informacji. 
>>>
>>>
>>>     Z pozdrowieniami,
>>>
>>>     Klaudia Grabowska
>>>
>>>      
>>>
>>>     Konsorcjum OPERAS otrzymało 2 miliony euro od Komisji 
>>> Europejskiej z programu Horyzont 2020 na realizację nowego 
>>> dwuletniego projektu OPERAS-P (Open Scholarly Communication in the 
>>> European Research Area for Social Sciences and Humanities – 
>>> Preparation). Celem projektu jest rozwój OPERAS[1], europejskiej 
>>> infrastruktury badawczej dla otwartej komunikacji naukowej w 
>>> naukach humanistycznych i społecznych. Serdecznie zapraszamy na 
>>> publiczną inaugurację projektu, która odbędzie się 1 października 
>>> o 13:00 w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie (Nowy Świat 
>>> 72, s. 144). Szczegóły wydarzenia poniżej.
>>>
>>>     Innowacyjne działania na rzecz otwartej komunikacji 
>>> naukowej, realizowane w ramach projektu OPERAS-P, umożliwią 
>>> międzynarodowy dostęp do publikacji z zakresu nauk humanistycznych 
>>> i społecznych, dzięki ujednoliceniu standardów, zapewnieniu 
>>> interoperacyjności między różnymi usługami wydawniczymi oraz 
>>> powiązania z europejską chmurą dla otwartej nauki (EOSC)[2].
>>>
>>>     Trzy główne zadania projektu obejmują: 
>>>
>>>
>>>  *
>>>      przygotowanie wniosku o umieszczenie infrastruktury 
>>> OPERAS na “europejskiej Mapie Drogowej” ESFRI  - Europejskiego 
>>> Forum Strategicznego ds. Infrastruktur Badawczych; 
>>>
>>>  *
>>>      poszerzenie działalności OPERAS o nowe, innowacyjne 
>>> usługi (m.in. przekształcenie bazy DOAB[3] w celu dalszego 
>>> ułatwienia wyszukiwania książek wydanych w wolnym dostępie czy 
>>> organizacja katalogu usług oferowanych przez infrastrukturę, 
>>> wypracowanych w ramach projektów HIRMEOS[4] i TRIPLE[5]);
>>>
>>>  *
>>>      działania na rzecz rozwoju konsorcjum (m.in. 
>>> opracowanie długofalowej strategii rozwoju, organizacja warsztatów 
>>> i spotkań informacyjnych przez instytucje partnerskie).
>>>
>>>     Instytut Badań Literackich PAN kieruje pakietem roboczym 
>>> nr 6, poświęconym kierunkom rozwoju infrastruktury OPERAS, w 
>>> ramach którego opracowane zostaną takie zagadnienia komunikacji 
>>> naukowej w naukach humanistycznych i społecznych jak innowacyjne 
>>> modele biznesowe dla wydawców, otwarte dane badawcze, 
>>> “biblioróżnorodność” i wielojęzyczność, nowe formy i praktyki 
>>> pisarskie, ewaluacja innowacyjnych badań.
>>>
>>>     Inauguracja projektu będzie miała miejsce 1 października 
>>> 2019 w IBL PAN (Nowy Świat 72, s. 144), 13:00-15:00. 
>>>
>>>     Uwagi wstępne wygłosi prof. Emanuel Kulczycki 
>>> (UAM/Komitet Ewaluacji Nauki/ ENRESSH). Następnie kierownik 
>>> projektu, Pierre Mounier (CNRS), zaprezentuje główne cele i 
>>> zadania OPERAS, w tym plany rozwoju infrastruktury na poziomie 
>>> europejskim w ścisłej współpracy z partnerami narodowymi (lista 
>>> członków konsorcjum poniżej).
>>>
>>>     Szczególnie zapraszamy osoby i instytucje działające na 
>>> rzecz otwartej nauki w Polsce, w tym przedstawicieli wydawców 
>>> naukowych, repozytoriów i redakcji czasopism.
>>>
>>>     Prosimy o mejlowe potwierdzenie przybycia na adres: 
>>> marta.blaszczynska w ibl.waw.pl 
>>>
>>>     Konsorcjum realizującym projekt OPERAS-P składa się z 16 
>>> partnerów z 11 państw europejskich:
>>>
>>>
>>>  *
>>>      CNRS (Huma-Num[6]  i OpenEdition[7]) z Francji
>>>
>>>  *
>>>      Coimbra University[8] z Portugalii
>>>
>>>  *
>>>      DARIAH ERIC[9] z Francji
>>>
>>>  *
>>>      EGI[10] z Holandii
>>>
>>>  *
>>>      EKT[11] z Grecji
>>>
>>>  *
>>>      IBL PAN[12] z Polski
>>>
>>>  *
>>>      Max Weber Stiftung[13] z Niemiec
>>>
>>>  *
>>>      OAPEN[14] z Holandii
>>>
>>>  *
>>>      UGOE[15] z Niemiec
>>>
>>>  *
>>>      Unito[16] z Włoch
>>>
>>>  *
>>>      Open Book Publisher[17] z Wielkiej Brytanii
>>>
>>>  *
>>>      UniZd[18] z Chorwacji
>>>
>>>  *
>>>      Universite du Luxembourg[19] z Luksemburga
>>>
>>>  *
>>>      X-Officcio[20] ze Szwecji
>>>
>>>  *
>>>      University of Milano-Bicocca[21] z Włoch
>>>
>>>  *
>>>      Lexis[22] z Włoch
>>>
>>>     Kierownikiem projektu jest Pierre Mounier, Wicedyrektor 
>>> OpenEdition, koordynator infrastruktury OPERAS. Zespołem IBL PAN 
>>> kieruje Maciej Maryl. Więcej informacji: 
>>> https://operas.hypotheses.org/
>>>      
>>> Z wyrazami szacunku,
>>>     Marta Błaszczyńska
>>>      
>>> --
>>>                                   
>>>      Marta Błaszczyńska
>>>        specjalistka ds. otwartej nauki
>>>        Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN
>>>        http://chc.ibl.waw.pl/
>>>         
>>>               Open Science Officer
>>>        Digital Humanities Centre 
>>>        Institute of Literary Research of the Polish 
>>> Academy of Sciences
>>>        http://chc.ibl.waw.pl/en/
>>
>>   
>>  Bożena Bednarek-Michalska
>> starsza kustoszka dyplomowana
>> Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
>> 87-100 Toruń, ul. Gagarina 13
>> tel. +48 691910959
>
>
>  
>
>> _______________________________________________
>> Lista dyskusyjna koalicja-l
>> koalicja-l w koed.org.pl
>> http://listy.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
>
>
>  Links:
------
[1] https://operas.hypotheses.org/
[2] https://www.eosc-portal.eu/
[3] https://www.doabooks.org/
[4] https://www.hirmeos.eu/
[5] https://operas.hypotheses.org/2644
[6] https://www.huma-num.fr/
[7] https://www.openedition.org/
[8] http://www.uc.pt/
[9] https://www.dariah.eu/
[10] https://www.egi.eu/
[11] http://archive.ekt.gr/en/
[12] http://ibl.waw.pl/
[13] https://www.maxweberstiftung.de/startseite.html
[14] https://www.oapen.org/home
[15] http://www.uni-goettingen.de/
[16] http://www.unito.it/
[17] https://www.openbookpublishers.com/
[18] http://www.unizd.hr/
[19] https://wwwen.uni.lu/
[20] http://www.xofficio.eu/
[21] https://www.diseade.unimib.it/it
[22] http://www.lexis.srl/
 Bożena Bednarek-Michalska
starsza kustoszka dyplomowana
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 13
tel. +48 691910959
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL: <http://listy.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20190925/2cc1bd14/attachment-0001.htm>


Więcej informacji o liście koalicja-l