[Koalicja-l] Fwd: Zaproszenie na inaugurację europejskiego projektu dla otwartej nauki w IBL PAN

iwona.sojkowska w ebib.pl iwona.sojkowska w ebib.pl
Śro, 25 Wrz 2019, 12:29:01 CEST


Bożenko w EBIBie juz 22 września umieściliśmy informacje

> Dnia 25 wrzesień 2019 o 12:15 Bożena Bednarek-Michalska
> <bozena.bednarek-michalska w bu.umk.pl> napisał(a):
> 
> 
> jest w EBIB
> i Uwolnij Naukę
> 
> Cytowanie Klaudia Grabowska <klaudia.grabowska w gmail.com
> mailto:klaudia.grabowska w gmail.com >:
> 
>  > >  Szanowni, 
> >   
> >  Przekazuję zaproszenie IBL PANna publiczną inaugurację europejskiego
> > projektu dla otwartej nauki konsorcjum OPERAS. IBL PAN jest partnerem i
> > koordynatorem projektu w Polsce. W DW Marta Błaszczyńska koordynatorka spraw
> > związanych z otwartą nauką w Instytucie, która w razie potrzeby będzie mogła
> > udzielić Wam szerszych informacji. 
> > 
> >  Z pozdrowieniami,
> > 
> >  Klaudia Grabowska
> > 
> >   
> > 
> >  Konsorcjum OPERAS otrzymało 2 miliony euro od Komisji Europejskiej z
> > programu Horyzont 2020 na realizację nowego dwuletniego projektu OPERAS-P
> > (Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social
> > Sciences and Humanities – Preparation). Celem projektu jest rozwój OPERAS
> > https://operas.hypotheses.org/ , europejskiej infrastruktury badawczej dla
> > otwartej komunikacji naukowej w naukach humanistycznych i społecznych.
> > Serdecznie zapraszamy na publiczną inaugurację projektu, która odbędzie się
> > 1 października o 13:00 w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie (Nowy
> > Świat 72, s. 144). Szczegóły wydarzenia poniżej.
> > 
> >  Innowacyjne działania na rzecz otwartej komunikacji naukowej, realizowane
> > w ramach projektu OPERAS-P, umożliwią międzynarodowy dostęp do publikacji z
> > zakresu nauk humanistycznych i społecznych, dzięki ujednoliceniu standardów,
> > zapewnieniu interoperacyjności między różnymi usługami wydawniczymi oraz
> > powiązania z europejską chmurą dla otwartej nauki (EOSC)
> > https://www.eosc-portal.eu/ .
> > 
> >  Trzy główne zadania projektu obejmują: 
> >     * przygotowanie wniosku o umieszczenie infrastruktury OPERAS na
> > “europejskiej Mapie Drogowej” ESFRI - Europejskiego Forum Strategicznego
> > ds. Infrastruktur Badawczych; 
> >     * poszerzenie działalności OPERAS o nowe, innowacyjne usługi (m.in.
> > przekształcenie bazy DOAB https://www.doabooks.org/ w celu dalszego
> > ułatwienia wyszukiwania książek wydanych w wolnym dostępie czy organizacja
> > katalogu usług oferowanych przez infrastrukturę, wypracowanych w ramach
> > projektów HIRMEOS https://www.hirmeos.eu/ i TRIPLE
> > https://operas.hypotheses.org/2644 );
> >     * działania na rzecz rozwoju konsorcjum (m.in. opracowanie
> > długofalowej strategii rozwoju, organizacja warsztatów i spotkań
> > informacyjnych przez instytucje partnerskie).
> > 
> >  Instytut Badań Literackich PAN kieruje pakietem roboczym nr 6,
> > poświęconym kierunkom rozwoju infrastruktury OPERAS, w ramach którego
> > opracowane zostaną takie zagadnienia komunikacji naukowej w naukach
> > humanistycznych i społecznych jak innowacyjne modele biznesowe dla wydawców,
> > otwarte dane badawcze, “biblioróżnorodność” i wielojęzyczność, nowe formy i
> > praktyki pisarskie, ewaluacja innowacyjnych badań.
> > 
> >  Inauguracja projektu będzie miała miejsce 1 października 2019 w IBL PAN
> > (Nowy Świat 72, s. 144), 13:00-15:00. 
> > 
> >  Uwagi wstępne wygłosi prof. Emanuel Kulczycki (UAM/Komitet Ewaluacji
> > Nauki/ ENRESSH). Następnie kierownik projektu, Pierre Mounier (CNRS),
> > zaprezentuje główne cele i zadania OPERAS, w tym plany rozwoju
> > infrastruktury na poziomie europejskim w ścisłej współpracy z partnerami
> > narodowymi (lista członków konsorcjum poniżej).
> > 
> >  Szczególnie zapraszamy osoby i instytucje działające na rzecz otwartej
> > nauki w Polsce, w tym przedstawicieli wydawców naukowych, repozytoriów i
> > redakcji czasopism.
> > 
> >  Prosimy o mejlowe potwierdzenie przybycia na adres:
> > marta.blaszczynska w ibl.waw.pl mailto:marta.blaszczynska w ibl.waw.pl 
> > 
> >  Konsorcjum realizującym projekt OPERAS-P składa się z 16 partnerów z 11
> > państw europejskich:
> > 
> >     * CNRS (Huma-Num https://www.huma-num.fr/  i OpenEdition
> > https://www.openedition.org/ ) z Francji
> >     * Coimbra University http://www.uc.pt/ z Portugalii
> >     * DARIAH ERIC https://www.dariah.eu/ z Francji
> >     * EGI https://www.egi.eu/ z Holandii
> >     * EKT http://archive.ekt.gr/en/ z Grecji
> >     * IBL PAN http://ibl.waw.pl/ z Polski
> >     * Max Weber Stiftung
> > https://www.maxweberstiftung.de/startseite.html z Niemiec
> >     * OAPEN https://www.oapen.org/home z Holandii
> >     * UGOE http://www.uni-goettingen.de/ z Niemiec
> >     * Unito http://www.unito.it/ z Włoch
> >     * Open Book Publisher https://www.openbookpublishers.com/ z
> > Wielkiej Brytanii
> >     * UniZd http://www.unizd.hr/ z Chorwacji
> >     * Universite du Luxembourg https://wwwen.uni.lu/ z Luksemburga
> >     * X-Officcio http://www.xofficio.eu/ ze Szwecji
> >     * University of Milano-Bicocca https://www.diseade.unimib.it/it z
> > Włoch
> >     * Lexis http://www.lexis.srl/ z Włoch
> > 
> >  Kierownikiem projektu jest Pierre Mounier, Wicedyrektor OpenEdition,
> > koordynator infrastruktury OPERAS. Zespołem IBL PAN kieruje Maciej Maryl.
> > Więcej informacji: https://operas.hypotheses.org/
> > https://operas.hypotheses.org/
> > 
> >   
> >  Z wyrazami szacunku,
> >  Marta Błaszczyńska
> >   
> >  --
> >  Marta Błaszczyńska
> >  specjalistka ds. otwartej nauki
> >  Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN
> >  http://chc.ibl.waw.pl/ http://chc.ibl.waw.pl/
> >   
> >  Open Science Officer
> >  Digital Humanities Centre 
> >  Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences
> >  http://chc.ibl.waw.pl/en/ http://chc.ibl.waw.pl/en/
> > 
> > > 
> 
> Bożena Bednarek-Michalska
> starsza kustoszka dyplomowana
> Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
> 87-100 Toruń, ul. Gagarina 13
> tel. +48 691910959
> 

 

> _______________________________________________
> Lista dyskusyjna koalicja-l
> koalicja-l w koed.org.pl
> http://listy.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
> 

 
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL: <http://listy.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20190925/a5a63503/attachment-0001.htm>


Więcej informacji o liście koalicja-l