[Koalicja-l] Fwd: Zaproszenie na inaugurację europejskiego projektu dla otwartej nauki w IBL PAN

Bożena Bednarek-Michalska bozena.bednarek-michalska w bu.umk.pl
Wto, 24 Wrz 2019, 12:59:24 CEST


 świetna wiadomośc, bardzo się wpisuje w działania konsorcjum 
DARIAH-PL, zachęcę kolegę z UMK zeby pojechal do warszawy

my tez mamy udział w podbnym projekcie austriackim EXXCEL, musze sie 
pochwalić , opracuję newsa.

Cytowanie Klaudia Grabowska <klaudia.grabowska w gmail.com>:

> Szanowni,     
>  Przekazuję zaproszenie IBL PANna publiczną inaugurację 
> europejskiego projektu dla otwartej nauki konsorcjum OPERAS. IBL PAN 
> jest partnerem i koordynatorem projektu w Polsce. W DW Marta 
> Błaszczyńska koordynatorka spraw związanych z otwartą nauką w 
> Instytucie, która w razie potrzeby będzie mogła udzielić Wam 
> szerszych informacji. 
>
>
>    Z pozdrowieniami,
>
>    Klaudia Grabowska
>
>     
>
>    Konsorcjum OPERAS otrzymało 2 miliony euro od Komisji 
> Europejskiej z programu Horyzont 2020 na realizację nowego 
> dwuletniego projektu OPERAS-P (Open Scholarly Communication in the 
> European Research Area for Social Sciences and Humanities – 
> Preparation). Celem projektu jest rozwój OPERAS[1], europejskiej 
> infrastruktury badawczej dla otwartej komunikacji naukowej w naukach 
> humanistycznych i społecznych. Serdecznie zapraszamy na publiczną 
> inaugurację projektu, która odbędzie się 1 października o 13:00 w 
> Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie (Nowy Świat 72, s. 
> 144). Szczegóły wydarzenia poniżej.
>
>    Innowacyjne działania na rzecz otwartej komunikacji naukowej, 
> realizowane w ramach projektu OPERAS-P, umożliwią międzynarodowy 
> dostęp do publikacji z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, 
> dzięki ujednoliceniu standardów, zapewnieniu interoperacyjności 
> między różnymi usługami wydawniczymi oraz powiązania z europejską 
> chmurą dla otwartej nauki (EOSC)[2].
>
>    Trzy główne zadania projektu obejmują: 
>
>
>  *
>     przygotowanie wniosku o umieszczenie infrastruktury OPERAS 
> na “europejskiej Mapie Drogowej” ESFRI  - Europejskiego Forum 
> Strategicznego ds. Infrastruktur Badawczych; 
>
>  *
>     poszerzenie działalności OPERAS o nowe, innowacyjne usługi 
> (m.in. przekształcenie bazy DOAB[3] w celu dalszego ułatwienia 
> wyszukiwania książek wydanych w wolnym dostępie czy organizacja 
> katalogu usług oferowanych przez infrastrukturę, wypracowanych w 
> ramach projektów HIRMEOS[4] i TRIPLE[5]);
>
>  *
>     działania na rzecz rozwoju konsorcjum (m.in. opracowanie 
> długofalowej strategii rozwoju, organizacja warsztatów i spotkań 
> informacyjnych przez instytucje partnerskie).
>
>    Instytut Badań Literackich PAN kieruje pakietem roboczym nr 
> 6, poświęconym kierunkom rozwoju infrastruktury OPERAS, w ramach 
> którego opracowane zostaną takie zagadnienia komunikacji naukowej w 
> naukach humanistycznych i społecznych jak innowacyjne modele 
> biznesowe dla wydawców, otwarte dane badawcze, “biblioróżnorodność” 
> i wielojęzyczność, nowe formy i praktyki pisarskie, ewaluacja 
> innowacyjnych badań.
>
>    Inauguracja projektu będzie miała miejsce 1 października 2019 
> w IBL PAN (Nowy Świat 72, s. 144), 13:00-15:00. 
>
>    Uwagi wstępne wygłosi prof. Emanuel Kulczycki (UAM/Komitet 
> Ewaluacji Nauki/ ENRESSH). Następnie kierownik projektu, Pierre 
> Mounier (CNRS), zaprezentuje główne cele i zadania OPERAS, w tym 
> plany rozwoju infrastruktury na poziomie europejskim w ścisłej 
> współpracy z partnerami narodowymi (lista członków konsorcjum 
> poniżej).
>
>    Szczególnie zapraszamy osoby i instytucje działające na rzecz 
> otwartej nauki w Polsce, w tym przedstawicieli wydawców naukowych, 
> repozytoriów i redakcji czasopism.
>
>    Prosimy o mejlowe potwierdzenie przybycia na adres: 
> marta.blaszczynska w ibl.waw.pl 
>
>    Konsorcjum realizującym projekt OPERAS-P składa się z 16 
> partnerów z 11 państw europejskich:
>
>
>  *
>     CNRS (Huma-Num[6]  i OpenEdition[7]) z Francji
>
>  *
>     Coimbra University[8] z Portugalii
>
>  *
>     DARIAH ERIC[9] z Francji
>
>  *
>     EGI[10] z Holandii
>
>  *
>     EKT[11] z Grecji
>
>  *
>     IBL PAN[12] z Polski
>
>  *
>     Max Weber Stiftung[13] z Niemiec
>
>  *
>     OAPEN[14] z Holandii
>
>  *
>     UGOE[15] z Niemiec
>
>  *
>     Unito[16] z Włoch
>
>  *
>     Open Book Publisher[17] z Wielkiej Brytanii
>
>  *
>     UniZd[18] z Chorwacji
>
>  *
>     Universite du Luxembourg[19] z Luksemburga
>
>  *
>     X-Officcio[20] ze Szwecji
>
>  *
>     University of Milano-Bicocca[21] z Włoch
>
>  *
>     Lexis[22] z Włoch
>
>    Kierownikiem projektu jest Pierre Mounier, Wicedyrektor 
> OpenEdition, koordynator infrastruktury OPERAS. Zespołem IBL PAN 
> kieruje Maciej Maryl. Więcej informacji: 
> https://operas.hypotheses.org/
>     
> Z wyrazami szacunku,
>    Marta Błaszczyńska
>     
> --
>                                Marta 
> Błaszczyńska
>       specjalistka ds. otwartej nauki
>       Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN
>       http://chc.ibl.waw.pl/
>        
>             Open Science Officer
>       Digital Humanities Centre 
>       Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences
>       http://chc.ibl.waw.pl/en/Links:
------
[1] https://operas.hypotheses.org/
[2] https://www.eosc-portal.eu/
[3] https://www.doabooks.org/
[4] https://www.hirmeos.eu/
[5] https://operas.hypotheses.org/2644
[6] https://www.huma-num.fr/
[7] https://www.openedition.org/
[8] http://www.uc.pt/
[9] https://www.dariah.eu/
[10] https://www.egi.eu/
[11] http://archive.ekt.gr/en/
[12] http://ibl.waw.pl/
[13] https://www.maxweberstiftung.de/startseite.html
[14] https://www.oapen.org/home
[15] http://www.uni-goettingen.de/
[16] http://www.unito.it/
[17] https://www.openbookpublishers.com/
[18] http://www.unizd.hr/
[19] https://wwwen.uni.lu/
[20] http://www.xofficio.eu/
[21] https://www.diseade.unimib.it/it
[22] http://www.lexis.srl/
 Bożena Bednarek-Michalska
starsza kustoszka dyplomowana
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 13
tel. +48 691910959
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL: <http://listy.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20190924/bbfdba48/attachment-0001.htm>


Więcej informacji o liście koalicja-l