[Koalicja-l] Fwd: Zaproszenie na inaugurację europejskiego projektu dla otwartej nauki w IBL PAN

Klaudia Grabowska klaudia.grabowska w gmail.com
Wto, 24 Wrz 2019, 12:09:58 CEST


Szanowni,

Przekazuję zaproszenie IBL PANna publiczną inaugurację europejskiego
projektu dla otwartej nauki konsorcjum OPERAS. IBL PAN jest partnerem i
koordynatorem projektu w Polsce. W DW Marta Błaszczyńska koordynatorka
spraw związanych z otwartą nauką w Instytucie, która w razie potrzeby
będzie mogła udzielić Wam szerszych informacji.

Z pozdrowieniami,

Klaudia Grabowska


Konsorcjum OPERAS otrzymało 2 miliony euro od Komisji Europejskiej z
programu Horyzont 2020 na realizację nowego dwuletniego projektu OPERAS-P
(Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social
Sciences and Humanities – Preparation). Celem projektu jest rozwój OPERAS
<https://operas.hypotheses.org/>, europejskiej infrastruktury badawczej dla
otwartej komunikacji naukowej w naukach humanistycznych i społecznych.
Serdecznie
zapraszamy na publiczną inaugurację projektu, która odbędzie się 1
października o 13:00 w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie (Nowy
Świat 72, s. 144). Szczegóły wydarzenia poniżej.

Innowacyjne działania na rzecz otwartej komunikacji naukowej, realizowane w
ramach projektu OPERAS-P, umożliwią międzynarodowy dostęp do publikacji z
zakresu nauk humanistycznych i społecznych, dzięki ujednoliceniu
standardów, zapewnieniu interoperacyjności między różnymi usługami
wydawniczymi oraz powiązania z europejską chmurą dla otwartej nauki (EOSC)
<https://www.eosc-portal.eu/>.

Trzy główne zadania projektu obejmują:

  -

  przygotowanie wniosku o umieszczenie infrastruktury OPERAS na
  “europejskiej Mapie Drogowej” ESFRI - Europejskiego Forum
  Strategicznego ds. Infrastruktur Badawczych;
  -

  poszerzenie działalności OPERAS o nowe, innowacyjne usługi (m.in.
  przekształcenie bazy DOAB <https://www.doabooks.org/> w celu dalszego
  ułatwienia wyszukiwania książek wydanych w wolnym dostępie czy organizacja
  katalogu usług oferowanych przez infrastrukturę, wypracowanych w ramach
  projektów HIRMEOS <https://www.hirmeos.eu/> i TRIPLE
  <https://operas.hypotheses.org/2644>);
  -

  działania na rzecz rozwoju konsorcjum (m.in. opracowanie długofalowej
  strategii rozwoju, organizacja warsztatów i spotkań informacyjnych przez
  instytucje partnerskie).


Instytut Badań Literackich PAN kieruje pakietem roboczym nr 6, poświęconym
kierunkom rozwoju infrastruktury OPERAS, w ramach którego opracowane
zostaną takie zagadnienia komunikacji naukowej w naukach humanistycznych i
społecznych jak innowacyjne modele biznesowe dla wydawców, otwarte dane
badawcze, “biblioróżnorodność” i wielojęzyczność, nowe formy i praktyki
pisarskie, ewaluacja innowacyjnych badań.

Inauguracja projektu będzie miała miejsce 1 października 2019 w IBL PAN
(Nowy Świat 72, s. 144), 13:00-15:00.

Uwagi wstępne wygłosi prof. Emanuel Kulczycki (UAM/Komitet Ewaluacji Nauki/
ENRESSH). Następnie kierownik projektu, Pierre Mounier (CNRS), zaprezentuje
główne cele i zadania OPERAS, w tym plany rozwoju infrastruktury na
poziomie europejskim w ścisłej współpracy z partnerami narodowymi (lista
członków konsorcjum poniżej).

Szczególnie zapraszamy osoby i instytucje działające na rzecz otwartej
nauki w Polsce, w tym przedstawicieli wydawców naukowych, repozytoriów i
redakcji czasopism.

Prosimy o mejlowe potwierdzenie przybycia na adres:
marta.blaszczynska w ibl.waw.pl

Konsorcjum realizującym projekt OPERAS-P składa się z 16 partnerów z 11
państw europejskich:

  -

  CNRS (Huma-Num <https://www.huma-num.fr/> i OpenEdition
  <https://www.openedition.org/>) z Francji
  -

  Coimbra University <http://www.uc.pt/> z Portugalii
  -

  DARIAH ERIC <https://www.dariah.eu/> z Francji
  -

  EGI <https://www.egi.eu/> z Holandii
  -

  EKT <http://archive.ekt.gr/en/> z Grecji
  -

  IBL PAN <http://ibl.waw.pl/> z Polski
  -

  Max Weber Stiftung <https://www.maxweberstiftung.de/startseite.html> z
  Niemiec
  -

  OAPEN <https://www.oapen.org/home> z Holandii
  -

  UGOE <http://www.uni-goettingen.de/> z Niemiec
  -

  Unito <http://www.unito.it/> z Włoch
  -

  Open Book Publisher <https://www.openbookpublishers.com/> z Wielkiej
  Brytanii
  -

  UniZd <http://www.unizd.hr/> z Chorwacji
  -

  Universite du Luxembourg <https://wwwen.uni.lu/> z Luksemburga
  -

  X-Officcio <http://www.xofficio.eu/> ze Szwecji
  -

  University of Milano-Bicocca <https://www.diseade.unimib.it/it> z Włoch
  -

  Lexis <http://www.lexis.srl/> z Włoch


Kierownikiem projektu jest Pierre Mounier, Wicedyrektor OpenEdition,
koordynator infrastruktury OPERAS. Zespołem IBL PAN kieruje Maciej Maryl.
Więcej informacji: https://operas.hypotheses.org/

Z wyrazami szacunku,
Marta Błaszczyńska

-- 
Marta Błaszczyńska
specjalistka ds. otwartej nauki
Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN
http://chc.ibl.waw.pl/

Open Science Officer
Digital Humanities Centre
Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences
http://chc.ibl.waw.pl/en/
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL: <http://listy.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20190924/6529b4a2/attachment-0001.htm>
-------------- następna część ---------
Binarny załącznik wiadomości został usunięty...
Nazwa: Publiczna inauguracja europejskiego projektu dla otwartej nauki w IBL PAN.pdf
Typ: application/pdf
Rozmiar: 181517 bytes
Opis: nie znany
Adres: <http://listy.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20190924/6529b4a2/attachment-0001.pdf>


Więcej informacji o liście koalicja-l