[Koalicja-l] Mamy już 6 instytucji zgłoszonych z imprezami na OAW - zgłaszajcie nadal i propagujcie je

Jajuż Dziękuję januszperenc w gmail.com
Wto, 10 Paź 2017, 11:17:21 CEST


Szanowni pp
Bardzo proszę wypiszcie mnie z listy
Dzięki

On Oct 10, 2017 10:06, "Bożena Bednarek-Michalska" <
Bozena.Bednarek-Michalska w bu.umk.pl> wrote:

>
> Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu organizuje kilka wydarzeń z okazji OAW:
> Biblioteka przeprowadzi wywiady filmowane z naukowcami UMK, którzy
> otworzyli swoje zasoby, by podzielili się swoją opinią na temat otwartości
> w nauce. Wywiady będą promowane w sieci i na UMK. Mają one zachęcić innych
> do podobnych działań.
> Biblioteka przeprowadzi także, jak co roku, akcję plakatową na wydziałach
> uczelni.
> Dnia 27 października (w piątek) o godz. 12.00 w sali nr. 8 (parter) odbędą
> się w bibliotece warsztaty dla prawników uczelnianych z zakresu stosowania
> licencji Creative Commons.  Poprowadzą je prawnik dr Krzysztof Siewicz oraz
> Jarosław Lipszyc z Fundacji Nowoczesna Polska.
> Bibliotekarze BG UMK przygotują specjalne wydanie newslettera z okazji
> OAW, w którym pojawią się newsy o ciekawych inicjatywach otwartych, bazach
> danych, instytucjach itp. Newsletter będzie publikowany na stronach
> biblioteki i rozsyłany kanałami naukowymi na UMK oraz przez portale
> społecznościowe.
>
> Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu organizuje wykład  zatytułowany
> „Akademicka Biblioteka Cyfrowa – biblioteka bez barier” a przeprowadzony
> przez mgr Henryka Lubawę z Pracowni Biblioteki Książki Mówionej UAM. Wykład
> odbędzie się w Bibliotece 24 października, godz. 10.00-11.30, na ul. F.
> Ratajczaka 38/40, w
> <https://maps.google.com/?q=ul.+F.+Ratajczaka+38/40,+w&entry=gmail&source=g>
> sali 82. Akademicka Biblioteka Cyfrowa – to biblioteka cyfrowa dla
> studentów niepełnosprawnych – platforma wymiany informacji o zaadaptowanych
> materiałach – Internetowe centrum materiałów dydaktycznych. Od 2011 roku,
> udostępniamy materiały dydaktyczne dla niepełnosprawnych studentów UAM,
> tworzymy bibliotekę bez barier.
>
> Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW organizuje warsztaty zatytułowane
> „Konstrukcja umów prawnoautorskich”, poprowadzi je prawnik Michał
> Starczewski z ICM UW. Warsztaty odbywać się będą przy ul. Banacha 2C
> <https://maps.google.com/?q=ul.+Banacha+2C&entry=gmail&source=g>, budynek
> CeNT-1 (II piętro) 02-097 Warszawa.  Warsztaty mają na celu przedstawienie
> najważniejszych problemów, jakie mogą powstać przy zawieraniu umów
> prawnoautorskich, których przedmiotem są publikacje naukowe. Każdy badacz w
> celu publikacji swojej pracy zawiera umowę z wydawcą, nawet jeśli nie ma
> ona formy pisemnej. To od niej zależy, jakie prawa pozostaną przy autorze,
> a jakie zostaną przekazane. Jakie elementy są konieczne, by umowa była
> ważna, a jakie służą zabezpieczeniu interesu stron umowy? Jakie są skutki
> poszczególnych postanowień umownych? Więcej na stronie:
> http://lach.edu.pl/blog/warsztaty/umowy/.
>
> Politechnika Gdańska organizuje konferencję zatytułowaną : „Pomorska
> Konferencja Open Science – otwartość w udostępnianiu zasobów wiedzy i
> promocja dorobku naukowego”. Konferencja odbywa się 23.10- 24.10 na
> Politechnice. Szczegółowe informacje na stronie:
> https://pg.edu.pl/pkos/program. Konferencja ma na celu przybliżenie
> zagadnień związanych z Open Access, a zarazem promocję platformy MOST
> Wiedzy, zarówno wśród kadry naukowej Politechniki Gdańskiej, jak też w
> środowiskach naukowych, bibliotekarskich, a nawet – dzięki udziałowi gości
> z zagranicy – na forum międzynarodowym.
>
> Biblioteka Główna APS zaprasza 25 października 2017 r. na seminarium
> „Otwarta nauka – otwarty APS” organizowane w ramach obchodów
> Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki 2017. Na seminarium przedstawiciel
> Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Piotr Kępski, przybliży
> zalecenia oraz rekomendacje ministerialnej polityki otwartego dostępu, a
> Bożena Bednarek-Michalska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
> podzieli się doświadczeniami z wdrażania otwartości w dostępie do
> publikacji naukowych oraz przedstawi wynikające z tego korzyści dla
> naukowców i uczelni. Seminarium odbędzie się dnia 25 października 2017 r. w
> godz. 13.00-15.30 w sali 1073 (budynek A, parter).
> Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi opracowała materiały promocyjne na
> ogólnopolskie obchody tygodnia. Każda instytucja może je sobie pobrać ze
> stron portalu „Uwolnij Naukę” i wykorzystać wg uznania.
>
> --
> Bożena Bednarek-Michalska
> Zastępca Dyrektora
> Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
> ul. Gagarina 13
> 87-100 Toruń, tel.: 48 56 6114417
>
> _______________________________________________
> Lista dyskusyjna koalicja-l
> koalicja-l w koed.org.pl
> http://listy.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
>
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://listy.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20171010/b38cfc50/attachment.html>


Więcej informacji o liście koalicja-l