[Koalicja-l] Mamy już 6 instytucji zgłoszonych z imprezami na OAW - zgłaszajcie nadal i propagujcie je

Bożena Bednarek-Michalska Bozena.Bednarek-Michalska w bu.umk.pl
Wto, 10 Paź 2017, 11:05:32 CEST


Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu organizuje kilka wydarzeń z okazji OAW:
Biblioteka przeprowadzi wywiady filmowane z naukowcami UMK, którzy 
otworzyli swoje zasoby, by podzielili się swoją opinią na temat 
otwartości w nauce. Wywiady będą promowane w sieci i na UMK. Mają one 
zachęcić innych do podobnych działań.
Biblioteka przeprowadzi także, jak co roku, akcję plakatową na 
wydziałach uczelni.
Dnia 27 października (w piątek) o godz. 12.00 w sali nr. 8 (parter) 
odbędą się w bibliotece warsztaty dla prawników uczelnianych z zakresu 
stosowania licencji Creative Commons. Poprowadzą je prawnik dr 
Krzysztof Siewicz oraz Jarosław Lipszyc z Fundacji Nowoczesna Polska.
Bibliotekarze BG UMK przygotują specjalne wydanie newslettera z okazji 
OAW, w którym pojawią się newsy o ciekawych inicjatywach otwartych, 
bazach danych, instytucjach itp. Newsletter będzie publikowany na 
stronach biblioteki i rozsyłany kanałami naukowymi na UMK oraz przez 
portale społecznościowe.

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu organizuje wykład zatytułowany 
„Akademicka Biblioteka Cyfrowa – biblioteka bez barier” a 
przeprowadzony przez mgr Henryka Lubawę z Pracowni Biblioteki Książki 
Mówionej UAM. Wykład odbędzie się w Bibliotece 24 października, godz. 
10.00-11.30, na ul. F. Ratajczaka 38/40, w sali 82. Akademicka 
Biblioteka Cyfrowa – to biblioteka cyfrowa dla studentów 
niepełnosprawnych – platforma wymiany informacji o zaadaptowanych 
materiałach – Internetowe centrum materiałów dydaktycznych. Od 2011 
roku, udostępniamy materiały dydaktyczne dla niepełnosprawnych 
studentów UAM, tworzymy bibliotekę bez barier.

Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW organizuje warsztaty zatytułowane 
„Konstrukcja umów prawnoautorskich”, poprowadzi je prawnik Michał 
Starczewski z ICM UW. Warsztaty odbywać się będą przy ul. Banacha 2C, 
budynek CeNT-1 (II piętro) 02-097 Warszawa. Warsztaty mają na celu 
przedstawienie najważniejszych problemów, jakie mogą powstać przy 
zawieraniu umów prawnoautorskich, których przedmiotem są publikacje 
naukowe. Każdy badacz w celu publikacji swojej pracy zawiera umowę z 
wydawcą, nawet jeśli nie ma ona formy pisemnej. To od niej zależy, 
jakie prawa pozostaną przy autorze, a jakie zostaną przekazane. Jakie 
elementy są konieczne, by umowa była ważna, a jakie służą 
zabezpieczeniu interesu stron umowy? Jakie są skutki poszczególnych 
postanowień umownych? Więcej na stronie: 
http://lach.edu.pl/blog/warsztaty/umowy/.

Politechnika Gdańska organizuje konferencję zatytułowaną : „Pomorska 
Konferencja Open Science – otwartość w udostępnianiu zasobów wiedzy i 
promocja dorobku naukowego”. Konferencja odbywa się 23.10- 24.10 na 
Politechnice. Szczegółowe informacje na stronie: 
https://pg.edu.pl/pkos/program. Konferencja ma na celu przybliżenie 
zagadnień związanych z Open Access, a zarazem promocję platformy MOST 
Wiedzy, zarówno wśród kadry naukowej Politechniki Gdańskiej, jak też w 
środowiskach naukowych, bibliotekarskich, a nawet – dzięki udziałowi 
gości z zagranicy – na forum międzynarodowym.

Biblioteka Główna APS zaprasza 25 października 2017 r. na seminarium 
„Otwarta nauka – otwarty APS” organizowane w ramach obchodów 
Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki 2017. Na seminarium 
przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Piotr 
Kępski, przybliży zalecenia oraz rekomendacje ministerialnej polityki 
otwartego dostępu, a Bożena Bednarek-Michalska z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu podzieli się doświadczeniami z wdrażania 
otwartości w dostępie do publikacji naukowych oraz przedstawi 
wynikające z tego korzyści dla naukowców i uczelni. Seminarium 
odbędzie się dnia 25 października 2017 r. w godz. 13.00-15.30 w sali 
1073 (budynek A, parter).
Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi opracowała materiały promocyjne na 
ogólnopolskie obchody tygodnia. Każda instytucja może je sobie pobrać 
ze stron portalu „Uwolnij Naukę” i wykorzystać wg uznania.

-- 
Bożena Bednarek-Michalska
Zastępca Dyrektora
Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń, tel.: 48 56 6114417Więcej informacji o liście koalicja-l