[Koalicja-l] Fwd: II Kongres Edukacji Medialnej

Alek Tarkowski atarkowski w centrumcyfrowe.pl
Pią, 19 Lut 2016, 17:05:12 CET


Witajcie,

ponieważ kwestie edukacji medialnej wiążą się bezpośrednio z otwartością, podsyłam informacji o II Kongresie Edukacji Medialnej.

pozdrowienia,

Alek Tarkowski

> Begin forwarded message:
> 
> From: Grzegorz Ptaszek <gptaszek w gmail.com>
> Subject: II Kongres Edukacji Medialnej
> Date: 18 Feb 2016 6:02:49 GMT-6
> To: undisclosed-recipients:;
> 
> Mili Państwo,
> 
> 
> 
> miło mi poinformować, że Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej wspólnie z Wydziałem Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Fundacją Dzieci Niczyje i Centrum Edukacji Obywatelskiej organizują w dniach 17-18 października 2016 roku II Kongres Edukacji Medialnej. 
> 
> Tematem tego wydarzenia naukowego, zatytułowanego „Praktyki edukacji medialnej. Strategie użytkowania mediów – nowe formy zachowań społecznych i kulturowych”, chcemy uczynić refleksję m.in <http://m.in/>. nad zagadnieniami: 
> 
> edukacja medialna jako narzędzie projektowania pożądanych zachowań społecznych,
> nowe formy zachowań społecznych wobec/pod wpływem mediów i nowych technologii,
> rola edukacji medialnej w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
> edukacja medialna na rzecz integracji i rozwoju społeczeństwa planetarnego,
> edukacja medialna a problem wykluczenia cyfrowego i inkluzji cyfrowej,
> strategie użytkowania i odbioru mediów w kulturze cyfrowej,
> edukacja medialna jako forma profilaktyki społecznej i zdrowotnej,
> (re)edukacja medialna w kontekście nowych form zachowań społecznych i kompetencji cyfrowych,
> polityki prywatności, tożsamość i edukacja w środowisku nowych mediów,
> dobre praktyki edukacji medialnej – perspektywa lokalna, regionalna, narodowa i globalna.
> W pierwszym dniu Kongresu 17.10 odbędą się dyskusje plenarne w 3 panelach tematycznych, zatytułowanych:
> 
> ·Współczesne medialne praktyki społeczne i kulturowe a wyzwania dla edukacji medialnej.
> · (Re)edukacja medialna jako profilaktyka (organizowana przez Fundację Dzieci Niczyje).
> ·  Edukacja medialna dla budowy społeczeństwa obywatelskiego (organizowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej).
> W drugiej części pierwszego dnia Kongresu odbędą się również prezentacje programów prowadzonych przez organizacje pozarządowe służące upowszechnianiu dobrych praktyk w zakresie edukacji medialnej.
> 
> 
> 
> W drugim dniu Kongresu 18.10 odbędą się sesje referatowe oraz zostaną zorganizowane warsztaty dla uczestników Kongresu, prowadzone przez przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji medialnej.
> 
> 
> 
> Patronem medialnym wydarzenia jest portal edunews.pl <http://edunews.pl/>. Partnerem Kongresu są Fundacja Dzieci Niczyje oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej.
> 
> 
> 
> Na zgłoszenia za pośrednictwem formularza (http://kongres.ptem.org.pl/formularz-zgloszeniowy/ <http://kongres.ptem.org.pl/formularz-zgloszeniowy/>) czekamy do 12 września 2016 roku.
> 
> Wszystkie informacje organizacyjne znajdują się na stronie Kongresu: http://kongres.ptem.org.pl/ <http://kongres.ptem.org.pl/> e-mail: kongresedukacjimedialnej w gmail.com <mailto:kongresedukacjimedialnej w gmail.com>
> 
> Zapraszamy do udziału w II Kongresie Edukacji Medialnej i upowszechniania tej informacji.
> 
> W Imieniu Komitetu Organizacyjnego
> 
> dr Grzegorz Ptaszek
> dr hab. Danuta Kępa-Figura

--
dyrektor, Centrum Cyfrowe 
Twitter: @atarkowski 
WWW: centrumcyfrowe.pl / creativecommons.pl

polecam: 
uwolnij.podrecznik.org / otwartawiedza.pl / otwartengo.pl / otwartezabytki.pl 
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://listy.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20160219/78224356/attachment.html>


Więcej informacji o liście koalicja-l