[Koalicja-l] Fwd: Re: [obywatele] polemika z H. Rymar i A. Tarkowskim

Alek Tarkowski alek w creativecommons.pl
Nie, 10 Mar 2013, 09:51:39 CET


Polecam polemikę Jerzego Kornowicza z tekstem moim i Heleny Rymar nt. 
otwartości zasobów publicznych.

Pozdrowienia,

Alek

> *From:* Jerzy Kornowicz <kornowicz w wp.pl>
> *Date:* March 9, 2013 15:24
> *To:* obywatele <obywatele w googlegroups.com>
> *Subject:* [obywatele] polemika z H. Rymar i A. Tarkowskim
>
> Szanowni Państwo!
>
> Mam wiadomości, że materiał przeze mnie Państwu wczoraj przesłany nie 
> otwiera się. Pozwalam sobie przesłać go w liście. Jest to moja 
> odpowiedź z dnia 5 marca na artykuł autorstwa H. Rymar i A. 
> Tarkowskiego opublikowany w dniu 4 marca w Gazecie Wyborczej. Artykuł 
> jest tu:
>
> http://wyborcza.biz/biznes/1,100897,13497531,Zbiorowa_histeria_tworcow.html
>
> Przypomnę, że dzis otrzymali Państwo artykuł Wojciecha Orlińskiego z 
> GW i została Państwu przesłana wypowiedź Macieja Strzebosza. Oba 
> wystąpienia odnoszą się do tej samej sprawy, co moje.
>
> Z ukłonami,
>
> JK
>
>
> Związek Kompozytorów Polskich został przywołany w artykuleHeleny Rymar 
> i Alka Tarkowskiego ( "Zbiorowa histeria twórców", GW z 4 marca 2013).
>
> Autorzy w wielu sprawach nie mają racji lub wiedzy. To się zdarza. Nie 
> mają też pamięci, bo powracają do frazeologii i argumentów , które 
> dawno powinny być przez nich porzucone, bo wiele razy w ich obecności 
> były obalane.
>
> Przede wszystkim zasada, że tam gdzie państwo w imieniu podatnika 
> wykłada w kulturze grosz, w szczególności większościowy, tam dostęp do 
> twórczości ma być darmowy. Oczywisty błąd. Państwo, zgodnie z funkcją 
> mecenatu i zasadą pomocniczości, umożliwia powstanie dzieła. Dostęp do 
> niego musi uwzględniać cały szereg warunków ekonomicznych, aby mogły 
> się zwrócić nakłady poniesione na powstanie tego dzieła i aby 
> mogłypowstawać dzieła kolejne -- przez sam fakt zdolności do 
> działalności ich wytwórcy. Państwo buduje autostrady, ale pobiera 
> opłaty za ich użytkowanie. Ma KGHM, ale nie przydziela Polakom 
> deputatu miedzi; ma pociągi, ale bierze za bilety. Dzieło i cala 
> kultura mają swój sferę ekonomiczną obok osobistej i duchowej. Nie da 
> się tej sfery pominąć przez unieważnienie ustawą. Jeżeli państwo chce 
> zapewnić przejazd autostrada za darmo, musi z innych środków spłacić 
> firmy, które drogę te budowały i zrezygnować z części pieniędzy na 
> kolejne inwestycje drogowe. Jak już wiemy z ceną spłaty nie da się 
> zejść poniżej pewnego poziomu, bo firmy te padną. Czy Polskę stać na 
> bankructwo środowisk profesjonalnej i złożonej kreatywności?Pani 
> Heleno, Panie Alku! Umówmy się, że więcej o państwie , które na 
> kulturę coś daje i dlatego chce ją mieć całą za darmo więcej od Was 
> ani od nikogo (np. premiera)nie usłyszymy. Rozmawiać będzie łatwiej.
>
> Pocieszają Państwo, że w przejęciu zasobów kultury będą okresy 
> przejściowe i że nie cała kultura będzie przejęta, ale ta jej część, w 
> której finansowaniu państwo szczególnie uczestniczy. Otóż myślicie 
> państwo dokładnie o kulturze wysokiej, szczególnie mi bliskiej, o 
> muzyce Szymańskiego, Penedereckiego, Wieleckiego, Kilara, Zubel i 
> Duchnowkiego. O tej Polskiej twórczości, którą szanuje się dużo 
> bardziej w świecie, niż w Polsce. Ci twórcy mają przyjąć narzucone 
> przez urzędników ceny wykupu ich pracy, jeżeli chcą pisać w Polsce 
> muzykę. Jest to krok wstecz. Przez dziesiątki lat polską twórczość 
> finansowałyinstytucje zagraniczne. Państwowe i prywatne. W 
> konsekwencji ustawy istotna część polskiej twórczości będzie nadal 
> finansowana tylko przez zagranicę. Tej zagranicy przez głowę nie 
> przeszło, aby z powodu finansowego zaangażowaniakwestionować polskich 
> i swoichtwórców prawo do tantiem. Umówmy się więc znowu, że więcej o 
> takich rewelacjach więcej słyszeć od Państwa nie będziemy.
>
> Z czym się Państwu kojarzy sytuacja, kiedy organ państwa sam ustala 
> cenę za ludzka pracę, pod szantażem, że nie da nic, jeżeli ceny się 
> nie przyjmie? Ów państwowy organobraca wytworami pracy, użycza je a 
> bywa sprzedaje z korzyścią finansową, w końcu przerabia te wytwory i 
> zezwala przerabiać je innym. Dodajmy, że jest to organ urzędniczy -- 
> jak większość tego rodzaju w kulturze -- arbitralny, "autorski" w 
> swojej polityce. Państwa młodość nie tłumaczy braku skojarzeń z 
> kolektywizacją, przewłaszczeniem i państwową centralizacją. Proszę 
> więc nie dziwić się innym, których pamięć i skojarzenia są bardziej 
> kompletne. Taki "nowy wspaniały świat" państwo nam chcieli wyfasować 
> ustawą i wszystko o czym piszę w założeniach do ustawy jest.Umówmy 
> się, że już więcej nie będzie.
>
> Piszecie, że przemysł kreatywny ma się w świecie coraz lepiej pomimo 
> wolnego dostępu. Otóż ma się lepiej dokładnie tam, gdzie prawo 
> autorskie jest przestrzegane i gdzie się opłaca uruchamiać odpłatną 
> internetową dystrybucję. Pomimo naruszeń prawa a nie dzięki nim. 
> Musicie to wiedzieć, więc dlaczego czytelnikowi "ściemniacie"?
>
> Potwierdzam: Związek Kompozytorów Polskich przywołany przez Państwa w 
> artykule jako rzeczowy w propozycjach, widzi w upowszechnieniu kultury 
> i dostępie do niej sprawę zasadniczą dla polskiej przyszłości. 
> Jednocześnie chcemy te kulturę jeszcze w Polsce mieć, by mieć co 
> udostępniać. Stawiane przez Państwa zarzuty o nasz archaizm myślenia 
> o kulturze, przestrogi o niechybnym nadejściu "innej kultury" i 
> "innych twórców" są w najlepszym razie nieuprawnioną spekulacją. 
> Kulturowy zasób będzie powstawał jak powstaje. Wszystkich amatorów 
> kreatywności zapraszamy do sfery profesjonalnej i przemysłowej. Zmieni 
> się tylko - i aż - technologia dystrybucji tego zasobu, co nie 
> uprawnia figur o innej kulturze za rogiem. Może to i miłe, ale tego 
> rodzaju futuryzmy towarzyszyły wielu ponurym rewolucjom. W istocie 
> powtarzają Państwo za Brechtem -- tyle , że on szydził z realnego 
> socjalizmu w DDR -- znaną frazę o władzy, której nie podoba się jej 
> społeczeństwo, więc pragnie sobie sprawić nowe. My jesteśmy częścią 
> tego społeczeństwa i to w swoich wytworach, można sądzić, chcianą. 
> Proszę więc nas dostrzegać.
>
> Proponuję oddzielić raz na zawsze ekonomikę powstawania zasobu od 
> ekonomiki jego upowszechniania. Uzależnienie powstania dzieła od jego 
> pre-natalnego już upowszechnienia jest państwa i -- w konsekwencji - 
> naszym intelektualnym nieszczęściem.
>
> Tyle o planie ideowym orędowników ustawy. Jest jeszcze plan finansowy. 
> Widać, że pieniądze wwyniku działania ustawy nie poszłyby na kulturę, 
> tylko do sektora internetowego.Wybór MAiCjest jasny: kultura jakoś się 
> wyżywi, stawiajmy na handel internetowy.Chciałoby się o takim myśleniu 
> raz na zawsze zapomnieć. I proszę bardzo -- rozmawiać, ale rzeczowo.
>
> Jerzy Kornowcz
>
> kompozytor, promotor kultury, prezes Związku Kompozytorów Polskich, 
> wiceprzewodniczący Rady Programowej Instytutu Muzyki i Tańca, Obywatel 
> Kultury
>
> Dnia 9-03-2013 o godz. 14:50 Maciej Strzembosz napisał(a):
>
>
> -- 
> Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ subskrybujesz grupę dyskusyjną 
> Google o nazwie "Obywatele Kultury".
>
> Aby anulować subskrypcję tej grupy i przestać otrzymywać z niej 
> wiadomości, wyślij e-maila do obywatele+unsubscribe w googlegroups.com.
> Więcej opcji znajdziesz na https://groups.google.com/groups/opt_out
>
>
> *From:* Jerzy Kornowicz <kornowicz w wp.pl>
> *Date:* March 8, 2013 12:29
> *Subject:* [obywatele] polemika z H. Rymar i A. Tarkowskim
>
>   Szanowni Państwo!
>
>   W dniu 4 marca w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł Heleny Rymar
>   i Alka Tarkowskeigo:
>
>   http://wyborcza.biz/biznes/1,106928,13497531,Zbiorowa_histeria_tworcow.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=106928
>
>   Do Państwa informacji moja polemika z tym artykułem wysłana w dniu
>   publikacji artytułu.
>
>   Ponieważ Gazeta Wyborcza nie opublikowała ani mojej, ani żadnej
>   innej z kilku znanych mi i przesłanych do Gazety polemik z tym
>   artykułem, moją polemikę przesyłam Państwu i zawieszam niebawem w
>   internecie.
>
>   Z ukłonami,
>
>   Jerzy Kornowicz
>
>   Dnia 8-03-2013 o godz. 11:28 ZH napisał(a):
>
>     Jedyny mail, jaki on zna, to nasza publiczna oferta rozmowy z
>     innymi partiami, bo z nim się nie da. Czyli ibwieszczenie, że
>     się zaczyna rozmowy z Kwaśniewskim, Palikotem, Millerem,
>     Kaczyńskim, PJN i bóg wie kim jeszcze. Jiedy chodzi o losy
>     kultury trzeba paktować nawet z diabłem. Oficjalna enuncjacja
>     to jest jedyny komunikat, jaki do tego faceta dociera. Vide
>     wywiad Agnieszki Holland.
>
>     Dnia 8 mar 2013 o godz. 11:19 "Jerzy Kornowicz"
>     <kornowicz w wp.pl <mailto:kornowicz w wp.pl>> napisał(a):
>
>       Szanowna Pani!
>
>        To , co powiedział premier jest żenująco głupie. Po
>       wysłuchaniu jego słów widzę, że świadomie wyrzyna
>       finansowanie tworczości rodzimej, podczas gdy chodzi mu o
>       dostęp (nieprawny) do zagranicznej. Zamiast
>       międzynarodowego Robin-Hooda mamy polskego destruktora, w
>       dodatku nieświadomego swojego działania. Może nie ma mu
>       kto wytłumaczyć?
>
>       Kto z Państwa ma skuteczny adres maila do premiera?
>
>       JK
>
>       Dnia 8-03-2013 o godz. 10:16 Stowarzyszenie Fotoreporterów
>       napisał(a):
>
>         Apel na premiera nie działa
>         co dzis powiedział w ostanich minutach audycji w Tok FM
>         http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103087,13524802,Premier_Donald_Tusk_w_TOK_FM__MINUTA_PO_MINUCIE_.html
>         pozdrawiam
>
>           ----- Original Message -----
>           *From:* Stowarzyszenie Fotoreporterów
>           <mailto:info w stowarzyszeniefotoreporterow.pl>
>           *To:* ZH <mailto:guru w holdys.pl> ; 'Marek
>           Staszewski' <mailto:m.staszewski w zpav.pl> ;
>           ependerecki w post.pl <mailto:ependerecki w post.pl> ;
>           jacek.bromski w sfp.org.pl
>           <mailto:jacek.bromski w sfp.org.pl> ;
>           janusz.fogler w op.pl <mailto:janusz.fogler w op.pl> ;
>           tomaszewski w mac.com <mailto:tomaszewski w mac.com> ;
>           'Maciej Strzembosz' <mailto:maciejs w it.pl> ;
>           kornowicz w wp.pl <mailto:kornowicz w wp.pl> ;
>           pawelszymanski54 w aster.pl
>           <mailto:pawelszymanski54 w aster.pl> ;
>           mjurecki w poczta.onet.pl
>           <mailto:mjurecki w poczta.onet.pl> ;
>           voytekkon w poczta.onet.pl
>           <mailto:voytekkon w poczta.onet.pl> ; 'Agnieszka
>           Odorowicz' <mailto:agnieszka.odorowicz w pisf.pl> ;
>           jan w kaczmarek.org <mailto:jan w kaczmarek.org>
>           *Cc:* prezes w zasp.pl <mailto:prezes w zasp.pl> ;
>           zg w zpap.pl <mailto:zg w zpap.pl> ; caesar10 w wp.pl
>           <mailto:caesar10 w wp.pl> ; e.stefanczyk w sbp.pl
>           <mailto:e.stefanczyk w sbp.pl> ;
>           zarzad w uniapolskichteatrow.pl
>           <mailto:zarzad w uniapolskichteatrow.pl> ;
>           aleksander.radwanski w nowyebib.info
>           <mailto:aleksander.radwanski w nowyebib.info> ;
>           'SAWP' <mailto:biuro w sawp.pl> ;
>           stoart w stoart.org.pl <mailto:stoart w stoart.org.pl>
>           ; beata.chmiel w gmail.com
>           <mailto:beata.chmiel w gmail.com> ;
>           jszwajcowska w csw.art.pl
>           <mailto:jszwajcowska w csw.art.pl> ;
>           mpz w zacheta.art.pl <mailto:mpz w zacheta.art.pl> ;
>           biuro w zgspp.pl <mailto:biuro w zgspp.pl> ;
>           jolarycerska w wp.pl <mailto:jolarycerska w wp.pl> ;
>           'Jóźwiak Barbara' <mailto:Barbara.Jozwiak w PWN.com.pl>
>           *Sent:* Monday, March 04, 2013 10:44 AM
>           *Subject:* Re: APEL TWÓRCÓW DZIAŁA!
>           Apel działa
>           http://wyborcza.biz/biznes/1,106928,13497531,Zbiorowa_histeria_tworcow.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=106928
>           <http://wyborcza.biz/biznes/1,106928,13497531,Zbiorowa_histeria_tworcow.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=106928>
>           pozdrawiam
>           Ludmiła Mitrega
>           SF
>
>             ----- Original Message -----
>             *From:* ZH <mailto:guru w holdys.pl>
>             *To:* 'Marek Staszewski'
>             <mailto:m.staszewski w zpav.pl> ;
>             ependerecki w post.pl
>             <mailto:ependerecki w post.pl> ;
>             jacek.bromski w sfp.org.pl
>             <mailto:jacek.bromski w sfp.org.pl> ;
>             janusz.fogler w op.pl
>             <mailto:janusz.fogler w op.pl> ;
>             tomaszewski w mac.com
>             <mailto:tomaszewski w mac.com> ; 'Maciej
>             Strzembosz' <mailto:maciejs w it.pl> ;
>             kornowicz w wp.pl <mailto:kornowicz w wp.pl> ;
>             tomaszewski w mac.com
>             <mailto:tomaszewski w mac.com> ;
>             pawelszymanski54 w aster.pl
>             <mailto:pawelszymanski54 w aster.pl> ;
>             mjurecki w poczta.onet.pl
>             <mailto:mjurecki w poczta.onet.pl> ;
>             voytekkon w poczta.onet.pl
>             <mailto:voytekkon w poczta.onet.pl> ; 'Agnieszka
>             Odorowicz'
>             <mailto:agnieszka.odorowicz w pisf.pl> ;
>             jan w kaczmarek.org <mailto:jan w kaczmarek.org>
>             *Cc:* prezes w zasp.pl <mailto:prezes w zasp.pl> ;
>             zg w zpap.pl <mailto:zg w zpap.pl> ;
>             caesar10 w wp.pl <mailto:caesar10 w wp.pl> ;
>             e.stefanczyk w sbp.pl
>             <mailto:e.stefanczyk w sbp.pl> ;
>             zarzad w uniapolskichteatrow.pl
>             <mailto:zarzad w uniapolskichteatrow.pl> ;
>             aleksander.radwanski w nowyebib.info
>             <mailto:aleksander.radwanski w nowyebib.info> ;
>             info w stowarzyszeniefotoreporterow.pl
>             <mailto:info w stowarzyszeniefotoreporterow.pl>
>             ; 'SAWP' <mailto:biuro w sawp.pl> ;
>             stoart w stoart.org.pl
>             <mailto:stoart w stoart.org.pl> ;
>             beata.chmiel w gmail.com
>             <mailto:beata.chmiel w gmail.com> ;
>             jszwajcowska w csw.art.pl
>             <mailto:jszwajcowska w csw.art.pl> ;
>             mpz w zacheta.art.pl <mailto:mpz w zacheta.art.pl>
>             ; biuro w zgspp.pl <mailto:biuro w zgspp.pl> ;
>             jolarycerska w wp.pl <mailto:jolarycerska w wp.pl>
>             ; 'Jóźwiak Barbara'
>             <mailto:Barbara.Jozwiak w PWN.com.pl>
>             *Sent:* Tuesday, February 26, 2013 2:24 PM
>             *Subject:* APEL TWÓRCÓW DZIAŁA!
>
>             Szanowni Państwo,
>
>             Jak zapewne wiecie wystosowaliśmy list/apel do
>             Pana Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w
>             sprawach żywotnie nas interesujących â w
>             obronie polskiej twórczości przed wymarciem i
>             grabieżą. Wielu uczestników spotkania z min.
>             Michałem Bonim podpisało ten apel. Do tej
>             chwili podpisało go łącznie ponad 800 osób!
>             Jego treść jest dostępna tu:
>
>             http://audiowizualni.pl/index.php/apele/apel-reprezentantow-srodowisk-kreatywnych
>
>             Apel został dostarczony do kancelarii Prezesa
>             Rady Ministrów w dniu 25 lutego o godz. 14:10.
>
>             Tego teżdnia od godz. 16:00 jest dostępny w
>             internecie (link powyżej).
>
>             *ZACHĘCAMY DO PODPISANIA GO TYCH, CO JESZCZE
>             TEGO NIE UCZYNILI! TO BARDZO WAŻNE!*
>
>             /Wśród sygnatariuszy są //pisarze,
>             kompozytorzy, aktorzy, muzycy klasyczni i
>             rozrywkowi, graficy, architekci, rzeźbiarze,
>             filmowcy, wydawcy prasy i literatury,
>             fotograficy, producenci telewizyjni,
>             pieśniarze operowi i wykonawcy pop i inni.
>             Aktualnie //mogą go podpisywać wszyscy chętni,
>             działający na polu kreacji w jakiejkolwiek
>             formie./
>
>             *W tej sprawie jesteśmy zjednoczeni jak nigdy.
>             Jeśli możecie tę wiadomość przekazać innym â
>             będziemy wdzięczni.*
>
>             Pan Minister zareagował na nasz apel
>             wyjaśnieniami w mediach i rozesłanej notce.
>             Nie zaprzecza słuszności naszego protestu (na
>             skutek którego znikł art. 12a z projektu
>             ustawy UŚUDE, gwarantujący bezkarność
>             linkowniom udostępniającym adresy pirackie),
>             jedynie inaczej widzi niektóre zdarzenia. Nie
>             będziemy się do tego odnosić, gdyż
>             musielibyśmy toczyć gwałtowny spór z rodzaju â
>             kto-kogo-kiedyâ . Na pewno jednak nadal mamy
>             podstawy by kategorycznie uznać, że apel
>             skierowany do Premiera pozostaje aktualny.
>
>             Dla uproszczenia przypomnę, jego główne tezy to:
>
>             1. Premier powinien sprecyzować kompetencje
>               konstytucyjnych ministrów. Od pewnego
>               czasusprawami kultury zajmuje się minister
>               administracji i cyfryzacji. Opinie
>               ministra kultury są odrzucane.
>             2. Premier powinien przyjrzeć się
>               działalności lobbystycznej w Ministerstwie
>               Administracji i Cyfryzacji. W kluczowych
>               dla polskiej kultury kwestiach, głównymi
>               ekspertami i partnerami MAiC byli
>               przedstawiciele zagranicznych koncernów,
>               których interesy są dramatycznie odmienne
>               od interesów polskiej kultury i gospodarki.
>             3. Konieczne jest jasne określenie zasad
>               konsultacji ustaw przygotowywanych przez
>               MAiC. Aktualnie nie rozmawia się z
>               twórcami o ich losie, nagminnie wprowadza
>               się do ustaw niekorzystne dla kultury i
>               przemysłów kreatywnych przepisy już po
>               zakończeniu konsultacji, jakie się odbyły.
>               (coś w tylu â lub czasopismaâ )
>             4. Oczekujemy jasnego określenia, w jaki
>               sposób rząd kierowany przez Pana Premiera
>               zamierza rozwijać przemysły kreatywne i
>               zapewnić im ochronę & preferencje równe
>               innym przemysłom.
>             5. Oczekujemy jasnego określenia roli
>               środowisk twórczych w jego wizji naszego
>               wspólnego państwa. ( O kulturze premier
>               wypowiada się rzadko i w dośc lekceważący
>               sposób)
>             6. Oczekujemy osobistego zaangażowania
>               premiera w kwestie otwierania zasobów
>               publicznych. Środowiska twórcze i
>               obywatelskie nie są przeciwne temu
>               procesowi â w obywatelskiej ustawie
>               medialnej został zawarty kompleksowy
>               system udostępniania zasobów. Projekt ten
>               został zlekceważony przez MAiC. Niejasne
>               zapisy oraz konsultacje przeprowadzane
>               niemal wyłącznie z przeciwnikami ochrony
>               praw autorskich wywołały wśród twórców
>               poważne obawy przed ich utratą praw.
>
>             W ciągu nabliższych tygodni (zobaczymy jak
>             rząd zaproceduje w sprawie UŚUDE) zwołamy
>             spotkanie w składzie z 18 lutego, aby omówić
>             stan rzeczy i dalsze kroki na przyszłośc.
>
>             Pozdrawiam serdecznie.
>
>             Zbigniew Hołdys
>
>
>
>
>
>
>
>
> -- 
> Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ subskrybujesz grupę dyskusyjną 
> Google o nazwie "Obywatele Kultury".
>
> Aby anulować subskrypcję tej grupy i przestać otrzymywać z niej 
> wiadomości, wyślij e-maila do obywatele+unsubscribe w googlegroups.com.
> Więcej opcji znajdziesz na https://groups.google.com/groups/opt_out
>
>
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL: <http://tools.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20130310/7ca70e77/attachment-0001.html>
-------------- następna część ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: compose-unknown-contact.jpg
Type: image/jpeg
Size: 770 bytes
Desc: nie znany
URL: <http://tools.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20130310/7ca70e77/attachment-0001.jpg>


Więcej informacji o liście koalicja-l