[Koalicja-l] dajcie to do wszystkich portali, jakie mamy

Alicja Pacewicz alicja.pacewicz w ceo.org.pl
Pon, 29 Lip 2013, 14:48:33 CEST


my też wrzucimy

Alicja Pacewicz
Dyrektor ds. programów i wydawnictw/Director for Programs and Resources
Centrum Edukacji Obywatelskiej/Center for Citizenship Education
ul. Noakowskiego 10/5
00-666 Warszawa/Warsaw
+48 226581468W dniu 26 lipca 2013 09:28 użytkownik Bożena Bednarek-Michalska <
b.michalska w bu.uni.torun.pl> napisał:

> masz racje, juz dodaje
>
> Cytowanie Grodecka Karolina <karolinagrodecka w gmail.com>:
>
>  Dodałam do KOED. Warto to także umieścić w kalendarium Open Access na rok
>> 2013.
>>
>>
>> W dniu 25 lipca 2013 09:50 użytkownik Bożena Bednarek-Michalska <
>> b.michalska w bu.uni.torun.pl> napisał:
>>
>>  Stanowisko Prezydium KRASP i Prezydium PAN z dnia 5 lipca 2013 r. w
>>> sprawie zasad otwartego dostępu do treści publikacji naukowych i
>>> edukacyjnych
>>>
>>> Obradujące wspólnie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
>>> Polskich i Prezydium Polskiej Akademii Nauk przedstawiają następujące
>>> stanowisko w sprawie zasad otwartego dostępu do treści publikacji
>>> naukowych
>>> i edukacyjnych (dalej: OA - Open Access):
>>>
>>> 1. Zasada wprowadzania OA jako podstawowego modelu udostępniania
>>> publikacji naukowych, wprowadzona przez Komisję Europejską w
>>> Rekomendacji z
>>> 17 lipca 2012 r., wpisana w Strategię Europa Cyfrowa 2020, rozwijana w
>>> założeniach projektu ustawy Ministerstwa Cyfryzacji o otwartych zasobach
>>> publicznych, jest cenną inicjatywą, sprzyjającą poszerzaniu zakresu
>>> współpracy naukowej i skali wykorzystywania wyników badań, w
>>> szczególności
>>> prowadzących do powstawania innowacyjnych rozwiązań, a także zapewniającą
>>> współudział społeczeństwa w formułowaniu nowych wyzwań badawczych.
>>>
>>> 2. Wynikające z wyżej wymienionej Rekomendacji Komisji Europejskiej
>>> zobowiązanie krajów członkowskich do wprowadzania zasady OA wymaga nie
>>> tylko określenia wybranego modelu OA , ale również powoduje konieczność
>>> przyjęcia odpowiednich uregulowań prawnych oraz procedur niezbędnych dla
>>> jego wdrożenia. Warunkiem powodzenia procesu wprowadzania modelu OA jest
>>> zapewnienie wysokiego standardu naukowego takich wydawnictw i publikacji,
>>> co powinno prowadzić do ich uwzględnienia przy ocenach indywidualnych
>>> naukowców i ocenach instytucjonalnych jednostek naukowych.
>>>
>>> 3. Jako preferowany kierunek wdrażania mode li OA należy przyjąć tryb
>>> repozytoryjny, przy równoczesnym rekomendowaniu autorom publikacji
>>> stosowania zasady udzielania niewyłącznych licencji wydawniczych.
>>> Niezbędne
>>> jest w związku z tym podjęcie skoordynowanych działań prowadzących do
>>> wdrożenia w Polsce spójnego systemu rozwiązań repozytoryjnych, służącego
>>> podnoszeniu widoczności powstałych w Polsce publikacji, a w przyszłości
>>> dalszego rozwoju zakresu stosowania modeli otwartych w nauce i edukacji.
>>>
>>> Prezydium KRASP i Prezydium PAN wyrażają wolę współ pracy na rzecz
>>> wdrażania w Polsce modelu OA w odniesieniu do publikacji naukowych i
>>> edukacyjnych, równocześnie deklarują c wsparcie dla związanych z modelem
>>> OA
>>> inicjatyw i programów agend rządowych oraz administracji publicznej. W
>>> celu
>>> realizacji przedkładanego stanowiska przewidziane jest utworzenie
>>> wspólnego
>>> Zespołu Otwartej Nauki , mającego pełnić koordynującą rolę w zakresie
>>> działań na rzecz wdrażania zasad OA do publikacji naukowych i
>>> edukacyjnych,
>>> a także innych stowarzyszonych z nimi przyszłych inicjatyw.
>>>
>>>
>>> Bożena Bednarek-Michalska
>>> Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
>>> Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
>>> 87-100 Toruń
>>> ul. Gagarina 13
>>> tel.: (48+56) 6114417
>>> komórka: 669601898.
>>>
>>> ______________________________****_________________
>>> Lista dyskusyjna koalicja-l
>>> koalicja-l w koed.org.pl
>>> http://tools.wikimedia.pl/****mailman/listinfo/koalicja-l<http://tools.wikimedia.pl/**mailman/listinfo/koalicja-l>
>>> <ht**tp://tools.wikimedia.pl/**mailman/listinfo/koalicja-l<http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l>
>>> >
>>>
>>>
>>
>>
>> --
>> Karolina
>>
>>
>
>
> Bożena Bednarek-Michalska
> Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
> Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
> 87-100 Toruń
> ul. Gagarina 13
> tel.: (48+56) 6114417
> komórka: 669601898.
>
> ______________________________**_________________
> Lista dyskusyjna koalicja-l
> koalicja-l w koed.org.pl
> http://tools.wikimedia.pl/**mailman/listinfo/koalicja-l<http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l>
>
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://tools.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20130729/1c893f3b/attachment.html>


Więcej informacji o liście koalicja-l