[Koalicja-l] dajcie to do wszystkich portali, jakie mamy

Bożena Bednarek-Michalska b.michalska w bu.uni.torun.pl
Pią, 26 Lip 2013, 09:26:25 CEST


no jest to ostroznosciowe stanowisko, co robic
dobrze ze w ogole jest

Cytowanie Alek Tarkowski <atarkowski w centrumcyfrowe.pl>:

> to świetny news! cieszy mnie też poparcie wprost dla zielonego OA, w 
> kontrze do preferowanego rzekomo przez MInisterstwo (choć nie 
> wyrażonego nigdy wprost) poparcia dla złotego OA.
>
> a jednocześnie mam niedosyt, bo aż by się prosiło, żeby PAN ogłosił 
> politykę otwartości wprost, a nie 'wolę współpracy", "wsparcie" i 
> powołanie zespołu wdrażającego zasady. mam tylko nadzieję, że Zespół 
> po powołaniu podejmie szybko taką decyzję.
>
> pozdrowienia,
>
> Alek
>
>
>>
>>
>>
>> W dniu 25 lipca 2013 09:50 użytkownik Bożena Bednarek-Michalska 
>> <b.michalska w bu.uni.torun.pl> napisał:
>> Stanowisko Prezydium KRASP i Prezydium PAN z dnia 5 lipca 2013 r. w 
>> sprawie zasad otwartego dostępu do treści publikacji naukowych i 
>> edukacyjnych
>>
>>
>> Obradujące wspólnie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich 
>> Szkół Polskich i Prezydium Polskiej Akademii Nauk przedstawiają 
>> następujące stanowisko w sprawie zasad otwartego dostępu do treści 
>> publikacji naukowych i edukacyjnych (dalej: OA - Open Access):
>>
>> 1. Zasada wprowadzania OA jako podstawowego modelu udostępniania 
>> publikacji naukowych, wprowadzona przez Komisję Europejską w 
>> Rekomendacji z 17 lipca 2012 r., wpisana w Strategię Europa Cyfrowa 
>> 2020, rozwijana w założeniach projektu ustawy Ministerstwa 
>> Cyfryzacji o otwartych zasobach publicznych, jest cenną inicjatywą, 
>> sprzyjającą poszerzaniu zakresu współpracy naukowej i skali 
>> wykorzystywania wyników badań, w szczególności prowadzących do 
>> powstawania innowacyjnych rozwiązań, a także zapewniającą 
>> współudział społeczeństwa w formułowaniu nowych wyzwań badawczych.
>>
>> 2. Wynikające z wyżej wymienionej Rekomendacji Komisji Europejskiej 
>> zobowiązanie krajów członkowskich do wprowadzania zasady OA wymaga 
>> nie tylko określenia wybranego modelu OA , ale również powoduje 
>> konieczność przyjęcia odpowiednich uregulowań prawnych oraz 
>> procedur niezbędnych dla jego wdrożenia. Warunkiem powodzenia 
>> procesu wprowadzania modelu OA jest zapewnienie wysokiego standardu 
>> naukowego takich wydawnictw i publikacji, co powinno prowadzić do 
>> ich uwzględnienia przy ocenach indywidualnych naukowców i ocenach 
>> instytucjonalnych jednostek naukowych.
>>
>> 3. Jako preferowany kierunek wdrażania mode li OA należy przyjąć 
>> tryb repozytoryjny, przy równoczesnym rekomendowaniu autorom 
>> publikacji stosowania zasady udzielania niewyłącznych licencji 
>> wydawniczych. Niezbędne jest w związku z tym podjęcie 
>> skoordynowanych działań prowadzących do wdrożenia w Polsce spójnego 
>> systemu rozwiązań repozytoryjnych, służącego podnoszeniu 
>> widoczności powstałych w Polsce publikacji, a w przyszłości 
>> dalszego rozwoju zakresu stosowania modeli otwartych w nauce i 
>> edukacji.
>>
>> Prezydium KRASP i Prezydium PAN wyrażają wolę współ pracy na rzecz 
>> wdrażania w Polsce modelu OA w odniesieniu do publikacji naukowych 
>> i edukacyjnych, równocześnie deklarują c wsparcie dla związanych z 
>> modelem OA inicjatyw i programów agend rządowych oraz administracji 
>> publicznej. W celu realizacji przedkładanego stanowiska 
>> przewidziane jest utworzenie wspólnego Zespołu Otwartej Nauki , 
>> mającego pełnić koordynującą rolę w zakresie działań na rzecz 
>> wdrażania zasad OA do publikacji naukowych i edukacyjnych, a także 
>> innych stowarzyszonych z nimi przyszłych inicjatyw.
>>
>>
>> Bożena Bednarek-Michalska
>> Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
>> Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
>> 87-100 Toruń
>> ul. Gagarina 13
>> tel.: (48+56) 6114417
>> komórka: 669601898.
>>
>> _______________________________________________
>> Lista dyskusyjna koalicja-l
>> koalicja-l w koed.org.pl
>> http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
>>
>>
>>
>> --
>> Karolina
>>
>> _______________________________________________
>> Lista dyskusyjna koalicja-l
>> koalicja-l w koed.org.pl
>> http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Lista dyskusyjna koalicja-l
>> koalicja-l w koed.org.pl
>> http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
>
> --
> Alek Tarkowski
> dyrektor, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska
> Twitter: @atarkowski
> WWW: centrumcyfrowe.pl
>
> polecam:
> kulturaponadprawem.pl /
> creativecommons.pl / otwartezabytki.pl / otwartengo.pl / 
> otwartezasoby.pl / conasuwiera.pl
>
>
>
>Bożena Bednarek-Michalska
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
87-100 Toruń
ul. Gagarina 13
tel.: (48+56) 6114417
komórka: 669601898.Więcej informacji o liście koalicja-l