[Koalicja-l] dajcie to do wszystkich portali, jakie mamy

Alek Tarkowski atarkowski w centrumcyfrowe.pl
Pią, 26 Lip 2013, 08:36:30 CEST


to świetny news! cieszy mnie też poparcie wprost dla zielonego OA, w kontrze do preferowanego rzekomo przez MInisterstwo (choć nie wyrażonego nigdy wprost) poparcia dla złotego OA.

a jednocześnie mam niedosyt, bo aż by się prosiło, żeby PAN ogłosił politykę otwartości wprost, a nie 'wolę współpracy", "wsparcie" i powołanie zespołu wdrażającego zasady. mam tylko nadzieję, że Zespół po powołaniu podejmie szybko taką decyzję.

pozdrowienia,

Alek


> 
> 
> 
> W dniu 25 lipca 2013 09:50 użytkownik Bożena Bednarek-Michalska <b.michalska w bu.uni.torun.pl> napisał:
> Stanowisko Prezydium KRASP i Prezydium PAN z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zasad otwartego dostępu do treści publikacji naukowych i edukacyjnych
> 
> 
> Obradujące wspólnie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Prezydium Polskiej Akademii Nauk przedstawiają następujące stanowisko w sprawie zasad otwartego dostępu do treści publikacji naukowych i edukacyjnych (dalej: OA - Open Access):
> 
> 1. Zasada wprowadzania OA jako podstawowego modelu udostępniania publikacji naukowych, wprowadzona przez Komisję Europejską w Rekomendacji z 17 lipca 2012 r., wpisana w Strategię Europa Cyfrowa 2020, rozwijana w założeniach projektu ustawy Ministerstwa Cyfryzacji o otwartych zasobach publicznych, jest cenną inicjatywą, sprzyjającą poszerzaniu zakresu współpracy naukowej i skali wykorzystywania wyników badań, w szczególności prowadzących do powstawania innowacyjnych rozwiązań, a także zapewniającą współudział społeczeństwa w formułowaniu nowych wyzwań badawczych.
> 
> 2. Wynikające z wyżej wymienionej Rekomendacji Komisji Europejskiej zobowiązanie krajów członkowskich do wprowadzania zasady OA wymaga nie tylko określenia wybranego modelu OA , ale również powoduje konieczność przyjęcia odpowiednich uregulowań prawnych oraz procedur niezbędnych dla jego wdrożenia. Warunkiem powodzenia procesu wprowadzania modelu OA jest zapewnienie wysokiego standardu naukowego takich wydawnictw i publikacji, co powinno prowadzić do ich uwzględnienia przy ocenach indywidualnych naukowców i ocenach instytucjonalnych jednostek naukowych.
> 
> 3. Jako preferowany kierunek wdrażania mode li OA należy przyjąć tryb repozytoryjny, przy równoczesnym rekomendowaniu autorom publikacji stosowania zasady udzielania niewyłącznych licencji wydawniczych. Niezbędne jest w związku z tym podjęcie skoordynowanych działań prowadzących do wdrożenia w Polsce spójnego systemu rozwiązań repozytoryjnych, służącego podnoszeniu widoczności powstałych w Polsce publikacji, a w przyszłości dalszego rozwoju zakresu stosowania modeli otwartych w nauce i edukacji.
> 
> Prezydium KRASP i Prezydium PAN wyrażają wolę współ pracy na rzecz wdrażania w Polsce modelu OA w odniesieniu do publikacji naukowych i edukacyjnych, równocześnie deklarują c wsparcie dla związanych z modelem OA inicjatyw i programów agend rządowych oraz administracji publicznej. W celu realizacji przedkładanego stanowiska przewidziane jest utworzenie wspólnego Zespołu Otwartej Nauki , mającego pełnić koordynującą rolę w zakresie działań na rzecz wdrażania zasad OA do publikacji naukowych i edukacyjnych, a także innych stowarzyszonych z nimi przyszłych inicjatyw.
> 
> 
> Bożena Bednarek-Michalska
> Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
> Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
> 87-100 Toruń
> ul. Gagarina 13
> tel.: (48+56) 6114417
> komórka: 669601898.
> 
> _______________________________________________
> Lista dyskusyjna koalicja-l
> koalicja-l w koed.org.pl
> http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
> 
> 
> 
> -- 
> Karolina
> 
> _______________________________________________
> Lista dyskusyjna koalicja-l
> koalicja-l w koed.org.pl
> http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
> 
> 
> _______________________________________________
> Lista dyskusyjna koalicja-l
> koalicja-l w koed.org.pl
> http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l

--
Alek Tarkowski
dyrektor, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska
Twitter: @atarkowski 
WWW: centrumcyfrowe.pl

polecam: 
kulturaponadprawem.pl /
creativecommons.pl / otwartezabytki.pl / otwartengo.pl / otwartezasoby.pl / conasuwiera.pl-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://tools.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20130726/f34fca0e/attachment-0001.html>


Więcej informacji o liście koalicja-l