[Koalicja-l] dajcie to do wszystkich portali, jakie mamy

Kamil Śliwowski kamilsliwowski w gmail.com
Czw, 25 Lip 2013, 16:05:31 CEST


dodaje też na naszych stronach,
ciekawe też że w pierwszym punkcie wyrazili nie wprost poparcie dla ustawy
o otwartych zasobach publicznych

Kamil Śliwowski
http://otwartezasoby.pl/
http://www.problematyka.org/
kom. 530 739 359 skype: kasliwowski


W dniu 25 lipca 2013 15:24 użytkownik Grodecka Karolina <
karolinagrodecka w gmail.com> napisał:

> Dodałam do KOED. Warto to także umieścić w kalendarium Open Access na rok
> 2013.
>
>
> W dniu 25 lipca 2013 09:50 użytkownik Bożena Bednarek-Michalska <
> b.michalska w bu.uni.torun.pl> napisał:
>
>> Stanowisko Prezydium KRASP i Prezydium PAN z dnia 5 lipca 2013 r. w
>> sprawie zasad otwartego dostępu do treści publikacji naukowych i
>> edukacyjnych
>>
>>
>> Obradujące wspólnie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
>> Polskich i Prezydium Polskiej Akademii Nauk przedstawiają następujące
>> stanowisko w sprawie zasad otwartego dostępu do treści publikacji naukowych
>> i edukacyjnych (dalej: OA - Open Access):
>>
>> 1. Zasada wprowadzania OA jako podstawowego modelu udostępniania
>> publikacji naukowych, wprowadzona przez Komisję Europejską w Rekomendacji z
>> 17 lipca 2012 r., wpisana w Strategię Europa Cyfrowa 2020, rozwijana w
>> założeniach projektu ustawy Ministerstwa Cyfryzacji o otwartych zasobach
>> publicznych, jest cenną inicjatywą, sprzyjającą poszerzaniu zakresu
>> współpracy naukowej i skali wykorzystywania wyników badań, w szczególności
>> prowadzących do powstawania innowacyjnych rozwiązań, a także zapewniającą
>> współudział społeczeństwa w formułowaniu nowych wyzwań badawczych.
>>
>> 2. Wynikające z wyżej wymienionej Rekomendacji Komisji Europejskiej
>> zobowiązanie krajów członkowskich do wprowadzania zasady OA wymaga nie
>> tylko określenia wybranego modelu OA , ale również powoduje konieczność
>> przyjęcia odpowiednich uregulowań prawnych oraz procedur niezbędnych dla
>> jego wdrożenia. Warunkiem powodzenia procesu wprowadzania modelu OA jest
>> zapewnienie wysokiego standardu naukowego takich wydawnictw i publikacji,
>> co powinno prowadzić do ich uwzględnienia przy ocenach indywidualnych
>> naukowców i ocenach instytucjonalnych jednostek naukowych.
>>
>> 3. Jako preferowany kierunek wdrażania mode li OA należy przyjąć tryb
>> repozytoryjny, przy równoczesnym rekomendowaniu autorom publikacji
>> stosowania zasady udzielania niewyłącznych licencji wydawniczych. Niezbędne
>> jest w związku z tym podjęcie skoordynowanych działań prowadzących do
>> wdrożenia w Polsce spójnego systemu rozwiązań repozytoryjnych, służącego
>> podnoszeniu widoczności powstałych w Polsce publikacji, a w przyszłości
>> dalszego rozwoju zakresu stosowania modeli otwartych w nauce i edukacji.
>>
>> Prezydium KRASP i Prezydium PAN wyrażają wolę współ pracy na rzecz
>> wdrażania w Polsce modelu OA w odniesieniu do publikacji naukowych i
>> edukacyjnych, równocześnie deklarują c wsparcie dla związanych z modelem OA
>> inicjatyw i programów agend rządowych oraz administracji publicznej. W celu
>> realizacji przedkładanego stanowiska przewidziane jest utworzenie wspólnego
>> Zespołu Otwartej Nauki , mającego pełnić koordynującą rolę w zakresie
>> działań na rzecz wdrażania zasad OA do publikacji naukowych i edukacyjnych,
>> a także innych stowarzyszonych z nimi przyszłych inicjatyw.
>>
>>
>> Bożena Bednarek-Michalska
>> Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
>> Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
>> 87-100 Toruń
>> ul. Gagarina 13
>> tel.: (48+56) 6114417
>> komórka: 669601898.
>>
>> ______________________________**_________________
>> Lista dyskusyjna koalicja-l
>> koalicja-l w koed.org.pl
>> http://tools.wikimedia.pl/**mailman/listinfo/koalicja-l<http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l>
>>
>
>
>
> --
> Karolina
>
> _______________________________________________
> Lista dyskusyjna koalicja-l
> koalicja-l w koed.org.pl
> http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
>
>
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://tools.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20130725/20a37b2a/attachment.html>


Więcej informacji o liście koalicja-l