[Koalicja-l] dajcie to do wszystkich portali, jakie mamy

Grodecka Karolina karolinagrodecka w gmail.com
Czw, 25 Lip 2013, 15:24:28 CEST


Dodałam do KOED. Warto to także umieścić w kalendarium Open Access na rok
2013.


W dniu 25 lipca 2013 09:50 użytkownik Bożena Bednarek-Michalska <
b.michalska w bu.uni.torun.pl> napisał:

> Stanowisko Prezydium KRASP i Prezydium PAN z dnia 5 lipca 2013 r. w
> sprawie zasad otwartego dostępu do treści publikacji naukowych i
> edukacyjnych
>
> Obradujące wspólnie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
> Polskich i Prezydium Polskiej Akademii Nauk przedstawiają następujące
> stanowisko w sprawie zasad otwartego dostępu do treści publikacji naukowych
> i edukacyjnych (dalej: OA - Open Access):
>
> 1. Zasada wprowadzania OA jako podstawowego modelu udostępniania
> publikacji naukowych, wprowadzona przez Komisję Europejską w Rekomendacji z
> 17 lipca 2012 r., wpisana w Strategię Europa Cyfrowa 2020, rozwijana w
> założeniach projektu ustawy Ministerstwa Cyfryzacji o otwartych zasobach
> publicznych, jest cenną inicjatywą, sprzyjającą poszerzaniu zakresu
> współpracy naukowej i skali wykorzystywania wyników badań, w szczególności
> prowadzących do powstawania innowacyjnych rozwiązań, a także zapewniającą
> współudział społeczeństwa w formułowaniu nowych wyzwań badawczych.
>
> 2. Wynikające z wyżej wymienionej Rekomendacji Komisji Europejskiej
> zobowiązanie krajów członkowskich do wprowadzania zasady OA wymaga nie
> tylko określenia wybranego modelu OA , ale również powoduje konieczność
> przyjęcia odpowiednich uregulowań prawnych oraz procedur niezbędnych dla
> jego wdrożenia. Warunkiem powodzenia procesu wprowadzania modelu OA jest
> zapewnienie wysokiego standardu naukowego takich wydawnictw i publikacji,
> co powinno prowadzić do ich uwzględnienia przy ocenach indywidualnych
> naukowców i ocenach instytucjonalnych jednostek naukowych.
>
> 3. Jako preferowany kierunek wdrażania mode li OA należy przyjąć tryb
> repozytoryjny, przy równoczesnym rekomendowaniu autorom publikacji
> stosowania zasady udzielania niewyłącznych licencji wydawniczych. Niezbędne
> jest w związku z tym podjęcie skoordynowanych działań prowadzących do
> wdrożenia w Polsce spójnego systemu rozwiązań repozytoryjnych, służącego
> podnoszeniu widoczności powstałych w Polsce publikacji, a w przyszłości
> dalszego rozwoju zakresu stosowania modeli otwartych w nauce i edukacji.
>
> Prezydium KRASP i Prezydium PAN wyrażają wolę współ pracy na rzecz
> wdrażania w Polsce modelu OA w odniesieniu do publikacji naukowych i
> edukacyjnych, równocześnie deklarują c wsparcie dla związanych z modelem OA
> inicjatyw i programów agend rządowych oraz administracji publicznej. W celu
> realizacji przedkładanego stanowiska przewidziane jest utworzenie wspólnego
> Zespołu Otwartej Nauki , mającego pełnić koordynującą rolę w zakresie
> działań na rzecz wdrażania zasad OA do publikacji naukowych i edukacyjnych,
> a także innych stowarzyszonych z nimi przyszłych inicjatyw.
>
>
> Bożena Bednarek-Michalska
> Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
> Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
> 87-100 Toruń
> ul. Gagarina 13
> tel.: (48+56) 6114417
> komórka: 669601898.
>
> ______________________________**_________________
> Lista dyskusyjna koalicja-l
> koalicja-l w koed.org.pl
> http://tools.wikimedia.pl/**mailman/listinfo/koalicja-l<http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l>
>-- 
Karolina
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://tools.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20130725/df07e3ee/attachment.html>


Więcej informacji o liście koalicja-l