[Koalicja-l] Rekomendacje EFNI dot. otwierania nauki i edukacji

Marcin Polak marcin.j.polak w gmail.com
Pon, 29 Paź 2012, 13:02:10 CET


Rekomendacje Europejskiego Forum Nowych Idei 2012:

- Demokratyzacja edukacji i nauki jest korzystna dla rozwoju społecznego -
stwarza równe szanse w dostępie do zasobów służących rozwojowi osobistemu.
Zasoby te mogą być lepiej i szerzej wykorzystywane, pod warunkiem, że
znajdziemy sposoby, jak efektywnie przetwarzać otwarty dostęp do informacji
w wiedzę, która ma zastosowanie użytkowe.

- Otwarte zasoby edukacyjne i naukowe stwarzają nowe możliwości rozwoju
także przedsiębiorcom. Dzięki szerokiemu dostępowi do wiedzy i informacji
mogą oni działać skuteczniej i szybciej, a także ponoszą niższe koszty
działalności. W tym znaczeniu otwartość może stymulować rozwój gospodarczy,
zwłaszcza małych i średnich firm, których nie stać na ponoszenie wysokich
kosztów dostępu do wyników badań.

- Kwestia otwierania edukacji i nauki to nie jedyne wyzwanie, z jakim mają
do czynienia współczesne społeczeństwa. Równie ważne jest kształtowanie
umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w XXI wieku, a od strony
infrastrukturalnej w niektórych regionach świata - dostęp do elektryczności
i internetu.

- Kluczem do lepszego przygotowania uczniów do funkcjonowania w warunkach
społeczno-gospodarczych XXI wieku jest praca z nauczycielami, którzy muszą
wykorzystywać szanse
i możliwości, jakie przynosi rozwój technologiczny.

http://efni.pl/wp-content/uploads/2012/10/panel_jak-wolny-dost%C4%99p1.pdf
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://tools.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20121029/95ce7a59/attachment.html>


Więcej informacji o liście koalicja-l