[Koalicja-l] Ruszyła Sztuka24h

Grodecka Karolina karolinagrodecka w gmail.com
Pon, 15 Paź 2012, 11:21:31 CEST


Cześć,

Bunkier Sztuki w Krakowie wystartował z projektem Sztuka24h.
http://sztuka24h.edu.pl/?menu=o-nas
Treści są na CC BY-SA.

IDEA
Portal edukacyjny SZTUKA24H to udostępniana w Internecie baza
materiałów edukacyjnych dotyczących sztuki współczesnej. Chcemy
dzielić się doświadczeniami i wiedzą, które gromadzimy dzięki
organizowanym w Bunkrze Sztuki wystawom i projektom. Naszym głównym
celem jest stworzenie portalu, który stanie się platformą swobodnej
wymiany myśli pomiędzy twórcami a odbiorcami kultury.
OTWARTOŚĆ
Dążymy do tego, by gromadzone przez nas materiały udostępniać na
licencjach Creative Commons. Pomagamy poznać i zrozumieć idee
otwartości, inicjujemy proces dzielenia się doświadczeniami.  Z
większości  materiałów udostępnionych na portalu SZTUKA24H można
swobodnie korzystać. O ile nie zaznaczono inaczej dozwolone jest ich
modyfikowanie i dalsze udostępnianie.
Projekt graficzny portalu jest dostępny na licencji Creative Commons
Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach 3.0 Polska (tekst
licencji dostępny jest na
www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode). Do
stworzenia portalu użyto systemu zarządzania treścią WordPress -
wolnego, otwartego i dostępnego bezpłatnie oprogramowania,
rozpowszechnianego na licencji GNU General Public License.
Patronat nad portalem objęła Koalicja Otwartej Edukacji.

Pozdrawiam
-- 
Karolina


Więcej informacji o liście koalicja-l