[Koalicja-l] Społeczne konsultacje w sprawie kształtu e-podręczników

Marcin Wilkowski marcin w wilkowski.org
Pią, 5 Paź 2012, 21:48:40 CEST


Rozpoczęto społeczne konsultacje w sprawie kształtu e-podręczników. Na
stronie internetowej MEN poświęconej rządowemu programowi "Cyfrowa
szkoła" zamieszczono ankietę dotyczącą oczekiwań wobec e-podręcznika.
Może ją wypełnić każdy zainteresowany.
Ankieta została stworzona na potrzeby projektu "E-podręczniki do
kształcenia ogólnego" realizowanego w ramach projektu "Cyfrowa
Szkoła".

"Zapraszamy do wypełnienia ankiety wszystkich nauczycieli, rodziców
oraz uczniów i inne osoby zainteresowane przyszłością edukacji" -
można przeczytać we wstępie do ankiety. Jej wyniki mają być
wykorzystane podczas prac nad e-podręcznikami. Ankieta jest dostępna
pod adresem: http://www.cyfrowaszkola.men.gov.pl/

Wśród pytań skierowanych do rodziców znalazły się m.in. takie jak:
"Zakładając, że e-podręcznik ma być czymś więcej niż wersją
elektroniczną +zwykłego+ podręcznika, jakiego typu funkcjonalności
zachęciłyby Pana/Pani dziecko do nauki?", "W jaki sposób Pana/Pani
dziecko korzysta z komputera (stacjonarnego/przenośnego/tabletu) lub
smartfona do nauki?", czy "W jaki sposób wyobraża sobie Pan/Pani naukę
swojego dziecka z e-podręcznika?". Rodzice pytani są także o to czy
ich zdaniem e-podręczniki powinny być nieodpłatne, czy płatne.

Z kolei nauczyciele pytani są m.in. jak często sami korzystają z
komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu, telefonu stacjonarnego,
smartfona, czytnika książek elektronicznych, a także z portali
społecznościowych, portali edukacyjnych i poczty elektronicznej. Wśród
pytań do nauczycieli znalazły się także takie jak: "Do czego
wykorzystuje Pani/Pan treści cyfrowe i pomoce multimedialne?",
"Jakiego typu funkcjonalności Pani/Pana zdaniem byłyby przydatne w
e-podręcznikach?" czy "Jakiego typu szkolenia chciałby Pan/chciałaby
Pani przejść przed rozpoczęciem stosowania w trakcie swoich lekcji
e-podręczników?".

Zgodnie z założeniami programu "Cyfrowa Szkoła" do 2015 r. ma powstać
18 e-podręczników do 14 różnych przedmiotów. Będą one przeznaczone do
użytku w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Oprócz tego projekt zakłada stworzenie aż 2 500 zasobów edukacyjnych,
stanowiących uzupełnienie e-podręczników. Powstanie e-podręczników
będzie możliwe dzięki środkom UE w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Na realizację projektu przeznaczono 45 mln zł.

Zgodnie z programem e-podręczniki mają być udostępniane na podstawie
wolnych licencji, czyli będą dostępne za darmo, a każdy użytkownik
będzie mógł je m.in. dowolnie kopiować, i rozpowszechniać.

http://wyborcza.pl/1,91446,12613136,Spoleczne_konsultacje_w_sprawie_ksztaltu_e_podrecznikow.html

-- 
mw


Więcej informacji o liście koalicja-l