[Koalicja-l] Fwd: informacja o nowym czasopiśmie naukowym open access

Bożena Bednarek-Michalska b.michalska w bu.uni.torun.pl
Śro, 3 Paź 2012, 13:38:26 CEST


do wiadomości

----- Przekazana wiadomość od: karol.dabrowski w forr.org.pl -----
   Data: Wed, 03 Oct 2012 09:36:20 +0100
    Od: karol.dabrowski w forr.org.pl
  Temat: informacja o nowym czasopiśmie naukowym open source`owym
    Do: bozena.michalska w bu.uni.torun.pl

Szanowna Pani

Znając Pani zainteresowanie tematyką otwartej nauki chcielibyśmy 
poinformować Panią o rozpoczęciu wydawania przez naszą Fundację: 
Fundację Obywatelskiego Rozwoju-Ryki nowego, recenzowanego czasopisma 
naukowego na wolnej licencji.

Rocznik Samorządowy to recenzowane czasopismo naukowe prowadzone w 
pełnej wersji on line przez Pracownię Badań nad Samorządami przy 
Fundacji Obywatelskiego Rozwoju-Ryki. Adresowane jest głównie do 
doktorantów i młodych naukowców. Profil tematyczny czasopisma wynika z 
zainteresowań naukowych zespołu Pracowni oraz redaktorów tematycznych 
i obejmuje: samorząd (w szczególności gospodarczy), lokalna polityka i 
administracja, prawo i postępowanie administracyjne, historia 
gospodarcza (XIX i XX wiek), społeczna (zwłaszcza w skali mikro) i 
dzieje oświaty, organizacje pozarządowe (zarządzanie organizacjami 
pozarządowymi, innowacyjność), działalność gospodarcza 
mikroprzedsiębiorstw.

Jest to jeden z niewielu przypadków w kraju i na Lubelszyźnie, gdy 
pozauniwersytecka placówka badawcza zakłada własne czasopismo, które 
na początku spełnia wiele ministerialnych kryteriów oceny czasopism 
punktowanych, a następnie przygotowuje je do wydania na licencji 
Commons CC BY-NC-ND 3.0.

Szczegóły można przeczytać na stronie:
http://pracowniasamorzad.blogspot.com/p/rocznik-samorzadowy.html

Z poważaniem

dr Karol Dąbrowski
Konsorcjum Futurus
karol.dabrowski w futurus.org
tel. 693 - 427 - 343


----- Koniec przekazanej wiadomości -----


Bożena Bednarek-Michalska
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
87-100 Toruń
ul. Gagarina 13
tel.: (48+56) 6114417
komórka: 669601898.Więcej informacji o liście koalicja-l