[Koalicja-l] Histmag.org przechodzi na wolne licencje

Kamil Śliwowski kamilsliwowski w gmail.com
Pon, 1 Paź 2012, 09:16:46 CEST


Bardzo dobry news od czołowego magazynu historycznego online Histmag.org
który podjął ogólnoredakcyjną decyzję o przejściu na licencje Creative
Commons Uznanie Autorstwa :)
http://histmag.org/?id=7122

*Dlaczego zdecydowaliśmy się na ten krok?*
**

*Uważamy, że podstawą rozwoju nauki jest wolny i nieskrępowany przepływ
informacji, myśli, idei i odkryć. W naszym przekonaniu obecnie obowiązujące
przepisy prawa własności intelektualnej krępują swobodny rozwój kultury i
nauki, a także ograniczają przeciętnemu obywatelowi dostęp do wiedzy. Od
lat toczy się dyskusja na temat sposobów zniwelowania tego problemu, przy
jednoczesnym zapewnieniu twórcom i owocom ich pracy należytej ochrony.
Jednym z proponowanych rozwiązań - coraz szerzej akceptowanym również w
środowisku naukowym - są właśnie wolne licencje takie jak Creative Commons.
Przykładem mogą być liczne już czasopisma naukowe wydawane w trybie Open
Access (więcej informacji pod adresem: http://otwartanauka.pl/).*
Kamil Śliwowski
http://www.problematyka.org/
kom. 530 739 359 skype: kasliwowski
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://tools.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20121001/ed102a51/attachment.html>


Więcej informacji o liście koalicja-l