[Koalicja-l] Komisja prezentuje strategię dotyczącą nowego podejścia do edukacji

Kamil Śliwowski kamilsliwowski w gmail.com
Śro, 21 Lis 2012, 17:58:10 CET


dopiero co zamknęli konsultacje Opening Up Education, a już press o nowym
podejściu do edukacji...

*"W celu zagwarantowania lepszego dostosowania systemów kształcenia do
potrzeb studentów oraz rynku pracy, należy dostosować i unowocześnić metody
oceny. Należy też zwiększyć wykorzystanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych i otwartych zasobów edukacyjnych (OER) we
wszystkich kontekstach nauczania. Nauczyciele muszą uaktualniać swoje
umiejętności poprzez regularne szkolenia. Strategia wzywa również państwa
członkowskie do wzmocnienia powiązań pomiędzy systemami edukacji i
pracodawcami, zaangażowania przedsiębiorców w proces nauczania oraz
zapewnienia młodym ludziom możliwości zdobywania wiedzy praktycznej i
zapoznania się w ten sposób z warunkami pracy. Zachęca się również
ministrów ds. edukacji do ściślejszej współpracy w zakresie uczenia się
poprzez praktykę na poziomie krajowym i europejskim"*

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1233_pl.htm?locale=en


Kamil Śliwowski
http://www.problematyka.org/
kom. 530 739 359 skype: kasliwowski
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://tools.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20121121/3d89335e/attachment.html>


Więcej informacji o liście koalicja-l