[Koalicja-l] O muzeach raz jeszcze

Tomasz Ganicz polimerek w gmail.com
Śro, 21 Lis 2012, 13:55:49 CET


W dniu 21 listopada 2012 12:13 użytkownik Alek Tarkowski
<alek w creativecommons.pl> napisał:
>
> Jacku,
>
> wydaje mi się, że nie ma prostego sposobu na 'ukręcenie łba', bo działamy
> przeciw wieloletniej tradycji i pewnym wyrobionym przyzwyczajeniom
> instytucjonalnym. a te nigdy nie są proste do zmiany.
>
> ja także zgadzam się z interpretacją, że opłaty muzealne dotyczą tylko
> udostępnienia / stworzenia "wizerunku" - ale dysponowanie tym wizerunkiem na
> różnych polach eksploatacji nie podlega opłacie. Wydaje mi się, że Twój
> znajomy powinien po prostu ten znaczek reprodukować (ciekawe pytanie na
> marginesie - czy przypadkiem Poczta Polska nie ma praw do np. układu
> elementów typograficznych na znaczku? A może znaczek to materiał urzędowy?)
>

Zapis w aktualnej ustawie brzmi tak:

"Art. 25a.37) 1. Wizerunki muzealiów mogą być utrwalone i
przechowywane na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64,
poz. 565, z późn. zm.38)).
2. Muzeum pobiera opłaty za udostępnianie wizerunków muzealiów, z
wykorzystaniem informatycznych nośników danych. Bezpośredni dostęp do
wizerunków muzealiów drogą elektroniczną jest bezpłatny.
3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2, ustala dyrektor muzeum. W
uzasadnionych przypadkach dyrektor muzeum może ustalić opłatę ulgową
lub zwolnić z opłaty."

Faktycznie jest tam mowa o udostępnianiu - a nie pobieraniu opłat za
użycie samych wizerunków jako takich (cokolwiek to jest...). Czyli też
rozumiem to raczej jako np. usługę nagrania zdjęć na np. płycie CD, a
nie prawo czerpania tantiem za użycie "wizerunku".

Co do znaczków - to kiedyś Krzysiek Siewicz i Tymoteusz Barański nam
zrobili interpretację, że znaczki nie są materiałem urzędowym,
ponieważ Poczta Polska to  przedsiębiorstwo a nie urząd.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Praktyczne_porady_prawne#Materia.C5.82y_urz.C4.99dowe_czy_nie.3F

W niektórych krajach (np: w USA i Niemczech) znaczki są wyłączone z
prawa autorskiego wprost - ale nie w Polsce.

--
Tomek "Polimerek" Ganicz
http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
http://www.ganicz.pl/poli/
http://www.cbmm.lodz.pl/work.php?id=29&title=tomasz-ganicz


Więcej informacji o liście koalicja-l