[Koalicja-l] O muzeach raz jeszcze

Alek Tarkowski alek w creativecommons.pl
Śro, 21 Lis 2012, 12:13:13 CET


Jacku,

wydaje mi się, że nie ma prostego sposobu na 'ukręcenie łba', bo 
działamy przeciw wieloletniej tradycji i pewnym wyrobionym 
przyzwyczajeniom instytucjonalnym. a te nigdy nie są proste do zmiany.

ja także zgadzam się z interpretacją, że opłaty muzealne dotyczą tylko 
udostępnienia / stworzenia "wizerunku" - ale dysponowanie tym 
wizerunkiem na różnych polach eksploatacji nie podlega opłacie. Wydaje 
mi się, że Twój znajomy powinien po prostu ten znaczek reprodukować 
(ciekawe pytanie na marginesie - czy przypadkiem Poczta Polska nie ma 
praw do np. układu elementów typograficznych na znaczku? A może znaczek 
to materiał urzędowy?)

niemniej nie widzę prostego sposobu wdrożenia takiej zmiany. starania 
podejmowane np. przez Wikipedię od lat niewiele dały, co sugeruje, że 
potrzebna byłaby intensywna, systematyczna kampania.

pewnym rozwiązaniem byłoby nakłonienie MKiDN do opublikowania zaleceń na 
wzór tych dotyczących Europeana Data Exchange Agreement. ale to wydaje 
się bardzo mało realne, bo oznaczałoby konflikt z instytucjami / 
muzeami, oferując niewiele w zamian.

my obecnie zajmujemy się podobną kwestią - tego, czy digitalizacja 
zasobów domeny publicznej powoduje powstanie praw autorskich do skanu. 
okazuje się, że zdaniem wielu instytucji, tak.

pozdrowienia,

Alek

> Jacek Maj <mailto:jacek w ca.org.pl>
> November 20, 2012 17:51
> Dziękuję Wam za odpowiedzi.
> Jak tej sprawie można w końcu ukręcić łeb? Znam wielu naukowców,
> którzy z powodu ustalanych przez muzea opłat rezygnują z zamieszczania
> reprodukcji w artykułach. Ma to wpływ na uprawianie nauki, albowiem
> np. w historii sztuki ilustracja ma często charakter dowodowy (jak np.
> przypis).
> Przesłałem prawnikom różne linki (w tym wskazane przez Was i Vaglę),
> ale dostaję ciągle podobne odpowiedzi. Przykład:
> "muzeum może pobierać opłaty, gdyż ma ku temu podstawę prawną w
> artykułach art. 25 i 25 a ustawy o muzeach. W mojej ocenie, nawet
> musi, co sugerują słowa (…) Muzeum pobiera (...), o ile dyrektor nie
> odstąpi od tego obowiązku: (…) w uzasadnionych przypadkach dyrektor
> muzeum może ustalić opłatę ulgową lub zwolnić z opłaty(...).
> Uwzględniając interes finansowy muzeów, problem ten można rozwiązać
> poprzez dodanie do ustawy legalnej definicji uzasadnionych przypadków.
> Mimo iż upłynęły ustawowe 70 lat od śmierci artysty, muzeum nadal ma
> możliwość do pobierania opłaty za udostępnienie obiektów i decydowania
> o sposobie rozpowszechnienia wizerunku muzealiów. Należy nadmienić, iż
> instytucji tej przysługują również uprawnienia właścicielskie do
> dysponowania i pobierania korzyści z posiadanej rzeczy, co gwarantuje
> kodeks cywilny".
> _______________________________________________
> Lista dyskusyjna koalicja-l
> koalicja-l w koed.org.pl
> http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://tools.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20121121/07b06a97/attachment.html>
-------------- następna część ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: compose-unknown-contact.jpg
Type: image/jpeg
Size: 770 bytes
Desc: nie znany
URL: <http://tools.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20121121/07b06a97/attachment.jpg>


Więcej informacji o liście koalicja-l