[Koalicja-l] O muzeach raz jeszcze

Jacek Maj jacek w ca.org.pl
Wto, 20 Lis 2012, 17:51:20 CET


Dziękuję Wam za odpowiedzi.
Jak tej sprawie można w końcu ukręcić łeb? Znam wielu naukowców,
którzy z powodu ustalanych przez muzea opłat rezygnują z zamieszczania
reprodukcji w artykułach. Ma to wpływ na uprawianie nauki, albowiem
np. w historii sztuki ilustracja ma często charakter dowodowy (jak np.
przypis).
Przesłałem prawnikom różne linki (w tym wskazane przez Was i Vaglę),
ale dostaję ciągle podobne odpowiedzi. Przykład:
"muzeum może pobierać opłaty, gdyż ma ku temu podstawę prawną w
artykułach art. 25 i 25 a ustawy o muzeach. W mojej ocenie, nawet
musi, co sugerują słowa (…) Muzeum pobiera (...), o ile dyrektor nie
odstąpi od tego obowiązku: (…) w uzasadnionych przypadkach dyrektor
muzeum może ustalić opłatę ulgową lub zwolnić z opłaty(...).
Uwzględniając interes finansowy muzeów, problem ten można rozwiązać
poprzez dodanie do ustawy legalnej definicji uzasadnionych przypadków.
Mimo iż upłynęły ustawowe 70 lat od śmierci artysty, muzeum nadal ma
możliwość do pobierania opłaty za udostępnienie obiektów i decydowania
o sposobie rozpowszechnienia wizerunku muzealiów. Należy nadmienić, iż
instytucji tej przysługują również uprawnienia właścicielskie do
dysponowania i pobierania korzyści z posiadanej rzeczy, co gwarantuje
kodeks cywilny".


Więcej informacji o liście koalicja-l