[Koalicja-l] Wizerunek Piotra Skargi

Jacek Maj jacek w ca.org.pl
Pon, 19 Lis 2012, 17:57:36 CET


Znajomy historyk sztuki przygotowuje książkę o ikonografii Piotra
Skargi, w której chciał wykorzystać reprodukcję znaczka pocztowego z
obrazem "Kazanie Skargi" Jana Matejki. Od Poczty Polskiej otrzymał
następującą odpowiedź:
"wyrażamy zgodę jedynie na reprodukcję znaczka pocztowego emisji "Rok
Piotra Skargi", nie zaś wizerunku Piotra Skargi, w przygotowywanej,
niekomercyjnej publikacji naukowej. Jednocześnie nadmieniamy, że
Poczta Polska S.A. nabyła prawo do wizerunku Piotra Skargi
wykorzystanego na przedmiotowym znaczku pocztowym od Zamku
Królewskiego w Warszawie, Pomnik Historii i Kultury Narodowej, ul.
Plac Zamkowy 4, Warszawa. Niemniej jednak prawa autorskie nabyte do
wizerunku Piotra Skargi nie obejmują wskazanego przez Pana pola
eksploatacji".

Rozumiem, że skoro obraz Matejki jest w domenie publicznej (powstał w
latach 1862-1864), to nie może podlegać ochronie prawnoautorskiej i
Poczta Polska bredzi o nabywaniu praw do wizerunku, prawda?

I jeszcze jedno. Za co właściwie muzeum może pobierać opłaty? Ustawa o
muzeach stanowi:
Art. 25
1. Muzeum pobiera opłaty za przygotowanie i udostępnianie zbiorów do
celów innych niż zwiedzanie, w szczególności za kopiowanie,
sporządzanie reprodukcji lub fotografii, przygotowywanie zbiorów do
wypożyczenia oraz ich wypożyczenie.
2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, ustala dyrektor muzeum. W
uzasadnionych przypadkach dyrektor muzeum może ustalić opłatę ulgową
lub zwolnić z opłaty.
(...)
Art. 25a.
1. Wizerunki muzealiów mogą być utrwalone i przechowywane na
informatycznych nośnikach danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.
38) ).
2. Muzeum pobiera opłaty za udostępnianie wizerunków muzealiów, z
wykorzystaniem informatycznych nośników danych. Bezpośredni dostęp do
wizerunków muzealiów drogą elektroniczną jest bezpłatny.
3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2, ustala dyrektor muzeum. W
uzasadnionych przypadkach dyrektor muzeum może ustalić opłatę ulgową
lub zwolnić z opłaty.
 Muzeum może pobierać opłaty za przygotowanie i udostępnianie zbiorów
w celu kopiowania muzealiów albo sporządzania reprodukcji lub
fotografii, a także za wypożyczenie do ekspozycji muzealiów
znajdujących się w jego posiadaniu.

Pozdrawiam,
Jacek


W dniu 30 października 2012 15:00 użytkownik
<koalicja-l-request w koed.org.pl> napisał:
> Wysyłanie wiadomości na listę koalicja-l:
>     koalicja-l w koed.org.pl
>
> Zapisanie lub wypisanie się przez stronę WWW:
>     http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
>
> Zapisywanie lub wypisanie się przez email (wyslij wiadomość ze słowem
> 'help' na adres):
>     koalicja-l-request w koed.org.pl
>
> Opiekun listy:
>     koalicja-l-owner w koed.org.pl
>
> Odpowiadając na tę wiadomość, zmień jej tytuł na inny niż "Re: Paczka
> koalicja-l...".
>
>
> Dzisiejsze tematy:
>
>  1. Rekomendacje EFNI dot. otwierania nauki i edukacji (Marcin Polak)
>  2. Re: Rekomendacje EFNI dot. otwierania nauki i edukacji
>    (Bożena Bednarek-Michalska)
>  3. prof. W. Cellary o e-podręczniku (Marcin Polak)
>  4. Re: prof. W. Cellary o e-podręczniku (Bożena Bednarek-Michalska)
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Message: 1
> Date: Mon, 29 Oct 2012 13:02:10 +0100
> From: Marcin Polak <marcin.j.polak w gmail.com>
> To: Lista Koalicji Otwartej Edukacji KOED <koalicja-l w koed.org.pl>
> Subject: [Koalicja-l] Rekomendacje EFNI dot. otwierania nauki i
>     edukacji
> Message-ID:
>     <CADP+5CpZYCaLZ+Jyje3ATYwuJ7CYVBndzJsWrQkPT3NZ+qtsDg w mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"
>
> Rekomendacje Europejskiego Forum Nowych Idei 2012:
>
> - Demokratyzacja edukacji i nauki jest korzystna dla rozwoju społecznego -
> stwarza równe szanse w dostępie do zasobów służących rozwojowi osobistemu.
> Zasoby te mogą być lepiej i szerzej wykorzystywane, pod warunkiem, że
> znajdziemy sposoby, jak efektywnie przetwarzać otwarty dostęp do informacji
> w wiedzę, która ma zastosowanie użytkowe.
>
> - Otwarte zasoby edukacyjne i naukowe stwarzają nowe możliwości rozwoju
> także przedsiębiorcom. Dzięki szerokiemu dostępowi do wiedzy i informacji
> mogą oni działać skuteczniej i szybciej, a także ponoszą niższe koszty
> działalności. W tym znaczeniu otwartość może stymulować rozwój gospodarczy,
> zwłaszcza małych i średnich firm, których nie stać na ponoszenie wysokich
> kosztów dostępu do wyników badań.
>
> - Kwestia otwierania edukacji i nauki to nie jedyne wyzwanie, z jakim mają
> do czynienia współczesne społeczeństwa. Równie ważne jest kształtowanie
> umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w XXI wieku, a od strony
> infrastrukturalnej w niektórych regionach świata - dostęp do elektryczności
> i internetu.
>
> - Kluczem do lepszego przygotowania uczniów do funkcjonowania w warunkach
> społeczno-gospodarczych XXI wieku jest praca z nauczycielami, którzy muszą
> wykorzystywać szanse
> i możliwości, jakie przynosi rozwój technologiczny.
>
> http://efni.pl/wp-content/uploads/2012/10/panel_jak-wolny-dost%C4%99p1.pdf
> -------------- następna część ---------
> Załącznik HTML został usunięty...
> URL: <http://tools.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20121029/95ce7a59/attachment-0001.html>
>
> ------------------------------
>
> Message: 2
> Date: Mon, 29 Oct 2012 14:52:01 +0100
> From: Bożena Bednarek-Michalska <b.michalska w bu.uni.torun.pl>
> To: koalicja-l w koed.org.pl
> Subject: Re: [Koalicja-l] Rekomendacje EFNI dot. otwierania nauki i
>     edukacji
> Message-ID: <20121029145201.11095ndtz1ocifc4 w imp.umk.pl>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; DelSp="Yes"; format="flowed"
>
> to organizuje
>  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan,
> niezle
>
> Cytowanie Marcin Polak <marcin.j.polak w gmail.com>:
>
>> Rekomendacje Europejskiego Forum Nowych Idei 2012:
>>
>> - Demokratyzacja edukacji i nauki jest korzystna dla rozwoju społecznego -
>> stwarza równe szanse w dostępie do zasobów służących rozwojowi osobistemu.
>> Zasoby te mogą być lepiej i szerzej wykorzystywane, pod warunkiem, że
>> znajdziemy sposoby, jak efektywnie przetwarzać otwarty dostęp do informacji
>> w wiedzę, która ma zastosowanie użytkowe.
>>
>> - Otwarte zasoby edukacyjne i naukowe stwarzają nowe możliwości rozwoju
>> także przedsiębiorcom. Dzięki szerokiemu dostępowi do wiedzy i informacji
>> mogą oni działać skuteczniej i szybciej, a także ponoszą niższe koszty
>> działalności. W tym znaczeniu otwartość może stymulować rozwój gospodarczy,
>> zwłaszcza małych i średnich firm, których nie stać na ponoszenie wysokich
>> kosztów dostępu do wyników badań.
>>
>> - Kwestia otwierania edukacji i nauki to nie jedyne wyzwanie, z jakim mają
>> do czynienia współczesne społeczeństwa. Równie ważne jest kształtowanie
>> umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w XXI wieku, a od strony
>> infrastrukturalnej w niektórych regionach świata - dostęp do elektryczności
>> i internetu.
>>
>> - Kluczem do lepszego przygotowania uczniów do funkcjonowania w warunkach
>> społeczno-gospodarczych XXI wieku jest praca z nauczycielami, którzy muszą
>> wykorzystywać szanse
>> i możliwości, jakie przynosi rozwój technologiczny.
>>
>> http://efni.pl/wp-content/uploads/2012/10/panel_jak-wolny-dost%C4%99p1.pdf
>>
>
>
>
> Bożena Bednarek-Michalska
> Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
> Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
> 87-100 Toruń
> ul. Gagarina 13
> tel.: (48+56) 6114417
> komórka: 669601898.
>
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 3
> Date: Tue, 30 Oct 2012 11:00:50 +0100
> From: Marcin Polak <marcin.j.polak w gmail.com>
> To: Lista Koalicji Otwartej Edukacji KOED <koalicja-l w koed.org.pl>
> Subject: [Koalicja-l] prof. W. Cellary o e-podręczniku
> Message-ID:
>     <CADP+5Crfv_OJ4AKvuuODZKCKq+MQUixQmA118Q0TNpL-O+kGPw w mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"
>
> no i fajnie że napisał, bo już myślałem, że sprawa przycicha i nudą będzie
> wiało... :-)
>
> http://www.polskatimes.pl/artykul/688171,e-podrecznik-gospodarka-czy-biurokracja,id,t.html
>
> Marcin Polak
> -------------- następna część ---------
> Załącznik HTML został usunięty...
> URL: <http://tools.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20121030/0e4287c2/attachment-0001.html>
>
> ------------------------------
>
> Message: 4
> Date: Tue, 30 Oct 2012 11:45:38 +0100
> From: Bożena Bednarek-Michalska <b.michalska w bu.uni.torun.pl>
> To: Lista Koalicji Otwartej Edukacji KOED <koalicja-l w koed.org.pl>
> Subject: Re: [Koalicja-l] prof. W. Cellary o e-podręczniku
> Message-ID: <20121030114538.622634w4dfqvve0w w imp.umk.pl>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; DelSp="Yes"; format="flowed"
>
> konkurencyjnosc na rynku podrecznikow? z dwoma wydawcami, ktory rynek
> dominują w Polsce i zgarniają caly dochód?
>
> A to ci dopiero?
>
> Cytowanie Marcin Polak <marcin.j.polak w gmail.com>:
>
>> no i fajnie że napisał, bo już myślałem, że sprawa przycicha i nudą będzie
>> wiało... :-)
>>
>> http://www.polskatimes.pl/artykul/688171,e-podrecznik-gospodarka-czy-biurokracja,id,t.html
>>
>> Marcin Polak
>>
>
>
>
> Bożena Bednarek-Michalska
> Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
> Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
> 87-100 Toruń
> ul. Gagarina 13
> tel.: (48+56) 6114417
> komórka: 669601898.
>
>
>
> ------------------------------
>
> Subject: Stopka Paczki
>
> _______________________________________________
> koalicja-l mailing list
> koalicja-l w koed.org.pl
> http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
>
>
> ------------------------------
>
> Koniec Paczka koalicja-l, Tom 45, Numer 22
> ******************************************


Więcej informacji o liście koalicja-l