[Koalicja-l] FWD: Prawa nauczycieli do materiałów Cyforwej Szkoły

FWiOO Adam Jurkiewicz adam.jurkiewicz w fwioo.pl
Nie, 18 Lis 2012, 21:09:37 CET


Dnia 2012-11-18, nie o godzinie 20:23 +0100, bilusz pisze:
> Na stronie MEN można przeczytać, że "przygotowanie materiałów
> merytorycznych i szkoleniowych wspomagających nauczycieli w stosowaniu
> TIK" odpowiedzialny jest ORE.
> http://www.cyfrowaszkola.men.gov.pl/index.php/pytania-i-odpowiedzi/najczesciej-zadawane-pytania/86-czy-w-ramach-tego-programu-zaplanowane-sa-srodki-na-doskonalenie-nauczycieli-w-zakresie-korzystania-z-tik
> Jak wiemy, ORE zleciło to zadanie CEO. CEO natomiast ma zamiar
> materiały te pozyskać od samych nauczycieli objętych szkoleniem.

W odniesieniu do powyższego ciekawe są stwierdzenia na tej stronie:

*) Program pilotażowy nie przewiduje środków z budżetu państwa na
doskonalenie nauczycieli w zakresie korzystania z TIK

oraz

*) Działania w obszarze e-nauczyciel i e-zasoby (w tym e-podręcznik),
komplementarnie do zapewnienia bazy technologicznej dla szkół i uczniów
i mające na celu wspieranie i doskonalenie nauczycieli w zakresie
stosowania TIK w organizacji pracy własnej i nauczaniu będą realizowane
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektów systemowych w
Priorytecie III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
[...]
- przygotowanie materiałów merytorycznych i szkoleniowych wspomagających
nauczycieli w stosowaniu TIK;

Wynikałoby z tego, że ORE powinno przygotować materiały wspomagające,
tylko nie bardzo jest zdefiniowane, jakie. Ciekaw jestem, czy
gdziekolwiek jest to opisane dokładniej.

To tak trochę OT, ale w sumie chyba ważne...


-- 
Adam Jurkiewicz
Wolontariusz Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania
Koordynator projektu Wioo w Szkole.
http://wioowszkole.org | http://www.facebook.com/wioowszkole
Friendica: http://friendica.info.pl/profile/adam-jurkiewicz
Linux w edukacji: http://linux.cyfrowaszkola.waw.plWięcej informacji o liście koalicja-l