[Koalicja-l] Propozycja podstawowych założeń funkcjonalnych i technologicznych dla e-podręczników

Marcin Wilkowski marcin w wilkowski.org
Pią, 9 Lis 2012, 17:29:39 CET


http://www.man.poznan.pl/online/pl/artykuly/2036/Propozycja_podstawowych_zalozen_funkcjonalnych_i_technologicznych_dla_e-podrecznikow.html

W związku z pracami prowadzonymi w ramach projektu dotyczącego
e-podręczników, została stworzona wstępna koncepcja funkcjonalna i
technologiczna, na bazie której powstanie platforma oprogramowania dla
przyszłych elektronicznychpodręczników. Przypomnijmy, że Poznańskie
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zaproszone zostało do negocjacji
jako partner technologiczny przedsięwzięcia.
Wstępne założenia dotyczą zarówno planowanej podstawowej
funkcjonalności platformy, organizacji treści cyfrowych
e-podręczników, jak i zawierają podstawowe scenariusze pracy z
systemem. Podczas prac nad tym dokumentem zostały uwzględnione
dotychczasowe doświadczenia PCSS w prowadzeniu dużych projektów,
dotyczących zarządzania treścią cyfrową oraz zalecenia niezależnych
konsultantów (dotyczących użytych standardów, dostępności treści dla
niepełnosprawnych oraz wieloplatformowości, czyli dostępności
e-podręczników na wiele typów urządzeń).

Powstały dokument nakreśla formułę współpracy między partnerami,
proponując standardy i kształt przyszłego e-podręcznika. Określa też
propozycje funkcjonalne platformy, integracje z obecnymi systemami,
dotykając także aspektów bezpieczeństwa i skalowalności projektowanego
rozwiązania.

Co warte podkreślenia, powstały dokument jest bardzo wczesną koncepcją
platformy technologicznej e-podręczników, niemniej jednak z uwagi na
ważności tematu i społeczne zainteresowanie, został opublikowany na
licencji Creative Commons (CC BY - ND 3.0).

Dokument dotyczący propozycji podstawowych założeń funkcjonalnych i
technologicznych dla e-podręczników można pobrać z naszego portalu.
http://www.man.poznan.pl/files/e_podreczniki_zalozenia_technologiczne_1_1.pdf

mw


Więcej informacji o liście koalicja-l