[Koalicja-l] List do NINA

Bożena Bednarek-Michalska b.michalska w bu.uni.torun.pl
Czw, 15 Mar 2012, 16:09:30 CET


Kochani

wysylam Wam list opracowany przeze mnie i przez Beatę do NINA, 
napiszcie jak najszybciej uwagi, bo musze go jutro wyslac, 
przepraszam, ze znow tak pozno, ale te terminy są zabójcze.

Glownie chodzi mi o uwagi czlonkow KOED, ale inni też mogą coś dodać.


Warszawa, 14.03.2012


Barbara Bednarek-Michalaska
Przewodnicząca
Koalicji Otwartej Edukacji
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa


						Michał Plotzke, Łukasz Nowak, Krzysztof Trochim
						Narodowy Instytut Audiowizualny
						ul. Wałbrzyska 3/5
						02-739 Warszawa
Szanowni Państwo,

W imieniu organizacji pozarządowych zrzeszonych w Koalicji Otwartej 
Edukacji korzystamy z możliwości, by przesłać uwagi do projektu 
regulaminu programu Dziedzictwo Cyfrowe. Program Dziedzictwo Cyfrowe 
Narodowego Instytutu Audiowizualnego jest - jak sądzimy - zgodny z 
oczekiwaniami społecznymi, dlatego popieramy tę inicjatywę, jednakże 
niepokojące wydają się nam zapisy dotyczące zobowiązań wnioskodawcy.

Z paragrafu VIII pkt. 8-10 wynika, że co najmniej 75% 
zdigitalizowanego w ramach projektu materiału musi zostać udostępnione 
odpłatnie lub nieodpłatnie na stronie internetowej wnioskodawcy, który 
jest licencjodawcą dla NInA. Co więcej, na ten materiał wnioskodawca 
jest obowiązany udzielić nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz 
NInA, Narodowego Archiwum Cyfrowego lub Biblioteki Narodowej. 
Instytucja digitalizująca utwory nie jest dysponentem autorskich praw 
majątkowych i zwykle podpisuje z autorem umowę niewyłączną, chyba żeby 
w tej licencji zawarła zapis o przekazaniu licencji dla dwóch 
podmiotów (w tym NInA).

Naszym zdaniem nie wydaje się uzasadnione wprowadzanie opłat za 
korzystanie przez użytkowników z utworów zdigitalizowanych za 
publiczne pieniądze, a szczelnie tych należących do kręgu domeny 
publicznej zarówno jeżeli materiał udostępniany jest przez 
wnioskodawcę, NInA lub odpowiednie Centrum Kompetencji.

	Zastanawiającym dla nas jest także sam fakt pozyskania przez 
wnioskodawcę środków publicznych, a następnie czerpanie korzyści z 
tytułu udostępniania utworów w internecie. Celem Państwa programu jest 
wsparcie fundacji lub stowarzyszeń, które potrzebują pieniędzy na 
digitalizację dotyczącą 100% zbioru. Naszym zdaniem nie wydaje się 
uzasadnione, ani w żadnym stopniu celowe, pozostawienie wyboru 
wnioskodawcy, jakie utwory udostępni na stronie internetowej oraz czy 
będą udostępnione odpłatnie. Wnioskodawca powinien udostępnić 100% 
materiału, na które pozyskał środki publiczne. Jeżeli obecne założenia 
zostaną w projekcie utrzymane to celem Programu nie będzie wsparcie 
procesu digitalizacji, który ma służyć dobru ogólnemu, ale będzie to 
przedsięwzięcie o charakterze komercyjnym, z którego wnioskodawca może 
czerpać korzyści majątkowe. Nie jest to dopuszczalne, gdyż stanowiłoby 
zaprzeczenie idei Programu.
	Podsumowując, podkreślamy, iż regulamin powinien wyraźnie uregulować 
obowiązek udostępnienia 100% materiału, na który wnioskodawca otrzymał 
dofinansowanie oraz obowiązek nieodpłatnego udostępnienia na stronie 
internetowej wnioskodawcy, NInA lub odpowiedniego Centrum Kompetencji.

	Uwagi zostały opracowane przez aktualnych członków Koalicji Otwartej 
Edukacj, a są nimi: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania 
Matematycznego i Komputerowego, Fundacja Wolnego i Otwartego 
Oprogramowania, Stowarzyszenie Wikimedia Polska, Fundacja Nowoczesna 
Polska, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Fundacja Liternet, 
Fundacja Nowe Media, Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska, Akademia 
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Fundacja 
Instytut Rozwoju Regionalnego, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
Fundacja Orange, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Collegium Artium, 
Stowarzyszenie EBIB.

Z wyrazami szacunku,Bożena Bednarek-Michalska
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
87-100 Toruń
ul. Gagarina 13
tel.: (48+56) 6114417
komórka: 669601898.Więcej informacji o liście koalicja-l