[Koalicja-l] raport o copyright

Bożena Bednarek-Michalska b.michalska w bu.uni.torun.pl
Czw, 15 Mar 2012, 15:16:38 CET


http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/profesorowie-prawa-przygotuja-raport-o-stanie-prawa-autorskiego-w-polsce-2813.php

Wczoraj, 12 marca, odbyło się spotkanie Piotra Żuchowskiego Sekretarza 
Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego z profesorami 
będącymi autorytetami w dziedzinie prawa autorskiego: Elżbietą Traple 
i Ryszardem Markiewiczem z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Janem 
Błeszyńskim z Uniwersytetu Warszawskiego.

Profesorowie przyjęli zaproszenie Ministra Bogdana Zdrojewskiego do 
udziału w pracach zespołu eksperckiego, którego zadaniem będzie 
przeanalizowanie obecnie obowiązującej ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych. Podczas spotkań w MKiDN każdy z ekspertów będzie 
przedstawiać własne koncepcje i rozwiązania. Rekomendacje profesorów 
mają odnosić się przede wszystkim do prawa krajowego, chociaż będą one 
mogły zawierać także sugestie zmiany prawa europejskiego.

Pierwszym obszarem, który zostanie poddany analizie, będzie 
problematyka dotycząca obowiązywania przepisów prawa autorskiego w 
Internecie. Według wstępnej oceny profesorów nowelizacja ustawy 
powinna być bowiem koniecznie związana z rozwojem technologii oraz 
społeczeństwa informacyjnego. Jak zapowiedzieli eksperci, spodziewanym 
efektem zmiany przepisów ma być zwiększenie dostępu do treści w sieci 
oraz ułatwienie indywidualnym użytkownikom korzystania z tych treści. 
Nowe regulacje nie powinny jednak prowadzić do zaburzenia mechanizmów 
gospodarczych. Nie mogą także utrudniać prowadzenia działalności 
gospodarczej związanej z dystrybucją treści w Internecie.

Końcowym rezultatem prac będzie sporządzenie raportu, który ma 
zwierać ocenę obecnej sytuacji i uzgodnione przez członków Zespołu 
rekomendacje dotyczące zmiany prawa autorskiego. Ponadto w raporcie 
znajdą się ewentualne stanowiska odrębne profesorów w sprawach 
nieuzgodnionych podczas prac Zespołu.
Bożena Bednarek-Michalska
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
87-100 Toruń
ul. Gagarina 13
tel.: (48+56) 6114417
komórka: 669601898.Więcej informacji o liście koalicja-l