[Koalicja-l] Regulamin digitalizacyjny NINA

Bożena Bednarek-Michalska b.michalska w bu.uni.torun.pl
Śro, 14 Mar 2012, 16:53:37 CET


jarek
jak masz swoje stanowisko, to mi przeslij

Cytowanie Jaroslaw Lipszyc <jarek w wolnepodreczniki.pl>:

> NINA oglosila konsultacje spoleczne nowego regulaminu konkursu 
> digitalizacyjnego dla org. pozarzadowych.
> http://www.nina.gov.pl/digitalizacja/programy/aktualne-programy/artyku%C5%82/2011/06/26/dziedzictwo-cyfrowe---program-w%C5%82asny-narodowego-instytutu-audiowizualnego
>
> Plik z regulaminem:
> http://www.nina.gov.pl/docs/instytut/1.-propozycja-regulaminu-dc-2012.pdf
>
> W nim zas czytamy:
> 8. Wnioskodawca zobowiązany jest do udostępnienia odpłatnie lub 
> nieodpłatnie minimum
> 75% zdigitalizowanego w ramach projektu materiału na swojej stronie 
> internetowej. W
> sytuacji gdy beneficjent nie ma możliwości udostępnienia 
> zdigitalizowanego w ramach
> projektu materiału zobowiązany jest do przekazania tego obowiązku na NInA.
>
> 9. Niezależnie od postanowień w ust. 8, wnioskodawca zobowiązany 
> jest do udzielenia na
> rzecz NInA lub odpowiedniego Centrum Kompetencji (Narodowemu Archiwum
> Cyfrowemu lub Bibliotece Narodowej) nieodpłatnej licencji 
> niewyłącznej, obejmującej
> wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do minimum 75% materiałów
> zdigitalizowanych, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w zakresie
> następujących pól eksploatacji:
> 1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym 
> cyfrową, w celach
> archiwizacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych Programu;
> 2) publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł 
> mieć do nich
> dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w 
> Internecie, w
> celach edukacyjnych i promocyjnych Programu;
> 3) publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wystawianie – stosownie do rodzaju
> utworów objętych licencją, w celach edukacyjnych i promocyjnych Programu.
>
> 10. Udostępnienie przez licencjobiorców zdigitalizowanych materiałów 
> będzie następować
> nieodpłatnie lub odpłatnie w uzgodnieniu z licencjodawcą. Szczegółowe zasady
> udostępnienia w tym adresy portali, na których będą prezentowane 
> treści cyfrowe, określi
> umowa między wnioskodawcą a NInA.
>
> Czy waszym zdaniem KOED powinien wydac z siebie stanowisko?
> pozdrawiam
> Jaroslaw Lipszyc
>
> _______________________________________________
> Lista dyskusyjna koalicja-l
> koalicja-l w koed.org.pl
> http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
>Bożena Bednarek-Michalska
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
87-100 Toruń
ul. Gagarina 13
tel.: (48+56) 6114417
komórka: 669601898.Więcej informacji o liście koalicja-l