[Koalicja-l] NInA

Jacek Maj jacek w ca.org.pl
Wto, 13 Mar 2012, 14:03:02 CET


Popieram strategię Alka. Może praca przy wykorzystaniu
ogólnodostępnego narzędzie?

W dniu 13 marca 2012 13:56 użytkownik  <koalicja-l-request w koed.org.pl> napisał:
> Wysyłanie wiadomości na listę koalicja-l:
>        koalicja-l w koed.org.pl
>
> Zapisanie lub wypisanie się przez stronę WWW:
>        http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
>
> Zapisywanie lub wypisanie się przez email (wyslij wiadomość ze słowem
> 'help' na adres):
>        koalicja-l-request w koed.org.pl
>
> Opiekun listy:
>        koalicja-l-owner w koed.org.pl
>
> Odpowiadając na tę wiadomość, zmień jej tytuł na inny niż "Re: Paczka
> koalicja-l...".
>
>
> Dzisiejsze tematy:
>
>   1. Re: NInA (Alek Tarkowski)
>   2. Re: NInA (Jaroslaw Lipszyc)
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Message: 1
> Date: Tue, 13 Mar 2012 13:16:00 +0100
> From: Alek Tarkowski <alek w creativecommons.pl>
> To: Lista Koalicji Otwartej Edukacji KOED <koalicja-l w koed.org.pl>
> Subject: Re: [Koalicja-l] NInA
> Message-ID: <4F5F3A80.5080300 w creativecommons.pl>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
>
> napisałem do NINA, uwagi można zgłaszać do końca tygodnia.
>
> bardzo mi zależy nad merytoryczną dyskusją nad kształtem stanowiska,
> uważam, że być może oprócz "programu maksimum", który jest dla nas jasny
> należy zaproponować wersję pragmatyczną, idącą w dobrym kierunku. to
> wymaga dyskusji. czy ktoś z Was jest zainteresowany przedyskutowaniem
> sprawy (np. w węższym gronie, poza listą?)
>
> pozdrowienia,
>
> Alek
>
> On 13/03/12 11:46 , Jacek Maj wrote:
>> Drodzy, gorąco popieram pomysł, aby KOED przesłał swoje stanowisko.
>> NInA de facto pozoruje konsultacje społeczne. Prosiłem tamtejszych
>> urzędników o ich przeprowadzenie ok. 2 tygodnie temu z uwagi na liczne
>> zastrzeżenia uczestników pierwszej edycji, ale nie raczyli nikogo
>> powiadomić.
>>
>> W dniu 13 marca 2012 11:32 użytkownik  <koalicja-l-request w koed.org.pl> napisał:
>>> Wysyłanie wiadomości na listę koalicja-l:
>>>        koalicja-l w koed.org.pl
>>>
>>> Zapisanie lub wypisanie się przez stronę WWW:
>>>        http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
>>>
>>> Zapisywanie lub wypisanie się przez email (wyslij wiadomość ze słowem
>>> 'help' na adres):
>>>        koalicja-l-request w koed.org.pl
>>>
>>> Opiekun listy:
>>>        koalicja-l-owner w koed.org.pl
>>>
>>> Odpowiadając na tę wiadomość, zmień jej tytuł na inny niż "Re: Paczka
>>> koalicja-l...".
>>>
>>>
>>> Dzisiejsze tematy:
>>>
>>>   1. Regulamin digitalizacyjny NINA (Jaroslaw Lipszyc)
>>>   2. Re: Regulamin digitalizacyjny NINA (Rafał Sylwester Świątek)
>>>   3. Fwd: Odpowiedz na ogloszone konsultacje spoleczne regulaminu
>>>      programu Dziedzictwo Cyfrowe (Jaroslaw Lipszyc)
>>>   4. Re: Regulamin digitalizacyjny NINA (Alek Tarkowski)
>>>   5. Re: [FWiOO] Wykluczenie z uwagi na Windows - dla prawnika....
>>>      [Fwd: [WiOO_w_Szkole] logia konkurs Logo] (FWiOO Adam Jurkiewicz)
>>>   6. Wykluczenie z uwagi na Windows ... już na OSworld.pl
>>>      (FWiOO Adam Jurkiewicz)
>>>
>>>
>>> ----------------------------------------------------------------------
>>>
>>> Message: 1
>>> Date: Mon, 12 Mar 2012 13:57:52 +0100
>>> From: Jaroslaw Lipszyc <jarek w wolnepodreczniki.pl>
>>> To: Lista Koalicji Otwartej Edukacji KOED <koalicja-l w koed.org.pl>
>>> Subject: [Koalicja-l] Regulamin digitalizacyjny NINA
>>> Message-ID: <4F5DF2D0.4060602 w wolnepodreczniki.pl>
>>> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
>>>
>>> NINA oglosila konsultacje spoleczne nowego regulaminu konkursu
>>> digitalizacyjnego dla org. pozarzadowych.
>>> http://www.nina.gov.pl/digitalizacja/programy/aktualne-programy/artyku%C5%82/2011/06/26/dziedzictwo-cyfrowe---program-w%C5%82asny-narodowego-instytutu-audiowizualnego
>>>
>>> Plik z regulaminem:
>>> http://www.nina.gov.pl/docs/instytut/1.-propozycja-regulaminu-dc-2012.pdf
>>>
>>> W nim zas czytamy:
>>> 8. Wnioskodawca zobowiązany jest do udostępnienia odpłatnie lub
>>> nieodpłatnie minimum
>>> 75% zdigitalizowanego w ramach projektu materiału na swojej stronie
>>> internetowej. W
>>> sytuacji gdy beneficjent nie ma możliwości udostępnienia
>>> zdigitalizowanego w ramach
>>> projektu materiału zobowiązany jest do przekazania tego obowiązku na NInA.
>>>
>>> 9. Niezależnie od postanowień w ust. 8, wnioskodawca zobowiązany jest do
>>> udzielenia na
>>> rzecz NInA lub odpowiedniego Centrum Kompetencji (Narodowemu Archiwum
>>> Cyfrowemu lub Bibliotece Narodowej) nieodpłatnej licencji niewyłącznej,
>>> obejmującej
>>> wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do minimum 75%
>>> materiałów
>>> zdigitalizowanych, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w zakresie
>>> następujących pól eksploatacji:
>>> 1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym cyfrową, w
>>> celach
>>> archiwizacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych Programu;
>>> 2) publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć
>>> do nich
>>> dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w
>>> Internecie, w
>>> celach edukacyjnych i promocyjnych Programu;
>>> 3) publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wystawianie ? stosownie do rodzaju
>>> utworów objętych licencją, w celach edukacyjnych i promocyjnych Programu.
>>>
>>> 10. Udostępnienie przez licencjobiorców zdigitalizowanych materiałów
>>> będzie następować
>>> nieodpłatnie lub odpłatnie w uzgodnieniu z licencjodawcą. Szczegółowe zasady
>>> udostępnienia w tym adresy portali, na których będą prezentowane treści
>>> cyfrowe, określi
>>> umowa między wnioskodawcą a NInA.
>>>
>>> Czy waszym zdaniem KOED powinien wydac z siebie stanowisko?
>>> pozdrawiam
>>> Jaroslaw Lipszyc
>>>
>>>
>>>
>>> ------------------------------
>>>
>>> Message: 2
>>> Date: Mon, 12 Mar 2012 14:39:12 +0100
>>> From: Rafał Sylwester Świątek <rafal w towarzysze.com>
>>> To: Lista Koalicji Otwartej Edukacji KOED <koalicja-l w koed.org.pl>
>>> Subject: Re: [Koalicja-l] Regulamin digitalizacyjny NINA
>>> Message-ID: <2F56044D-0702-429C-8EC2-E638A410B1F0 w towarzysze.com>
>>> Content-Type: text/plain;       charset=utf-8
>>>
>>>> Czy waszym zdaniem KOED powinien wydac z siebie stanowisko?
>>> Zdecydowanie.
>>> Jak można udzielać licencji na cudzą (domena publiczna) treść? Materiały objęte monopolem prawno-autorskim będą przecież należeć do wyjątków?
>>>
>>> pozdrowienia
>>>
>>> --
>>> Rafał S. Świątek
>>> +48 666 17 85 17
>>> http://rafal.towarzysze.com
>>>
>>> towarzysze
>>> Ludomira Różyckiego 1c
>>> 51-608 Wrocław
>>> http://towarzysze.com
>>>
>>> ------------------------------
>>>
>>> Message: 3
>>> Date: Mon, 12 Mar 2012 15:07:27 +0100
>>> From: Jaroslaw Lipszyc <jarek w wolnepodreczniki.pl>
>>> To: Lista Koalicji Otwartej Edukacji KOED <koalicja-l w koed.org.pl>
>>> Subject: [Koalicja-l] Fwd: Odpowiedz na ogloszone konsultacje
>>>        spoleczne regulaminu programu Dziedzictwo Cyfrowe
>>> Message-ID: <4F5E031F.5000007 w wolnepodreczniki.pl>
>>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"; Format="flowed"
>>>
>>> Z tego co sie dowiedzilismy  konsultacje trwaja do dzisiaj (nie ma tej
>>> informacji na stronie, i nie jest to informacja 100% pewna), wiec na
>>> szybko napisalismy stanowisko FNP i wyslalismy. Mysle, ze mozna
>>> stanowisko KOED oprzec na naszym - Bozeno, czy osoba od "reakcji" juz
>>> dla nas pracuje i moze sie tym zajac?
>>>
>>> Lipszyc
>>>
>>>
>>> -------- Original Message --------
>>> Subject:        Odpowiedz na ogloszone konsultacje spoleczne regulaminu
>>> programu Dziedzictwo Cyfrowe
>>> Date:   Mon, 12 Mar 2012 15:05:01 +0100
>>> From:   Jaroslaw Lipszyc <jarek w wolnepodreczniki.pl>
>>> To:     dcinfo w nina.gov.pl
>>> CC:     Magdalena Biernat <magdalena.biernat w nowoczesnapolska.org.pl>
>>>
>>>
>>>
>>> Szanowni Państwo,
>>>
>>> chcielibyśmy gorąco podziękować kierownictwu i zespołowi NINA za
>>> ogłoszenie konsultacji społecznych regulaminu konkursu Dziedzictwo
>>> Cyfrowe 2012. Konsultacje społeczne regulaminów konkursów to działanie
>>> odbierane przez nas jako wzorcowa wręcz praktyka instytucji publicznych.
>>> Cieszymy się, że NINA stosuje się do najwyższych standardów w tej
>>> dziedzinie.
>>>
>>> Martwi nas nieco późne ogłoszenie tych konsultacji i związane z tym
>>> opóźnienia w ogłaszaniu i rozstrzyganiu konkursu. Zadania
>>> digitalizacyjne mają ze swej natury charakter ciągły, i nie można
>>> dowolnie przyspieszać ich realizacji - maszyny mają swoją wydajność,
>>> brakuje także wykwalifikowanej kadry którą trudno jest zatrudniać
>>> wyłącznie na ostatnie kilka miesięcy roku. Dlatego apelujemy, podobnie
>>> jak w latach poprzednich, o ogłaszanie konkursu w roku poprzedzającym
>>> rok budżetowy i rozstrzyganie go w najwcześniejszym możliwym terminie.
>>> Także ze względu na to, że koszty kwalifikować można dopiero po
>>> ogłoszeniu wyników.
>>>
>>> Chcemy też jasno podkreślić, że tegoroczny regulamin jest w naszej
>>> opinii znacząco lepszy od zeszłorocznego. Cieszy nas rozsądny poziom
>>> wymaganego wkładu własnego, klarownie opisane zobowiązania
>>> grantobiorców, jasne zasady punktacji i dobre wyważenie wskaźników. Nie
>>> mamy żadnych znaczących uwag do tej części regulaminu, poza jedną drobną
>>> niejasnością związaną ze sposobem wypełniania formularzy - domyślamy
>>> się, że formularze wypełnia się przy użyciu systemu EBOI, ale w
>>> regulaminie nie udało nam się tej informacji znaleźć.
>>>
>>> Tradycyjnie niestety razi natomiast brak w wykazie kosztów
>>> kwalifikowalnych kosztów administracji, zarządzania, księgowości,
>>> bankowych i biurowych. Żaden projekt nie da się zrealizować bez
>>> ponoszenia tych kosztów. Uniemożliwienie ich rzetelnego wykazania zmusza
>>> organizacje do dokonywanie czaso- i pracochłonnej ekwilibrystyki przy
>>> realizacji projektów, co nie służy terminowej i racjonalnej realizacji
>>> zadań.
>>>
>>> Razi także brak w wykazie kosztów kwalifikowalnych kosztów promocji, tak
>>> jakby projekty digitalizacyjne nie potrzebowały docierać do swoich
>>> odbiorców. Uważamy to za błąd uniemożliwiający nagłośnienie zarówno
>>> samych projektów, jak też roli NINA.
>>>
>>> Najwięcej wątpliwości budzą zapisy par. VIII punkty 8, 9 i 10. Fundacja
>>> Nowoczesna Polska zawsze stała na stanowisku, że materiały które są
>>> digitalizowane i udostępnianie z wykorzystaniem funduszy publicznych
>>> powinny być zawsze udostępniane wraz z pełnią praw do ich dalszego
>>> wykorzystania, czyli albo w domenie publicznej (poza restrykcjami praw
>>> autorskich), albo na wolnej licencji (takiej jak CC BY lub CC BY-SA).
>>> FNP jest przekonana, że udostępnianie takie powinno być nieodpłatne.
>>> Regulamin tego postulatu w obecnej formie nie spełnia.
>>>
>>> Nawet jednak założywszy, że powyższy postulat czasami nie może być
>>> spełniony, to warto przynajmniej wprowadzić zachętę dla grantobiorców
>>> poprzez zwiększenie liczby punktów za udostępnianie na w pełni wolnych
>>> zasadach (w praktyce można przyjąć, że takie zasady muszą być zgodne z
>>> regulaminami praw autorskich Wikipedii).
>>>
>>> Regulamin w obecnej formie budzi też wątpliwości, czy wszystkie
>>> sfinansowane projekty będą faktycznie dostępne dla odbiorców. Zgodnie z
>>> jego brzemieniem można np. ustalić cenę dostępu na miliard złotych, i
>>> formalnie obowiązek udostępnienia 75% digitalizowanego materiały za
>>> opłatą będzie spełniony. Wprowadzenie opłat za dostęp do treści budzi
>>> też poważne obawy, czy nie jest to naruszeniem podstawowych zasad
>>> obowiązujacych archiwa i biblioteki. Cyfrowa biblioteka udostępniająca
>>> utwory za opłatą niczym nie różni się od cyfrowego sklepu czy cyfrowej
>>> wypożyczalni wideo. Sądzimy, że fundusze publiczne nie powinny być
>>> wykorzystywane do wspierania działalności komercyjnej - tą lepiej
>>> pozostawić rynkowi.
>>>
>>> Budzi też nasze poważne obawy zapowiedź, że udostępnianie utworów za
>>> opłatą będzie elementem działania samej NINA. To wydaje nam się już
>>> przekroczeniem pewnych granic w realizacji misji instytucji publicznych.
>>> Dlatego postulujemy obowiązek udostępniania przez NINA zdigitalizowanego
>>> materiału bez opłat.
>>>
>>> Na koniec pewne obawy budzi zapowiedź negocjowania kształtu umowy z
>>> grantobiorcami po ogłoszeniu wyników konkursu. W ubiegłym roku zapisy
>>> prawne w tych umowach stworzyły dla instytucji zajmujących się
>>> udostępnianiem treści na wolnych licencjach (takich jak np. coraz
>>> liczniejesze instytucje skupione w Koalicji Otwartej Edukacji) sytuację,
>>> w której nie mogły one realizować swojej misji. Biorąc pod uwagę, że
>>> udostępnianie treści na wolnych licencjach powinno być celem i sposobem
>>> realizacji misji instytucji publicznych uważamy tą sytuację za głęboko
>>> niesatysfakcjonującą, i mamy nadzieję, że tegoroczone umowy pozwolą już
>>> na wykorzystywanie wolnych licencji.
>>>
>>> pozdrawiam serdecznie
>>> Jarosław Lipszyc
>>> prezes Fundacji Nowoczesna Polska
>>>
>>>
>>>
>>> -------------- następna część ---------
>>> Załącznik HTML został usunięty...
>>> URL:  <http://tools.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20120312/ce7301fa/attachment-0001.html>
>>>
>>> ------------------------------
>>>
>>> Message: 4
>>> Date: Mon, 12 Mar 2012 15:45:27 +0100
>>> From: Alek Tarkowski <alek w creativecommons.pl>
>>> To: Lista Koalicji Otwartej Edukacji KOED <koalicja-l w koed.org.pl>
>>> Subject: Re: [Koalicja-l] Regulamin digitalizacyjny NINA
>>> Message-ID: <4F5E0C07.5090800 w creativecommons.pl>
>>> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
>>>
>>> Witajcie,
>>>
>>> moim zdaniem KOED powinien wystosować opinię w sprawie - w oparciu o
>>> opinię FNP. Ograniczyłbym się w nim jednak jedynie do kwestii związanych
>>> z działalnością KOED, czyli reguł udostępniania digitalizowanych zasobów.
>>>
>>> Zastanawiam się tylko, jaka jest najlepsza rekomendacja dla NINA -
>>> optymalne byłoby oczywiście 100% digitalizowanych zasobów dostępne w
>>> sposób otwarty, ale jest to mało realne w praktyce - ze względu na fakt,
>>> że część digitalizowanych zasobów jest objęta prawami autorskimi stron
>>> trzecich, których to praw jak podejrzewam w niektórych wypadkach nie da
>>> się wyczyścić -w niektórych natomiast zdecydowanie da. (Trzeba by
>>> spojrzec do listy przyznanych w zeszlym roku grantów i zobaczyć, jakie
>>> to są projekty, nie wiem, co tam jest.
>>>
>>> Uważam, że rekomendacje powinny być następujące (z zaznaczeniem, że
>>> piszę i myślę na szybko):
>>> - zasoby z domeny publicznej: 100% dostępne, bez jakichkolwiek
>>> ograniczeń prawnych lub technicznych
>>> - zasoby objęte prawami autorskimi stron trzecich - tu nie jestem
>>> pewien, jaki model jest realny, zostałbym więc przy obecnych 75%
>>> - w obu przypadkach NINA powinna zezwalać na okres wyłącznego
>>> korzystania z digitalizowanej treści - podobno europejskim standardem
>>> jest 7 lat dla digitalizacji domeny publicznej; w przypadku utworów
>>> objętych prawami albo ten okres powinien być dłuższy, albo powinniśmy
>>> zaakceptować dostępność na zasadzie Open Access (bez praw, ale z
>>> możliwością ściągnięcia w ramach dozwolonego użytku), albo i to, i to.
>>> - w przypadku dobrowolnej gotowości udostępniania treści z pomocą
>>> wolnych licencji, program nie powinien wprowadzać jakichkolwiek barier
>>>
>>> co o tym myślicie?
>>>
>>> pozdrowienia,
>>>
>>> Alek
>>>
>>>
>>> --
>>> dr Alek Tarkowski
>>> koordynator / public lead
>>> Creative Commons Polska / Poland
>>> www: http://creativecommons.pl
>>> identica: http://identi.ca/alek
>>> twitter: http://twitter.com/atarkowski
>>>
>>>
>>>
>>> ------------------------------
>>>
>>> Message: 5
>>> Date: Mon, 12 Mar 2012 16:05:11 +0100
>>> From: FWiOO Adam Jurkiewicz <adam.jurkiewicz w fwioo.pl>
>>> To: Lista kontaktowa Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania
>>>        <fwioo w listy.fwioo.pl>
>>> Cc: wioo_w_szkole <wioo_w_szkole w listy.fwioo.pl>, swoi
>>>        <swoi w swoi.edu.pl>, Dropsy-L <dropsy w listy.fwioo.pl>, SRU_Lista
>>>        <szkolny-remiks w listy.fwioo.pl>, fwioo_lista_ogolna
>>>        <fwioo w listy.fwioo.pl>, KOED-L <koalicja-l w koed.org.pl>
>>> Subject: Re: [Koalicja-l] [FWiOO] Wykluczenie z uwagi na Windows - dla
>>>        prawnika.... [Fwd: [WiOO_w_Szkole] logia konkurs Logo]
>>> Message-ID: <1331564711.3264.74.camel w sea-star>
>>> Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
>>>
>>> Uwaga!
>>>
>>> Na Padzie : https://brama.elka.pw.edu.pl/pad/p/Logo-oeiizk-list-otwarty
>>>
>>> Stworzyłem WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.
>>>
>>> Jeśli ktoś ma chwile wolnego czasu, może go sobie do maila skopiować,
>>> wypełnić dokładnie swoje dane osobowe w nagłówku (niezbędne), a
>>> następnie wysłać mailem pod adres: kuratorium w kuratorium.waw.pl, a w
>>> kopii (CC/DW) umieścić mnie: adam.jurkiewicz w fwioo.pl
>>>
>>> W temacie maila proszę wpisać:
>>> WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.
>>>
>>> Może nagłe pojawienie się wniosków zmusi ich do myślenia.
>>>
>>> Dnia 2012-03-12, pon o godzinie 10:08 +0100, FWiOO Adam Jurkiewicz
>>> pisze:
>>>> Przekazuje tutaj, może ktoś prawniczy mógłby coś pomyśleć....
>>>>
>>>> -------- Wiadomość przekazywana ----------
>>>>> Od: kadkarol <kadkarol w poczta.onet.pl>
>>>>> Reply-to: Lista mailingowa akcji WiOO w Szkole
>>>>> <wioo_w_szkole w listy.fwioo.pl>
>>>>> Do: wioo_w_szkole w listy.fwioo.pl
>>>>> Kopia: ABIX Adam Jurkiewicz <a.jurkiewicz w abix.info.pl>
>>>>> Temat: [WiOO_w_Szkole] logia konkurs Logo
>>>>> Data: Mon, 12 Mar 2012 08:56:45 +0100
>>>>>
>>>>> Jest sobie taka stronka
>>>>> http://logia.oeiizk.waw.pl/
>>>>> Strona zawiera informacje o jedynym konkursie informatycznym organizowanym przez Mazowieckiego  Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjum. Wszystko pięknie i ładnie-szukamy talentów.
>>>>> Niestety, w regulaminie czytamy, że dopuszczone są jedynie następujące wersje  logo: Logomocja - polska edycja Imagine, Logo Komeniusz, MSW(Berkeley) Logo. Szkoda, że Mazowiecki Kurator Oświaty zapomniał o tym, że Windows to nie jedyny system na świecie i w ten sposób zachwiana zostaje zasada równości dostępu  do konkursu. Moi uczniowie nie mogą wziąć udziału w tym konkursie, bo przecież nie używamy Windowsa. Wysłałem do nich już kilka zapytań i rok temu, i 2 lata temu, i 2 tygodnie temu. Niestety, nie otrzymałem odpowiedzi.
>>>>> Może fundacja mogłaby wystosować jakieś oficjalne pismo w tej sprawie, bo ja już nie wiem, co mam jeszcze zrobić
>>>>> Pozdrawiam
>>>>> Karol Sieńkowski
>>>>>
>>>>> _______________________________________________
>>>>> WiOO_w_Szkole mailing list
>>>>> WiOO_w_Szkole w listy.fwioo.pl
>>>>> https://brama.elka.pw.edu.pl/lists/listinfo/wioo_w_szkole
>>>> _______________________________________________
>>>> FWiOO mailing list
>>>> FWiOO w listy.fwioo.pl
>>>> https://brama.elka.pw.edu.pl/lists/listinfo/fwioo
>>>
>>> --
>>> Adam Jurkiewicz
>>> Wolontariusz Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania
>>> Koordynator projektu Wioo w Szkole.
>>> http://wioowszkole.org | http://facebook.com/abix.linux
>>>
>>>
>>>
>>> ------------------------------
>>>
>>> Message: 6
>>> Date: Tue, 13 Mar 2012 11:31:50 +0100
>>> From: FWiOO Adam Jurkiewicz <adam.jurkiewicz w fwioo.pl>
>>> To: wioo_w_szkole <wioo_w_szkole w listy.fwioo.pl>, fwioo_lista_ogolna
>>>        <fwioo w listy.fwioo.pl>, Dropsy-L <dropsy w listy.fwioo.pl>, KOED-L
>>>        <koalicja-l w koed.org.pl>, SRU_Lista <szkolny-remiks w listy.fwioo.pl>,
>>>        swoi <swoi w swoi.edu.pl>
>>> Subject: [Koalicja-l] Wykluczenie z uwagi na Windows ... już na
>>>        OSworld.pl
>>> Message-ID: <1331634710.3376.63.camel w sea-star>
>>> Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
>>>
>>> Artykuł pod adresem:
>>> http://osworld.pl/kuratorium-oswiaty-wyklucza-uczniow-ktorzy-nie-korzystaja-z-systemu-windows/
>>>
>>> Propagujcie dalej, a jutro dalsze informacje.
>>>
>>> --
>>> Adam Jurkiewicz
>>> Wolontariusz Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania
>>> Koordynator projektu Wioo w Szkole.
>>> http://wioowszkole.org | http://facebook.com/abix.linux
>>>
>>>
>>>
>>> ------------------------------
>>>
>>> _______________________________________________
>>> koalicja-l mailing list
>>> koalicja-l w koed.org.pl
>>> http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
>>>
>>>
>>> Koniec Paczka koalicja-l, Tom 38, Numer 10
>>> ******************************************
>> _______________________________________________
>> Lista dyskusyjna koalicja-l
>> koalicja-l w koed.org.pl
>> http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
>>
>
>
> --
> dr Alek Tarkowski
> koordynator / public lead
> Creative Commons Polska / Poland
> www: http://creativecommons.pl
> identica: http://identi.ca/alek
> twitter: http://twitter.com/atarkowski
>
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 2
> Date: Tue, 13 Mar 2012 13:56:04 +0100
> From: Jaroslaw Lipszyc <jarek w wolnepodreczniki.pl>
> To: koalicja-l w koed.org.pl
> Subject: Re: [Koalicja-l] NInA
> Message-ID: <4F5F43E4.5 w wolnepodreczniki.pl>
> Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed
>
> Ja oczywiscie deklaruje sie na tak, choc nie wiem czy dam rade spotykac
> sie fizycznie, myslisz ze nie damy rady obgadac tego na liscie?
> Lipszyc
>
> On 13.03.2012 13:16, Alek Tarkowski wrote:
>> napisałem do NINA, uwagi można zgłaszać do końca tygodnia.
>>
>> bardzo mi zależy nad merytoryczną dyskusją nad kształtem stanowiska,
>> uważam, że być może oprócz "programu maksimum", który jest dla nas jasny
>> należy zaproponować wersję pragmatyczną, idącą w dobrym kierunku. to
>> wymaga dyskusji. czy ktoś z Was jest zainteresowany przedyskutowaniem
>> sprawy (np. w węższym gronie, poza listą?)
>>
>> pozdrowienia,
>>
>> Alek
>>
>> On 13/03/12 11:46 , Jacek Maj wrote:
>>> Drodzy, gorąco popieram pomysł, aby KOED przesłał swoje stanowisko.
>>> NInA de facto pozoruje konsultacje społeczne. Prosiłem tamtejszych
>>> urzędników o ich przeprowadzenie ok. 2 tygodnie temu z uwagi na liczne
>>> zastrzeżenia uczestników pierwszej edycji, ale nie raczyli nikogo
>>> powiadomić.
>>>
>>> W dniu 13 marca 2012 11:32 użytkownik<koalicja-l-request w koed.org.pl>  napisał:
>>>> Wysyłanie wiadomości na listę koalicja-l:
>>>>         koalicja-l w koed.org.pl
>>>>
>>>> Zapisanie lub wypisanie się przez stronę WWW:
>>>>         http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
>>>>
>>>> Zapisywanie lub wypisanie się przez email (wyslij wiadomość ze słowem
>>>> 'help' na adres):
>>>>         koalicja-l-request w koed.org.pl
>>>>
>>>> Opiekun listy:
>>>>         koalicja-l-owner w koed.org.pl
>>>>
>>>> Odpowiadając na tę wiadomość, zmień jej tytuł na inny niż "Re: Paczka
>>>> koalicja-l...".
>>>>
>>>>
>>>> Dzisiejsze tematy:
>>>>
>>>>    1. Regulamin digitalizacyjny NINA (Jaroslaw Lipszyc)
>>>>    2. Re: Regulamin digitalizacyjny NINA (Rafał Sylwester Świątek)
>>>>    3. Fwd: Odpowiedz na ogloszone konsultacje spoleczne regulaminu
>>>>       programu Dziedzictwo Cyfrowe (Jaroslaw Lipszyc)
>>>>    4. Re: Regulamin digitalizacyjny NINA (Alek Tarkowski)
>>>>    5. Re: [FWiOO] Wykluczenie z uwagi na Windows - dla prawnika....
>>>>       [Fwd: [WiOO_w_Szkole] logia konkurs Logo] (FWiOO Adam Jurkiewicz)
>>>>    6. Wykluczenie z uwagi na Windows ... już na OSworld.pl
>>>>       (FWiOO Adam Jurkiewicz)
>>>>
>>>>
>>>> ----------------------------------------------------------------------
>>>>
>>>> Message: 1
>>>> Date: Mon, 12 Mar 2012 13:57:52 +0100
>>>> From: Jaroslaw Lipszyc<jarek w wolnepodreczniki.pl>
>>>> To: Lista Koalicji Otwartej Edukacji KOED<koalicja-l w koed.org.pl>
>>>> Subject: [Koalicja-l] Regulamin digitalizacyjny NINA
>>>> Message-ID:<4F5DF2D0.4060602 w wolnepodreczniki.pl>
>>>> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
>>>>
>>>> NINA oglosila konsultacje spoleczne nowego regulaminu konkursu
>>>> digitalizacyjnego dla org. pozarzadowych.
>>>> http://www.nina.gov.pl/digitalizacja/programy/aktualne-programy/artyku%C5%82/2011/06/26/dziedzictwo-cyfrowe---program-w%C5%82asny-narodowego-instytutu-audiowizualnego
>>>>
>>>> Plik z regulaminem:
>>>> http://www.nina.gov.pl/docs/instytut/1.-propozycja-regulaminu-dc-2012.pdf
>>>>
>>>> W nim zas czytamy:
>>>> 8. Wnioskodawca zobowiązany jest do udostępnienia odpłatnie lub
>>>> nieodpłatnie minimum
>>>> 75% zdigitalizowanego w ramach projektu materiału na swojej stronie
>>>> internetowej. W
>>>> sytuacji gdy beneficjent nie ma możliwości udostępnienia
>>>> zdigitalizowanego w ramach
>>>> projektu materiału zobowiązany jest do przekazania tego obowiązku na NInA.
>>>>
>>>> 9. Niezależnie od postanowień w ust. 8, wnioskodawca zobowiązany jest do
>>>> udzielenia na
>>>> rzecz NInA lub odpowiedniego Centrum Kompetencji (Narodowemu Archiwum
>>>> Cyfrowemu lub Bibliotece Narodowej) nieodpłatnej licencji niewyłącznej,
>>>> obejmującej
>>>> wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do minimum 75%
>>>> materiałów
>>>> zdigitalizowanych, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w zakresie
>>>> następujących pól eksploatacji:
>>>> 1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym cyfrową, w
>>>> celach
>>>> archiwizacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych Programu;
>>>> 2) publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć
>>>> do nich
>>>> dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w
>>>> Internecie, w
>>>> celach edukacyjnych i promocyjnych Programu;
>>>> 3) publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wystawianie ? stosownie do rodzaju
>>>> utworów objętych licencją, w celach edukacyjnych i promocyjnych Programu.
>>>>
>>>> 10. Udostępnienie przez licencjobiorców zdigitalizowanych materiałów
>>>> będzie następować
>>>> nieodpłatnie lub odpłatnie w uzgodnieniu z licencjodawcą. Szczegółowe zasady
>>>> udostępnienia w tym adresy portali, na których będą prezentowane treści
>>>> cyfrowe, określi
>>>> umowa między wnioskodawcą a NInA.
>>>>
>>>> Czy waszym zdaniem KOED powinien wydac z siebie stanowisko?
>>>> pozdrawiam
>>>> Jaroslaw Lipszyc
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> ------------------------------
>>>>
>>>> Message: 2
>>>> Date: Mon, 12 Mar 2012 14:39:12 +0100
>>>> From: Rafał Sylwester Świątek<rafal w towarzysze.com>
>>>> To: Lista Koalicji Otwartej Edukacji KOED<koalicja-l w koed.org.pl>
>>>> Subject: Re: [Koalicja-l] Regulamin digitalizacyjny NINA
>>>> Message-ID:<2F56044D-0702-429C-8EC2-E638A410B1F0 w towarzysze.com>
>>>> Content-Type: text/plain;       charset=utf-8
>>>>
>>>>> Czy waszym zdaniem KOED powinien wydac z siebie stanowisko?
>>>> Zdecydowanie.
>>>> Jak można udzielać licencji na cudzą (domena publiczna) treść? Materiały objęte monopolem prawno-autorskim będą przecież należeć do wyjątków?
>>>>
>>>> pozdrowienia
>>>>
>>>> --
>>>> Rafał S. Świątek
>>>> +48 666 17 85 17
>>>> http://rafal.towarzysze.com
>>>>
>>>> towarzysze
>>>> Ludomira Różyckiego 1c
>>>> 51-608 Wrocław
>>>> http://towarzysze.com
>>>>
>>>> ------------------------------
>>>>
>>>> Message: 3
>>>> Date: Mon, 12 Mar 2012 15:07:27 +0100
>>>> From: Jaroslaw Lipszyc<jarek w wolnepodreczniki.pl>
>>>> To: Lista Koalicji Otwartej Edukacji KOED<koalicja-l w koed.org.pl>
>>>> Subject: [Koalicja-l] Fwd: Odpowiedz na ogloszone konsultacje
>>>>         spoleczne regulaminu programu Dziedzictwo Cyfrowe
>>>> Message-ID:<4F5E031F.5000007 w wolnepodreczniki.pl>
>>>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"; Format="flowed"
>>>>
>>>> Z tego co sie dowiedzilismy  konsultacje trwaja do dzisiaj (nie ma tej
>>>> informacji na stronie, i nie jest to informacja 100% pewna), wiec na
>>>> szybko napisalismy stanowisko FNP i wyslalismy. Mysle, ze mozna
>>>> stanowisko KOED oprzec na naszym - Bozeno, czy osoba od "reakcji" juz
>>>> dla nas pracuje i moze sie tym zajac?
>>>>
>>>> Lipszyc
>>>>
>>>>
>>>> -------- Original Message --------
>>>> Subject:        Odpowiedz na ogloszone konsultacje spoleczne regulaminu
>>>> programu Dziedzictwo Cyfrowe
>>>> Date:   Mon, 12 Mar 2012 15:05:01 +0100
>>>> From:   Jaroslaw Lipszyc<jarek w wolnepodreczniki.pl>
>>>> To:     dcinfo w nina.gov.pl
>>>> CC:     Magdalena Biernat<magdalena.biernat w nowoczesnapolska.org.pl>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Szanowni Państwo,
>>>>
>>>> chcielibyśmy gorąco podziękować kierownictwu i zespołowi NINA za
>>>> ogłoszenie konsultacji społecznych regulaminu konkursu Dziedzictwo
>>>> Cyfrowe 2012. Konsultacje społeczne regulaminów konkursów to działanie
>>>> odbierane przez nas jako wzorcowa wręcz praktyka instytucji publicznych.
>>>> Cieszymy się, że NINA stosuje się do najwyższych standardów w tej
>>>> dziedzinie.
>>>>
>>>> Martwi nas nieco późne ogłoszenie tych konsultacji i związane z tym
>>>> opóźnienia w ogłaszaniu i rozstrzyganiu konkursu. Zadania
>>>> digitalizacyjne mają ze swej natury charakter ciągły, i nie można
>>>> dowolnie przyspieszać ich realizacji - maszyny mają swoją wydajność,
>>>> brakuje także wykwalifikowanej kadry którą trudno jest zatrudniać
>>>> wyłącznie na ostatnie kilka miesięcy roku. Dlatego apelujemy, podobnie
>>>> jak w latach poprzednich, o ogłaszanie konkursu w roku poprzedzającym
>>>> rok budżetowy i rozstrzyganie go w najwcześniejszym możliwym terminie.
>>>> Także ze względu na to, że koszty kwalifikować można dopiero po
>>>> ogłoszeniu wyników.
>>>>
>>>> Chcemy też jasno podkreślić, że tegoroczny regulamin jest w naszej
>>>> opinii znacząco lepszy od zeszłorocznego. Cieszy nas rozsądny poziom
>>>> wymaganego wkładu własnego, klarownie opisane zobowiązania
>>>> grantobiorców, jasne zasady punktacji i dobre wyważenie wskaźników. Nie
>>>> mamy żadnych znaczących uwag do tej części regulaminu, poza jedną drobną
>>>> niejasnością związaną ze sposobem wypełniania formularzy - domyślamy
>>>> się, że formularze wypełnia się przy użyciu systemu EBOI, ale w
>>>> regulaminie nie udało nam się tej informacji znaleźć.
>>>>
>>>> Tradycyjnie niestety razi natomiast brak w wykazie kosztów
>>>> kwalifikowalnych kosztów administracji, zarządzania, księgowości,
>>>> bankowych i biurowych. Żaden projekt nie da się zrealizować bez
>>>> ponoszenia tych kosztów. Uniemożliwienie ich rzetelnego wykazania zmusza
>>>> organizacje do dokonywanie czaso- i pracochłonnej ekwilibrystyki przy
>>>> realizacji projektów, co nie służy terminowej i racjonalnej realizacji
>>>> zadań.
>>>>
>>>> Razi także brak w wykazie kosztów kwalifikowalnych kosztów promocji, tak
>>>> jakby projekty digitalizacyjne nie potrzebowały docierać do swoich
>>>> odbiorców. Uważamy to za błąd uniemożliwiający nagłośnienie zarówno
>>>> samych projektów, jak też roli NINA.
>>>>
>>>> Najwięcej wątpliwości budzą zapisy par. VIII punkty 8, 9 i 10. Fundacja
>>>> Nowoczesna Polska zawsze stała na stanowisku, że materiały które są
>>>> digitalizowane i udostępnianie z wykorzystaniem funduszy publicznych
>>>> powinny być zawsze udostępniane wraz z pełnią praw do ich dalszego
>>>> wykorzystania, czyli albo w domenie publicznej (poza restrykcjami praw
>>>> autorskich), albo na wolnej licencji (takiej jak CC BY lub CC BY-SA).
>>>> FNP jest przekonana, że udostępnianie takie powinno być nieodpłatne.
>>>> Regulamin tego postulatu w obecnej formie nie spełnia.
>>>>
>>>> Nawet jednak założywszy, że powyższy postulat czasami nie może być
>>>> spełniony, to warto przynajmniej wprowadzić zachętę dla grantobiorców
>>>> poprzez zwiększenie liczby punktów za udostępnianie na w pełni wolnych
>>>> zasadach (w praktyce można przyjąć, że takie zasady muszą być zgodne z
>>>> regulaminami praw autorskich Wikipedii).
>>>>
>>>> Regulamin w obecnej formie budzi też wątpliwości, czy wszystkie
>>>> sfinansowane projekty będą faktycznie dostępne dla odbiorców. Zgodnie z
>>>> jego brzemieniem można np. ustalić cenę dostępu na miliard złotych, i
>>>> formalnie obowiązek udostępnienia 75% digitalizowanego materiały za
>>>> opłatą będzie spełniony. Wprowadzenie opłat za dostęp do treści budzi
>>>> też poważne obawy, czy nie jest to naruszeniem podstawowych zasad
>>>> obowiązujacych archiwa i biblioteki. Cyfrowa biblioteka udostępniająca
>>>> utwory za opłatą niczym nie różni się od cyfrowego sklepu czy cyfrowej
>>>> wypożyczalni wideo. Sądzimy, że fundusze publiczne nie powinny być
>>>> wykorzystywane do wspierania działalności komercyjnej - tą lepiej
>>>> pozostawić rynkowi.
>>>>
>>>> Budzi też nasze poważne obawy zapowiedź, że udostępnianie utworów za
>>>> opłatą będzie elementem działania samej NINA. To wydaje nam się już
>>>> przekroczeniem pewnych granic w realizacji misji instytucji publicznych.
>>>> Dlatego postulujemy obowiązek udostępniania przez NINA zdigitalizowanego
>>>> materiału bez opłat.
>>>>
>>>> Na koniec pewne obawy budzi zapowiedź negocjowania kształtu umowy z
>>>> grantobiorcami po ogłoszeniu wyników konkursu. W ubiegłym roku zapisy
>>>> prawne w tych umowach stworzyły dla instytucji zajmujących się
>>>> udostępnianiem treści na wolnych licencjach (takich jak np. coraz
>>>> liczniejesze instytucje skupione w Koalicji Otwartej Edukacji) sytuację,
>>>> w której nie mogły one realizować swojej misji. Biorąc pod uwagę, że
>>>> udostępnianie treści na wolnych licencjach powinno być celem i sposobem
>>>> realizacji misji instytucji publicznych uważamy tą sytuację za głęboko
>>>> niesatysfakcjonującą, i mamy nadzieję, że tegoroczone umowy pozwolą już
>>>> na wykorzystywanie wolnych licencji.
>>>>
>>>> pozdrawiam serdecznie
>>>> Jarosław Lipszyc
>>>> prezes Fundacji Nowoczesna Polska
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> -------------- następna część ---------
>>>> Załącznik HTML został usunięty...
>>>> URL:<http://tools.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20120312/ce7301fa/attachment-0001.html>
>>>>
>>>> ------------------------------
>>>>
>>>> Message: 4
>>>> Date: Mon, 12 Mar 2012 15:45:27 +0100
>>>> From: Alek Tarkowski<alek w creativecommons.pl>
>>>> To: Lista Koalicji Otwartej Edukacji KOED<koalicja-l w koed.org.pl>
>>>> Subject: Re: [Koalicja-l] Regulamin digitalizacyjny NINA
>>>> Message-ID:<4F5E0C07.5090800 w creativecommons.pl>
>>>> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
>>>>
>>>> Witajcie,
>>>>
>>>> moim zdaniem KOED powinien wystosować opinię w sprawie - w oparciu o
>>>> opinię FNP. Ograniczyłbym się w nim jednak jedynie do kwestii związanych
>>>> z działalnością KOED, czyli reguł udostępniania digitalizowanych zasobów.
>>>>
>>>> Zastanawiam się tylko, jaka jest najlepsza rekomendacja dla NINA -
>>>> optymalne byłoby oczywiście 100% digitalizowanych zasobów dostępne w
>>>> sposób otwarty, ale jest to mało realne w praktyce - ze względu na fakt,
>>>> że część digitalizowanych zasobów jest objęta prawami autorskimi stron
>>>> trzecich, których to praw jak podejrzewam w niektórych wypadkach nie da
>>>> się wyczyścić -w niektórych natomiast zdecydowanie da. (Trzeba by
>>>> spojrzec do listy przyznanych w zeszlym roku grantów i zobaczyć, jakie
>>>> to są projekty, nie wiem, co tam jest.
>>>>
>>>> Uważam, że rekomendacje powinny być następujące (z zaznaczeniem, że
>>>> piszę i myślę na szybko):
>>>> - zasoby z domeny publicznej: 100% dostępne, bez jakichkolwiek
>>>> ograniczeń prawnych lub technicznych
>>>> - zasoby objęte prawami autorskimi stron trzecich - tu nie jestem
>>>> pewien, jaki model jest realny, zostałbym więc przy obecnych 75%
>>>> - w obu przypadkach NINA powinna zezwalać na okres wyłącznego
>>>> korzystania z digitalizowanej treści - podobno europejskim standardem
>>>> jest 7 lat dla digitalizacji domeny publicznej; w przypadku utworów
>>>> objętych prawami albo ten okres powinien być dłuższy, albo powinniśmy
>>>> zaakceptować dostępność na zasadzie Open Access (bez praw, ale z
>>>> możliwością ściągnięcia w ramach dozwolonego użytku), albo i to, i to.
>>>> - w przypadku dobrowolnej gotowości udostępniania treści z pomocą
>>>> wolnych licencji, program nie powinien wprowadzać jakichkolwiek barier
>>>>
>>>> co o tym myślicie?
>>>>
>>>> pozdrowienia,
>>>>
>>>> Alek
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> dr Alek Tarkowski
>>>> koordynator / public lead
>>>> Creative Commons Polska / Poland
>>>> www: http://creativecommons.pl
>>>> identica: http://identi.ca/alek
>>>> twitter: http://twitter.com/atarkowski
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> ------------------------------
>>>>
>>>> Message: 5
>>>> Date: Mon, 12 Mar 2012 16:05:11 +0100
>>>> From: FWiOO Adam Jurkiewicz<adam.jurkiewicz w fwioo.pl>
>>>> To: Lista kontaktowa Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania
>>>>         <fwioo w listy.fwioo.pl>
>>>> Cc: wioo_w_szkole<wioo_w_szkole w listy.fwioo.pl>, swoi
>>>>         <swoi w swoi.edu.pl>, Dropsy-L<dropsy w listy.fwioo.pl>, SRU_Lista
>>>>         <szkolny-remiks w listy.fwioo.pl>, fwioo_lista_ogolna
>>>>         <fwioo w listy.fwioo.pl>, KOED-L<koalicja-l w koed.org.pl>
>>>> Subject: Re: [Koalicja-l] [FWiOO] Wykluczenie z uwagi na Windows - dla
>>>>         prawnika.... [Fwd: [WiOO_w_Szkole] logia konkurs Logo]
>>>> Message-ID:<1331564711.3264.74.camel w sea-star>
>>>> Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
>>>>
>>>> Uwaga!
>>>>
>>>> Na Padzie : https://brama.elka.pw.edu.pl/pad/p/Logo-oeiizk-list-otwarty
>>>>
>>>> Stworzyłem WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.
>>>>
>>>> Jeśli ktoś ma chwile wolnego czasu, może go sobie do maila skopiować,
>>>> wypełnić dokładnie swoje dane osobowe w nagłówku (niezbędne), a
>>>> następnie wysłać mailem pod adres: kuratorium w kuratorium.waw.pl, a w
>>>> kopii (CC/DW) umieścić mnie: adam.jurkiewicz w fwioo.pl
>>>>
>>>> W temacie maila proszę wpisać:
>>>> WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.
>>>>
>>>> Może nagłe pojawienie się wniosków zmusi ich do myślenia.
>>>>
>>>> Dnia 2012-03-12, pon o godzinie 10:08 +0100, FWiOO Adam Jurkiewicz
>>>> pisze:
>>>>> Przekazuje tutaj, może ktoś prawniczy mógłby coś pomyśleć....
>>>>>
>>>>> -------- Wiadomość przekazywana ----------
>>>>>> Od: kadkarol<kadkarol w poczta.onet.pl>
>>>>>> Reply-to: Lista mailingowa akcji WiOO w Szkole
>>>>>> <wioo_w_szkole w listy.fwioo.pl>
>>>>>> Do: wioo_w_szkole w listy.fwioo.pl
>>>>>> Kopia: ABIX Adam Jurkiewicz<a.jurkiewicz w abix.info.pl>
>>>>>> Temat: [WiOO_w_Szkole] logia konkurs Logo
>>>>>> Data: Mon, 12 Mar 2012 08:56:45 +0100
>>>>>>
>>>>>> Jest sobie taka stronka
>>>>>> http://logia.oeiizk.waw.pl/
>>>>>> Strona zawiera informacje o jedynym konkursie informatycznym organizowanym przez Mazowieckiego  Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjum. Wszystko pięknie i ładnie-szukamy talentów.
>>>>>> Niestety, w regulaminie czytamy, że dopuszczone są jedynie następujące wersje  logo: Logomocja - polska edycja Imagine, Logo Komeniusz, MSW(Berkeley) Logo. Szkoda, że Mazowiecki Kurator Oświaty zapomniał o tym, że Windows to nie jedyny system na świecie i w ten sposób zachwiana zostaje zasada równości dostępu  do konkursu. Moi uczniowie nie mogą wziąć udziału w tym konkursie, bo przecież nie używamy Windowsa. Wysłałem do nich już kilka zapytań i rok temu, i 2 lata temu, i 2 tygodnie temu. Niestety, nie otrzymałem odpowiedzi.
>>>>>> Może fundacja mogłaby wystosować jakieś oficjalne pismo w tej sprawie, bo ja już nie wiem, co mam jeszcze zrobić
>>>>>> Pozdrawiam
>>>>>> Karol Sieńkowski
>>>>>>
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> WiOO_w_Szkole mailing list
>>>>>> WiOO_w_Szkole w listy.fwioo.pl
>>>>>> https://brama.elka.pw.edu.pl/lists/listinfo/wioo_w_szkole
>>>>> _______________________________________________
>>>>> FWiOO mailing list
>>>>> FWiOO w listy.fwioo.pl
>>>>> https://brama.elka.pw.edu.pl/lists/listinfo/fwioo
>>>> --
>>>> Adam Jurkiewicz
>>>> Wolontariusz Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania
>>>> Koordynator projektu Wioo w Szkole.
>>>> http://wioowszkole.org | http://facebook.com/abix.linux
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> ------------------------------
>>>>
>>>> Message: 6
>>>> Date: Tue, 13 Mar 2012 11:31:50 +0100
>>>> From: FWiOO Adam Jurkiewicz<adam.jurkiewicz w fwioo.pl>
>>>> To: wioo_w_szkole<wioo_w_szkole w listy.fwioo.pl>, fwioo_lista_ogolna
>>>>         <fwioo w listy.fwioo.pl>, Dropsy-L<dropsy w listy.fwioo.pl>, KOED-L
>>>>         <koalicja-l w koed.org.pl>, SRU_Lista<szkolny-remiks w listy.fwioo.pl>,
>>>>         swoi<swoi w swoi.edu.pl>
>>>> Subject: [Koalicja-l] Wykluczenie z uwagi na Windows ... już na
>>>>         OSworld.pl
>>>> Message-ID:<1331634710.3376.63.camel w sea-star>
>>>> Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
>>>>
>>>> Artykuł pod adresem:
>>>> http://osworld.pl/kuratorium-oswiaty-wyklucza-uczniow-ktorzy-nie-korzystaja-z-systemu-windows/
>>>>
>>>> Propagujcie dalej, a jutro dalsze informacje.
>>>>
>>>> --
>>>> Adam Jurkiewicz
>>>> Wolontariusz Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania
>>>> Koordynator projektu Wioo w Szkole.
>>>> http://wioowszkole.org | http://facebook.com/abix.linux
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> ------------------------------
>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> koalicja-l mailing list
>>>> koalicja-l w koed.org.pl
>>>> http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
>>>>
>>>>
>>>> Koniec Paczka koalicja-l, Tom 38, Numer 10
>>>> ******************************************
>>> _______________________________________________
>>> Lista dyskusyjna koalicja-l
>>> koalicja-l w koed.org.pl
>>> http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
>>>
>>
>
>
>
> ------------------------------
>
> _______________________________________________
> koalicja-l mailing list
> koalicja-l w koed.org.pl
> http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
>
>
> Koniec Paczka koalicja-l, Tom 38, Numer 12
> ******************************************


Więcej informacji o liście koalicja-l