[Koalicja-l] NInA

Alek Tarkowski alek w creativecommons.pl
Wto, 13 Mar 2012, 13:16:00 CET


napisałem do NINA, uwagi można zgłaszać do końca tygodnia.

bardzo mi zależy nad merytoryczną dyskusją nad kształtem stanowiska,
uważam, że być może oprócz "programu maksimum", który jest dla nas jasny
należy zaproponować wersję pragmatyczną, idącą w dobrym kierunku. to
wymaga dyskusji. czy ktoś z Was jest zainteresowany przedyskutowaniem
sprawy (np. w węższym gronie, poza listą?)

pozdrowienia,

Alek

On 13/03/12 11:46 , Jacek Maj wrote:
> Drodzy, gorąco popieram pomysł, aby KOED przesłał swoje stanowisko.
> NInA de facto pozoruje konsultacje społeczne. Prosiłem tamtejszych
> urzędników o ich przeprowadzenie ok. 2 tygodnie temu z uwagi na liczne
> zastrzeżenia uczestników pierwszej edycji, ale nie raczyli nikogo
> powiadomić.
>
> W dniu 13 marca 2012 11:32 użytkownik <koalicja-l-request w koed.org.pl> napisał:
>> Wysyłanie wiadomości na listę koalicja-l:
>>    koalicja-l w koed.org.pl
>>
>> Zapisanie lub wypisanie się przez stronę WWW:
>>    http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
>>
>> Zapisywanie lub wypisanie się przez email (wyslij wiadomość ze słowem
>> 'help' na adres):
>>    koalicja-l-request w koed.org.pl
>>
>> Opiekun listy:
>>    koalicja-l-owner w koed.org.pl
>>
>> Odpowiadając na tę wiadomość, zmień jej tytuł na inny niż "Re: Paczka
>> koalicja-l...".
>>
>>
>> Dzisiejsze tematy:
>>
>>  1. Regulamin digitalizacyjny NINA (Jaroslaw Lipszyc)
>>  2. Re: Regulamin digitalizacyjny NINA (Rafał Sylwester Świątek)
>>  3. Fwd: Odpowiedz na ogloszone konsultacje spoleczne regulaminu
>>   programu Dziedzictwo Cyfrowe (Jaroslaw Lipszyc)
>>  4. Re: Regulamin digitalizacyjny NINA (Alek Tarkowski)
>>  5. Re: [FWiOO] Wykluczenie z uwagi na Windows - dla prawnika....
>>   [Fwd: [WiOO_w_Szkole] logia konkurs Logo] (FWiOO Adam Jurkiewicz)
>>  6. Wykluczenie z uwagi na Windows ... już na OSworld.pl
>>   (FWiOO Adam Jurkiewicz)
>>
>>
>> ----------------------------------------------------------------------
>>
>> Message: 1
>> Date: Mon, 12 Mar 2012 13:57:52 +0100
>> From: Jaroslaw Lipszyc <jarek w wolnepodreczniki.pl>
>> To: Lista Koalicji Otwartej Edukacji KOED <koalicja-l w koed.org.pl>
>> Subject: [Koalicja-l] Regulamin digitalizacyjny NINA
>> Message-ID: <4F5DF2D0.4060602 w wolnepodreczniki.pl>
>> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
>>
>> NINA oglosila konsultacje spoleczne nowego regulaminu konkursu
>> digitalizacyjnego dla org. pozarzadowych.
>> http://www.nina.gov.pl/digitalizacja/programy/aktualne-programy/artyku%C5%82/2011/06/26/dziedzictwo-cyfrowe---program-w%C5%82asny-narodowego-instytutu-audiowizualnego
>>
>> Plik z regulaminem:
>> http://www.nina.gov.pl/docs/instytut/1.-propozycja-regulaminu-dc-2012.pdf
>>
>> W nim zas czytamy:
>> 8. Wnioskodawca zobowiązany jest do udostępnienia odpłatnie lub
>> nieodpłatnie minimum
>> 75% zdigitalizowanego w ramach projektu materiału na swojej stronie
>> internetowej. W
>> sytuacji gdy beneficjent nie ma możliwości udostępnienia
>> zdigitalizowanego w ramach
>> projektu materiału zobowiązany jest do przekazania tego obowiązku na NInA.
>>
>> 9. Niezależnie od postanowień w ust. 8, wnioskodawca zobowiązany jest do
>> udzielenia na
>> rzecz NInA lub odpowiedniego Centrum Kompetencji (Narodowemu Archiwum
>> Cyfrowemu lub Bibliotece Narodowej) nieodpłatnej licencji niewyłącznej,
>> obejmującej
>> wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do minimum 75%
>> materiałów
>> zdigitalizowanych, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w zakresie
>> następujących pól eksploatacji:
>> 1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym cyfrową, w
>> celach
>> archiwizacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych Programu;
>> 2) publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć
>> do nich
>> dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w
>> Internecie, w
>> celach edukacyjnych i promocyjnych Programu;
>> 3) publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wystawianie ? stosownie do rodzaju
>> utworów objętych licencją, w celach edukacyjnych i promocyjnych Programu.
>>
>> 10. Udostępnienie przez licencjobiorców zdigitalizowanych materiałów
>> będzie następować
>> nieodpłatnie lub odpłatnie w uzgodnieniu z licencjodawcą. Szczegółowe zasady
>> udostępnienia w tym adresy portali, na których będą prezentowane treści
>> cyfrowe, określi
>> umowa między wnioskodawcą a NInA.
>>
>> Czy waszym zdaniem KOED powinien wydac z siebie stanowisko?
>> pozdrawiam
>> Jaroslaw Lipszyc
>>
>>
>>
>> ------------------------------
>>
>> Message: 2
>> Date: Mon, 12 Mar 2012 14:39:12 +0100
>> From: Rafał Sylwester Świątek <rafal w towarzysze.com>
>> To: Lista Koalicji Otwartej Edukacji KOED <koalicja-l w koed.org.pl>
>> Subject: Re: [Koalicja-l] Regulamin digitalizacyjny NINA
>> Message-ID: <2F56044D-0702-429C-8EC2-E638A410B1F0 w towarzysze.com>
>> Content-Type: text/plain;    charset=utf-8
>>
>>> Czy waszym zdaniem KOED powinien wydac z siebie stanowisko?
>> Zdecydowanie.
>> Jak można udzielać licencji na cudzą (domena publiczna) treść? Materiały objęte monopolem prawno-autorskim będą przecież należeć do wyjątków?
>>
>> pozdrowienia
>>
>> --
>> Rafał S. Świątek
>> +48 666 17 85 17
>> http://rafal.towarzysze.com
>>
>> towarzysze
>> Ludomira Różyckiego 1c
>> 51-608 Wrocław
>> http://towarzysze.com
>>
>> ------------------------------
>>
>> Message: 3
>> Date: Mon, 12 Mar 2012 15:07:27 +0100
>> From: Jaroslaw Lipszyc <jarek w wolnepodreczniki.pl>
>> To: Lista Koalicji Otwartej Edukacji KOED <koalicja-l w koed.org.pl>
>> Subject: [Koalicja-l] Fwd: Odpowiedz na ogloszone konsultacje
>>    spoleczne regulaminu programu Dziedzictwo Cyfrowe
>> Message-ID: <4F5E031F.5000007 w wolnepodreczniki.pl>
>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"; Format="flowed"
>>
>> Z tego co sie dowiedzilismy konsultacje trwaja do dzisiaj (nie ma tej
>> informacji na stronie, i nie jest to informacja 100% pewna), wiec na
>> szybko napisalismy stanowisko FNP i wyslalismy. Mysle, ze mozna
>> stanowisko KOED oprzec na naszym - Bozeno, czy osoba od "reakcji" juz
>> dla nas pracuje i moze sie tym zajac?
>>
>> Lipszyc
>>
>>
>> -------- Original Message --------
>> Subject:    Odpowiedz na ogloszone konsultacje spoleczne regulaminu
>> programu Dziedzictwo Cyfrowe
>> Date:  Mon, 12 Mar 2012 15:05:01 +0100
>> From:  Jaroslaw Lipszyc <jarek w wolnepodreczniki.pl>
>> To:   dcinfo w nina.gov.pl
>> CC:   Magdalena Biernat <magdalena.biernat w nowoczesnapolska.org.pl>
>>
>>
>>
>> Szanowni Państwo,
>>
>> chcielibyśmy gorąco podziękować kierownictwu i zespołowi NINA za
>> ogłoszenie konsultacji społecznych regulaminu konkursu Dziedzictwo
>> Cyfrowe 2012. Konsultacje społeczne regulaminów konkursów to działanie
>> odbierane przez nas jako wzorcowa wręcz praktyka instytucji publicznych.
>> Cieszymy się, że NINA stosuje się do najwyższych standardów w tej
>> dziedzinie.
>>
>> Martwi nas nieco późne ogłoszenie tych konsultacji i związane z tym
>> opóźnienia w ogłaszaniu i rozstrzyganiu konkursu. Zadania
>> digitalizacyjne mają ze swej natury charakter ciągły, i nie można
>> dowolnie przyspieszać ich realizacji - maszyny mają swoją wydajność,
>> brakuje także wykwalifikowanej kadry którą trudno jest zatrudniać
>> wyłącznie na ostatnie kilka miesięcy roku. Dlatego apelujemy, podobnie
>> jak w latach poprzednich, o ogłaszanie konkursu w roku poprzedzającym
>> rok budżetowy i rozstrzyganie go w najwcześniejszym możliwym terminie.
>> Także ze względu na to, że koszty kwalifikować można dopiero po
>> ogłoszeniu wyników.
>>
>> Chcemy też jasno podkreślić, że tegoroczny regulamin jest w naszej
>> opinii znacząco lepszy od zeszłorocznego. Cieszy nas rozsądny poziom
>> wymaganego wkładu własnego, klarownie opisane zobowiązania
>> grantobiorców, jasne zasady punktacji i dobre wyważenie wskaźników. Nie
>> mamy żadnych znaczących uwag do tej części regulaminu, poza jedną drobną
>> niejasnością związaną ze sposobem wypełniania formularzy - domyślamy
>> się, że formularze wypełnia się przy użyciu systemu EBOI, ale w
>> regulaminie nie udało nam się tej informacji znaleźć.
>>
>> Tradycyjnie niestety razi natomiast brak w wykazie kosztów
>> kwalifikowalnych kosztów administracji, zarządzania, księgowości,
>> bankowych i biurowych. Żaden projekt nie da się zrealizować bez
>> ponoszenia tych kosztów. Uniemożliwienie ich rzetelnego wykazania zmusza
>> organizacje do dokonywanie czaso- i pracochłonnej ekwilibrystyki przy
>> realizacji projektów, co nie służy terminowej i racjonalnej realizacji
>> zadań.
>>
>> Razi także brak w wykazie kosztów kwalifikowalnych kosztów promocji, tak
>> jakby projekty digitalizacyjne nie potrzebowały docierać do swoich
>> odbiorców. Uważamy to za błąd uniemożliwiający nagłośnienie zarówno
>> samych projektów, jak też roli NINA.
>>
>> Najwięcej wątpliwości budzą zapisy par. VIII punkty 8, 9 i 10. Fundacja
>> Nowoczesna Polska zawsze stała na stanowisku, że materiały które są
>> digitalizowane i udostępnianie z wykorzystaniem funduszy publicznych
>> powinny być zawsze udostępniane wraz z pełnią praw do ich dalszego
>> wykorzystania, czyli albo w domenie publicznej (poza restrykcjami praw
>> autorskich), albo na wolnej licencji (takiej jak CC BY lub CC BY-SA).
>> FNP jest przekonana, że udostępnianie takie powinno być nieodpłatne.
>> Regulamin tego postulatu w obecnej formie nie spełnia.
>>
>> Nawet jednak założywszy, że powyższy postulat czasami nie może być
>> spełniony, to warto przynajmniej wprowadzić zachętę dla grantobiorców
>> poprzez zwiększenie liczby punktów za udostępnianie na w pełni wolnych
>> zasadach (w praktyce można przyjąć, że takie zasady muszą być zgodne z
>> regulaminami praw autorskich Wikipedii).
>>
>> Regulamin w obecnej formie budzi też wątpliwości, czy wszystkie
>> sfinansowane projekty będą faktycznie dostępne dla odbiorców. Zgodnie z
>> jego brzemieniem można np. ustalić cenę dostępu na miliard złotych, i
>> formalnie obowiązek udostępnienia 75% digitalizowanego materiały za
>> opłatą będzie spełniony. Wprowadzenie opłat za dostęp do treści budzi
>> też poważne obawy, czy nie jest to naruszeniem podstawowych zasad
>> obowiązujacych archiwa i biblioteki. Cyfrowa biblioteka udostępniająca
>> utwory za opłatą niczym nie różni się od cyfrowego sklepu czy cyfrowej
>> wypożyczalni wideo. Sądzimy, że fundusze publiczne nie powinny być
>> wykorzystywane do wspierania działalności komercyjnej - tą lepiej
>> pozostawić rynkowi.
>>
>> Budzi też nasze poważne obawy zapowiedź, że udostępnianie utworów za
>> opłatą będzie elementem działania samej NINA. To wydaje nam się już
>> przekroczeniem pewnych granic w realizacji misji instytucji publicznych.
>> Dlatego postulujemy obowiązek udostępniania przez NINA zdigitalizowanego
>> materiału bez opłat.
>>
>> Na koniec pewne obawy budzi zapowiedź negocjowania kształtu umowy z
>> grantobiorcami po ogłoszeniu wyników konkursu. W ubiegłym roku zapisy
>> prawne w tych umowach stworzyły dla instytucji zajmujących się
>> udostępnianiem treści na wolnych licencjach (takich jak np. coraz
>> liczniejesze instytucje skupione w Koalicji Otwartej Edukacji) sytuację,
>> w której nie mogły one realizować swojej misji. Biorąc pod uwagę, że
>> udostępnianie treści na wolnych licencjach powinno być celem i sposobem
>> realizacji misji instytucji publicznych uważamy tą sytuację za głęboko
>> niesatysfakcjonującą, i mamy nadzieję, że tegoroczone umowy pozwolą już
>> na wykorzystywanie wolnych licencji.
>>
>> pozdrawiam serdecznie
>> Jarosław Lipszyc
>> prezes Fundacji Nowoczesna Polska
>>
>>
>>
>> -------------- następna część ---------
>> Załącznik HTML został usunięty...
>> URL: <http://tools.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20120312/ce7301fa/attachment-0001.html>
>>
>> ------------------------------
>>
>> Message: 4
>> Date: Mon, 12 Mar 2012 15:45:27 +0100
>> From: Alek Tarkowski <alek w creativecommons.pl>
>> To: Lista Koalicji Otwartej Edukacji KOED <koalicja-l w koed.org.pl>
>> Subject: Re: [Koalicja-l] Regulamin digitalizacyjny NINA
>> Message-ID: <4F5E0C07.5090800 w creativecommons.pl>
>> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
>>
>> Witajcie,
>>
>> moim zdaniem KOED powinien wystosować opinię w sprawie - w oparciu o
>> opinię FNP. Ograniczyłbym się w nim jednak jedynie do kwestii związanych
>> z działalnością KOED, czyli reguł udostępniania digitalizowanych zasobów.
>>
>> Zastanawiam się tylko, jaka jest najlepsza rekomendacja dla NINA -
>> optymalne byłoby oczywiście 100% digitalizowanych zasobów dostępne w
>> sposób otwarty, ale jest to mało realne w praktyce - ze względu na fakt,
>> że część digitalizowanych zasobów jest objęta prawami autorskimi stron
>> trzecich, których to praw jak podejrzewam w niektórych wypadkach nie da
>> się wyczyścić -w niektórych natomiast zdecydowanie da. (Trzeba by
>> spojrzec do listy przyznanych w zeszlym roku grantów i zobaczyć, jakie
>> to są projekty, nie wiem, co tam jest.
>>
>> Uważam, że rekomendacje powinny być następujące (z zaznaczeniem, że
>> piszę i myślę na szybko):
>> - zasoby z domeny publicznej: 100% dostępne, bez jakichkolwiek
>> ograniczeń prawnych lub technicznych
>> - zasoby objęte prawami autorskimi stron trzecich - tu nie jestem
>> pewien, jaki model jest realny, zostałbym więc przy obecnych 75%
>> - w obu przypadkach NINA powinna zezwalać na okres wyłącznego
>> korzystania z digitalizowanej treści - podobno europejskim standardem
>> jest 7 lat dla digitalizacji domeny publicznej; w przypadku utworów
>> objętych prawami albo ten okres powinien być dłuższy, albo powinniśmy
>> zaakceptować dostępność na zasadzie Open Access (bez praw, ale z
>> możliwością ściągnięcia w ramach dozwolonego użytku), albo i to, i to.
>> - w przypadku dobrowolnej gotowości udostępniania treści z pomocą
>> wolnych licencji, program nie powinien wprowadzać jakichkolwiek barier
>>
>> co o tym myślicie?
>>
>> pozdrowienia,
>>
>> Alek
>>
>>
>> --
>> dr Alek Tarkowski
>> koordynator / public lead
>> Creative Commons Polska / Poland
>> www: http://creativecommons.pl
>> identica: http://identi.ca/alek
>> twitter: http://twitter.com/atarkowski
>>
>>
>>
>> ------------------------------
>>
>> Message: 5
>> Date: Mon, 12 Mar 2012 16:05:11 +0100
>> From: FWiOO Adam Jurkiewicz <adam.jurkiewicz w fwioo.pl>
>> To: Lista kontaktowa Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania
>>    <fwioo w listy.fwioo.pl>
>> Cc: wioo_w_szkole <wioo_w_szkole w listy.fwioo.pl>, swoi
>>    <swoi w swoi.edu.pl>, Dropsy-L <dropsy w listy.fwioo.pl>, SRU_Lista
>>    <szkolny-remiks w listy.fwioo.pl>, fwioo_lista_ogolna
>>    <fwioo w listy.fwioo.pl>, KOED-L <koalicja-l w koed.org.pl>
>> Subject: Re: [Koalicja-l] [FWiOO] Wykluczenie z uwagi na Windows - dla
>>    prawnika.... [Fwd: [WiOO_w_Szkole] logia konkurs Logo]
>> Message-ID: <1331564711.3264.74.camel w sea-star>
>> Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
>>
>> Uwaga!
>>
>> Na Padzie : https://brama.elka.pw.edu.pl/pad/p/Logo-oeiizk-list-otwarty
>>
>> Stworzyłem WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.
>>
>> Jeśli ktoś ma chwile wolnego czasu, może go sobie do maila skopiować,
>> wypełnić dokładnie swoje dane osobowe w nagłówku (niezbędne), a
>> następnie wysłać mailem pod adres: kuratorium w kuratorium.waw.pl, a w
>> kopii (CC/DW) umieścić mnie: adam.jurkiewicz w fwioo.pl
>>
>> W temacie maila proszę wpisać:
>> WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.
>>
>> Może nagłe pojawienie się wniosków zmusi ich do myślenia.
>>
>> Dnia 2012-03-12, pon o godzinie 10:08 +0100, FWiOO Adam Jurkiewicz
>> pisze:
>>> Przekazuje tutaj, może ktoś prawniczy mógłby coś pomyśleć....
>>>
>>> -------- Wiadomość przekazywana ----------
>>>> Od: kadkarol <kadkarol w poczta.onet.pl>
>>>> Reply-to: Lista mailingowa akcji WiOO w Szkole
>>>> <wioo_w_szkole w listy.fwioo.pl>
>>>> Do: wioo_w_szkole w listy.fwioo.pl
>>>> Kopia: ABIX Adam Jurkiewicz <a.jurkiewicz w abix.info.pl>
>>>> Temat: [WiOO_w_Szkole] logia konkurs Logo
>>>> Data: Mon, 12 Mar 2012 08:56:45 +0100
>>>>
>>>> Jest sobie taka stronka
>>>> http://logia.oeiizk.waw.pl/
>>>> Strona zawiera informacje o jedynym konkursie informatycznym organizowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjum. Wszystko pięknie i ładnie-szukamy talentów.
>>>> Niestety, w regulaminie czytamy, że dopuszczone są jedynie następujące wersje logo: Logomocja - polska edycja Imagine, Logo Komeniusz, MSW(Berkeley) Logo. Szkoda, że Mazowiecki Kurator Oświaty zapomniał o tym, że Windows to nie jedyny system na świecie i w ten sposób zachwiana zostaje zasada równości dostępu do konkursu. Moi uczniowie nie mogą wziąć udziału w tym konkursie, bo przecież nie używamy Windowsa. Wysłałem do nich już kilka zapytań i rok temu, i 2 lata temu, i 2 tygodnie temu. Niestety, nie otrzymałem odpowiedzi.
>>>> Może fundacja mogłaby wystosować jakieś oficjalne pismo w tej sprawie, bo ja już nie wiem, co mam jeszcze zrobić
>>>> Pozdrawiam
>>>> Karol Sieńkowski
>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> WiOO_w_Szkole mailing list
>>>> WiOO_w_Szkole w listy.fwioo.pl
>>>> https://brama.elka.pw.edu.pl/lists/listinfo/wioo_w_szkole
>>> _______________________________________________
>>> FWiOO mailing list
>>> FWiOO w listy.fwioo.pl
>>> https://brama.elka.pw.edu.pl/lists/listinfo/fwioo
>>
>> --
>> Adam Jurkiewicz
>> Wolontariusz Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania
>> Koordynator projektu Wioo w Szkole.
>> http://wioowszkole.org | http://facebook.com/abix.linux
>>
>>
>>
>> ------------------------------
>>
>> Message: 6
>> Date: Tue, 13 Mar 2012 11:31:50 +0100
>> From: FWiOO Adam Jurkiewicz <adam.jurkiewicz w fwioo.pl>
>> To: wioo_w_szkole <wioo_w_szkole w listy.fwioo.pl>, fwioo_lista_ogolna
>>    <fwioo w listy.fwioo.pl>, Dropsy-L <dropsy w listy.fwioo.pl>, KOED-L
>>    <koalicja-l w koed.org.pl>, SRU_Lista <szkolny-remiks w listy.fwioo.pl>,
>>    swoi <swoi w swoi.edu.pl>
>> Subject: [Koalicja-l] Wykluczenie z uwagi na Windows ... już na
>>    OSworld.pl
>> Message-ID: <1331634710.3376.63.camel w sea-star>
>> Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
>>
>> Artykuł pod adresem:
>> http://osworld.pl/kuratorium-oswiaty-wyklucza-uczniow-ktorzy-nie-korzystaja-z-systemu-windows/
>>
>> Propagujcie dalej, a jutro dalsze informacje.
>>
>> --
>> Adam Jurkiewicz
>> Wolontariusz Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania
>> Koordynator projektu Wioo w Szkole.
>> http://wioowszkole.org | http://facebook.com/abix.linux
>>
>>
>>
>> ------------------------------
>>
>> _______________________________________________
>> koalicja-l mailing list
>> koalicja-l w koed.org.pl
>> http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
>>
>>
>> Koniec Paczka koalicja-l, Tom 38, Numer 10
>> ******************************************
> _______________________________________________
> Lista dyskusyjna koalicja-l
> koalicja-l w koed.org.pl
> http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
>


-- 
dr Alek Tarkowski
koordynator / public lead
Creative Commons Polska / Poland
www: http://creativecommons.pl
identica: http://identi.ca/alek
twitter: http://twitter.com/atarkowskiWięcej informacji o liście koalicja-l