[Koalicja-l] Normy chronione prawem autorskim?

Kamil Śliwowski kamilsliwowski w gmail.com
Wto, 12 Cze 2012, 12:09:49 CEST


Tak, niestety.

ze strony PKN:

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o
normalizacji<http://www.pkn.pl/sites/default/files/ustawa_o_normalizacji_0.pdf>
> *(Dz. U. Nr 169 poz. 1386 z późn. zm.) **Polskie Normy s**ą **chronione
> prawem autorskim jak utwory literackie, a autorskie prawa maj**ą**tkowe
> do nich przysługuj**ą **Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (PKN). *Wydawanie
> i rozpowszechnianie na dowolnym nośniku (papierowym lub elektronicznym)
> Polskich Norm wymaga uzyskania zgody PKN na taką działalność. Polskie Normy
> i inne produkty normalizacyjne posiadają oznakowanie w postaci hologramu
> lub znaku wodnego. Publikowanie dokumentów nieposiadających oznakowania PKN
> jest niezgodne z aktualnym stanem prawnym, a informacje zawarte w takich
> dokumentach mogą być niekompletne lub nieaktualne.
>
>
>
> Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o normalizacji *Polskie Normy nie stanowią
> informacji publicznej i nie podlegaj**ą **udost**ę**pnieniu w trybie
> ustawy z dnia 6 wrze**ś**nia 2001 roku o dost**ę**pie do **informacji
> publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z pó**ź**n. zm.).*
>
>
>
> Wyrokiem z dnia 31 maja 2004 r. Naczelny Sąd Administracyjny, sygn. akt
> OSK 205/04, potwierdził, iż Polskie Normy nie stanowią informacji
> publicznej i nie podlegają udostępnieniu na wniosek zainteresowanego w
> trybie określonym w art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
> jeżeli informacja ma dotyczyć Polskiej Normy w rozumieniu przepisów ustawy
> o normalizacji.
>


http://www.pkn.pl/prawa-autorskie-do-pn

Kamil Śliwowski
http://www.problematyka.org/
kom. 530 739 359 skype: kasliwowskiW dniu 12 czerwca 2012 12:02 użytkownik mrostkow
<mrostkow w oeiizk.waw.pl>napisał:

>   Proszę o potwierdzenie (może zaprzeczenie?), że Normy polskie są
> chronione prawem autorskim. Zdumiało mnie to i szukam potwierdzenia (:
> Gdzie to jest zapisane?
>
> ==========================================================
> Pozdrawiam. Małgorzata Rostkowska
> Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
> http://www.oeiizk.waw.pl
> http://mrooze.blogspot.com
>
>  *From:* Marcin Polak <marcin.j.polak w gmail.com>
> *Sent:* Tuesday, June 12, 2012 10:50 AM
> *To:* Lista Koalicji Otwartej Edukacji KOED <koalicja-l w koed.org.pl>
> *Subject:* Re: [Koalicja-l]Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek
>
> Fajna akcja; napiszemy o tym w portalu :-)
>
> pozdrawiam
>
> Marcin Polak
> Edunews.pl
>
> W dniu 12 czerwca 2012 10:35 użytkownik Marcin Wilkowski <
> marcin w wilkowski.org> napisał:
>
>> 20 czerwca po raz dziewiąty obchodzone będzie ogólnopolskie Święto
>> Wolnych Książek. Organizatorzy wzorem minionych lat zapraszają
>> środowiska kultury, urzędy, galerie, biblioteki, szkoły, uczelnie, jak
>> również wszystkich aktywnych i kreatywnych czytelników do
>> współtworzenia tego dnia. Żywimy nadzieję, iż wspólnie znów uda nam
>> się zachęcić Polaków do uwalniania swoich książek. Wspierajmy ideę
>> bookcrossingu, uwalniajmy książki, dzielmy się z innymi radością
>> czytania.
>>
>> Idea Święta narodziła się 8 lat temu i ma na celu promowanie
>> czytelnictwa. W obchody aktywnie włączyły się szkoły, biblioteki,
>> uczelnie wyższe, organizacje społeczne, kulturalne, instytucje
>> naukowe, środowiska literackie, samorządy, media ogólnopolskie i
>> lokalne.
>>
>> To sukces, że dzięki tym działaniom w obiegu jest ponad 144 tysiące
>> książek, że udało się uruchomić ponad 20 tysięcy półek
>> bookcrossingowych.
>>
>> Uwalnianie książek daje innym szansę na ich przeczytanie, książki zaś
>> nabierają życia, bo są w ręku czytelników. Wszystko po to, by nie
>> zaginęła sztuka czytania, by wspierać i rozwijać czytelnictwo w
>> różnorodnych jego formach, przywracając książce jej należne miejsce.
>>
>> 20 czerwca planowane jest, wzorem minionych lat, przeprowadzenie
>> ogólnopolskiej akcji uwalniania książek, połączonej z happeningami i
>> przemarszami młodzieży. Akcję urozmaicać będą spotkania autorskie z
>> twórcami, wydawcami, konkursy, wystawy. Organizatorzy liczą również na
>> pomoc i wsparcie mediów i wszystkich tych, którym nieobca jest troska
>> o normalne i zdrowe intelektualnie społeczeństwo. Walka o podniesienie
>> czytelnictwa, walka o spopularyzowanie samego faktu czytania i walka o
>> książki, skarbnice wiedzy, mądrości i zdrowego rozsądku jest potrzebna
>> i trzeba ją wspólnie wygrać dla dobra przyszłych pokoleń.
>>
>> Bank pomysłów
>> Można skorzystać z poniższych propozycji:
>>
>> Akcje w szkołach:
>>
>> reklamowanie wśród uczniów ogólnoświatowego ruchu czytelniczego
>> bookcrossingu jego idei i celów (akcje informacyjne);
>> świąteczny wystrój szkoły, biblioteki ( ulotki, plakaty, balony);
>> uroczyste otwarcie półki bookcrossingowej;
>> akcja uwalniania książek w szkole, klasie;
>> głośne czytanie uwolnionych książek przez osoby znane, znaczące,
>> włączenie nauczycieli, uczniów, dyrekcji szkoły;
>> spotkania autorskie;
>> wystawy, montaże słowno - muzyczne poświęcone książce i czytaniu;
>> konkursy literackie, plastyczne poświęcone idei
>> bookcrohttp://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/778489.htmlssingu, książce
>> i czytaniu;
>> współpraca z mediami.
>>
>> Akcje osiedlowe:
>>
>> przemarsz z młodzieżą po osiedlu, dzielnicy i uwalnianie książek
>> mieszkańcom;
>> przekazanie uwalnianych książek instytucjom (domy samotnej matki,
>> szpitale, przedszkola, przychodnie zdrowia, noclegownie, domy pogodnej
>> starości);
>> młodzież biorąca udział w przemarszu tworzy barwne korowody -
>> baloniki; chorągiewki, plakaty z napisami "Uwolnij swoje książki"," 20
>> czerwca Święto Wolnych Książek", młodzież przebrana jest za postacie
>> literackie;
>> głośne czytanie uwolnionych książek w szpitalach, domach dziecka itp.);
>> stoisko bookcrossingowe dla mieszkańców osiedla połączone z akcją
>> informacyjną;
>> współpraca z mediami.
>>
>> Akcje ogólnomiejskie:
>>
>> włączenie się w akcje miejskie:
>> przemarsze połączone z uwalnianiem książek mieszkańcom;
>> happeningi, mitingi poświęcone książce.
>> Propozycje dla mieszkańców i nie tylko...
>>
>> książki zostawiamy w miejscu uczęszczanym: np. autobus, tramwaj,
>> pociąg, przychodnia, ulubiony pub, kawiarnia, teatr, kino, galeria
>> itp.
>> książki dostarczamy na półki, regały specjalnie w tym celu
>> przygotowane tzw. półki bookcrossingowe;
>> książki uwalniamy w pracy;
>> książki przekazujemy przyjaciołom; znajomym informując o celu ich
>> uwolnienia.
>> Propozycje dla instytucji:
>>
>> zakładanie półek bookcrossingowych;
>> korzystanie z propozycji wymienionych w banku pomysłów.
>> Instytucje chcące wziąć udział w obchodach, rozplakatują informacje o
>> Święcie Wolnych Książek. Plakaty można pobrać i wydrukować w dowolnych
>> ilościach. Są dostępne na stronach:
>>
>> www.bookcrossing.pl;
>> www.bydgoszcz.tnbsp.pl
>>
>>
>> http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/778489.html
>> _______________________________________________
>> Lista dyskusyjna koalicja-l
>> koalicja-l w koed.org.pl
>> http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
>>
>
>
> ------------------------------
> _______________________________________________
> Lista dyskusyjna koalicja-l
> koalicja-l w koed.org.pl
> http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
>
>
> _______________________________________________
> Lista dyskusyjna koalicja-l
> koalicja-l w koed.org.pl
> http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
>
>
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://tools.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20120612/09714c57/attachment-0001.html>


Więcej informacji o liście koalicja-l