[Koalicja-l] Jarek - na pocieszenie

Bożena Bednarek-Michalska b.michalska w bu.uni.torun.pl
Pią, 27 Sty 2012, 13:45:16 CET


ARTYKUŁ 40

Wejście w życie

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie po upływie trzydziestu dni od dnia 
złożenia szóstego dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia, 
w odniesieniu do Sygnatariuszy, którzy złożyli swoje odpowiednie 
dokumenty ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia.

2. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w odniesieniu do każdego 
Sygnatariusza, który złoży swój dokument ratyfikacji, przyjęcia lub 
zatwierdzenia, po złożeniu szóstego dokumentu ratyfikacji, przyjęcia 
lub zatwierdzenia po upływie trzydziestu dni od dnia złożenia przez 
takiego Sygnatariusza jego dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub 
zatwierdzenia.

ARTYKUŁ 41

Wycofanie

Strona może wycofać się z niniejszej Umowy na drodze pisemnego 
powiadomienia złożonego Depozytariuszowi. Wycofanie staje się 
skuteczne po upływie 180 dni od dnia otrzymania powiadomienia przez 
Depozytariusza.
Bożena Bednarek-Michalska
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Zastępca dyrektora ds. Informacji i Innowacji
87-100 Toruń
ul. Gagarina 13
tel.: (48+56) 6114417
komórka: 669601898.


Więcej informacji o liście koalicja-l