[Koalicja-l] MEN - reformy

Jaroslaw Lipszyc jarek w wolnepodreczniki.pl
Pon, 16 Sty 2012, 14:35:12 CET


Alek Tarkowski wrote:
> MEN opracowuje koncepcję wewnętrznie, ale konsultuje ją z MAiC - do 
> którego ja mam dojście z ramienia Rady Informatyzacji. z tego co wiem 
> jest duza szansa, ze dojdzie do sformalizowania wspolpracy MEN / MAiC, 
> a MAiC, jak wiadomo z dotychczasowego "track record" chętnie 
> konsultuje pomysły. mam też nadzieję, że może powstanie jakis stały 
> zespół ekspercki na potrzeby tego projektu. byłbym więc dobrej myśli.

Zespol ekspercki bylby doskonaly. Wydarzenia maja swoja dynamike. 
Minister Szumilas opublikowala plan dzialan dla MEN:
*www.men.gov.pl/images/stories/KomisjaEdukacji_plany_MEN.pdf*

Zapowiada finansowanie e-podrecznikow ze srodkow EFS i konsultacje 
programu cyfrowa szkola:

"W najbliższym czasie przedstawię do konsultacji społecznych program
pilotażowy (będzie to program rządowy), którego celem jest
przetestowanie różnych rozwiązań technicznych i sposobu wspomagania
nauczycieli korzystających z technologii informacyjno - komunikacyjnych
na zajęciach oraz wybranie tych, które najlepiej sprawdzają się w praktyce
szkolnej. Na cele tego programu zostanie wykorzystana zaprojektowana
w budżecie państwa na rok 2012 rezerwa celowa w wysokości 50 mln.
Złotych. Zadania związane z przygotowaniem nauczycieli do pracy
z wykorzystaniem TIK, wspieranie nauczycieli wykorzystujących je w swojej
praktyce oraz rozbudowa zasobów multimedialnych oraz umożliwiających
wykorzystanie TIK w zarządzaniu szkołą, będą realizowane przy wsparciu
środków z europejskiego funduszu społecznego.
Wnioski z pilotażu długofalowego zamierzam programu wykorzystać "Cyfrowa
szkoła", do przygotowania łączącego w sobie doposażenie w sprzęt, 
szkolenia i budowanie sieci współpracy nauczycieli
wykorzystujących nowe technologie w nauczaniu oraz do budowania
zasobów do wykorzystania podczas lekcji. Równocześnie rozpoczęte
zostały prace na uruchomieniem projektu systemowego
współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego dotyczącego
e-podręczników.
Aby te wszystkie zamierzenia skutecznie zrealizować, potrzebna jest
współpraca ze wszystkim środowiskami uczestniczącymi w życiu
edukacyjnym. Na taką współpracę liczę ze strony Komisji i Państwa Posłów
przedstawiając dzisiaj ten program."

Lips

-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL:  <http://tools.wikimedia.pl/pipermail/koalicja-l/attachments/20120116/1c7b3801/attachment.html>


Więcej informacji o liście koalicja-l