[Koalicja-l] Fwd: Konsultacje publiczne na temat przyszłości Programu MEDIA

Jaroslaw Lipszyc jaroslaw.lipszyc w wolnepodreczniki.pl
Wto, 19 Paź 2010, 17:24:33 CEST


------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: 	Konsultacje publiczne na temat przyszłości Programu MEDIA

Szanowni Państwo,

pozwalam sobie przesłać Państwu  (poniżej) zaproszenie do konsultacji
publicznych na temat przyszłości programu Media.
Program Media jest programem Unii Europejskiej skierowanym bezpośrednio
do sektora audiowizualnego. Jednak rola twórczości audiowizualnej w
dostępie do kultury i edukacji kulturalnej jest na tyle istotna, że
polski Media Desk zwrócił się do mnie z prośbą o rozpropagowanie
konsultacji także wśród innych środowisk.
Myślę, że w międzyczasie naszych rozważań o polityce państwa polskiego w
zakresie dostępu do kultury i edukacji kulturalnej własnych
obywateli nie można zapominać o możliwości wykorzystania ukierunkowanych
środków europejskich do wspomagania kształtowania polityki kulturalnej,
w tym przypadku za pomocą twórczości audiowizualnej.
W kwestionariuszu konsultacji jest miejsce na wpisanie oczekiwanych
kierunków rozwoju programu np. położenie większego nacisku na produkcję
i dystrybucję projektów skierowanych do dzieci, w tym projektów
interaktywnych.
Zwracam też uwagę, że polski Media Desk nie ogranicza swojej
działalności jedynie do aspektów stricte produkcyjnych treści
audiowizualnych. W zeszłym roku odbyła się ważna konferencja dotycząca
kompetencji medialnej (Media Literacy), której podsumowanie znajdą
Państwo pod tym adresem:  http://www.mediadeskpoland.eu/page/_498_page-571/

Jeszcze raz zachęcam do uczestnictwa w konsultacjach publicznych, o
których więcej szczegółów poniżej.

Pozdrawiam serdecznie
Ewa Borguńska


Dyrektor KIPA
Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
00-724 Warszawa, ul.Chełmska 21 bud.28c
tel./fax 22 840 59 01, e-mail: kipa w kipa.pl <mailto:kipa w kipa.pl>,
www.kipa.pl <http://www.kipa.pl>


*_KONSULTACJE PUBLICZNE NA TEMAT PRZYSZŁOŚCI PROGRAMU MEDIA_*

* *

*_Cel konsultacji_*

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w konsultacjach
publicznych przeprowadzonych przez Komisję Europejską (Dyrekcja
Generalna ds. Edukacji i Kultury) dotyczących przyszłości unijnego
programu wspierającego europejski sektor audiowizualny po roku 2013 (
"nowy program MEDIA") .*_Program MEDIA obecnie._*

Program MEDIA 2007 na lata 2007 - 2013Program MEDIA 2007 – 2013 jest to program Unii Europejskiej, wspierający
sektor audiowizualny i kinematografię europejską, jest jednym z
najważniejszych elementów polityki audiowizualnej Unii Europejskiej.
Skierowany jest do niezależnych producentów, dystrybutorów,
organizatorów festiwali filmowych i targów branżowych, centrów
szkoleniowych, szkół filmowych, kin promujących filmy europejskie oraz
projekty mające na celu zachowanie europejskiego dziedzictwa
audiowizualnego.

Programu MEDIA 2007 obejmuje szereg środków wsparcia dla europejskiego
przemysłu audiowizualnego. Program wspieraja sektor audiowizualny w
zakresie:

• szkoleń dla profesjonalistów;

• opracowania projektów produkcji;

• dystrybucji filmów;

• promowania filmów;

• wspierania festiwali filmowych.

Program działa przez 7 lat (2007-2013), a jego całkowity budżet na ten
okres wynosi około 755 milionów euro.
*_Informacje na temat konsultacji_*Komisja Europejska uruchamia obecnie konsultacje publiczne na temat
przyszłości unijnego programu dla sektora audiowizualnego, który zastąpi
obecny w 2014 roku. W drugim półroczu 2011 r., Komisja zamierza przyjąć
projekt decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej nowy
program MEDIA po roku 2013. Ten nowy program pozwoli osiągnąć cele
programu "Europa 2020" Strategia dla mądrego, trwałego rozwoju.

* *

*Celem konsultacji jest zebranie opinii od wszystkich zainteresowanych
stron z sektora audiowizualnego w Europie. Opinie dotyczyć będą celów,
działań i rodzajów wsparcia w ramach nowego programu.*
*_Informacje praktyczne_*

*Konsultacje potrwają do 30 listopada 2010 roku*. Uczestnictwo jest
całkowicie dobrowolne.

Wszelkie uwagi, wraz z danymi, zostaną opublikowane w Internecie, chyba
że publikacja danych mogłaby zaszkodzić osobie biorącej udział w
konsultacji. W tym przypadku uwagi będą  publikowane w formie anonimowej.

Wszelkie pytania, zaistniałe problemy, należy zgłaszać na adres e-mail:
eac-media w ec.europa.euKonsultacje te nie stanowią oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej,
lecz mają na celu stymulowanie debaty ze strony zainteresowanych stron
oraz opinii publicznej. Nie przesądza o formie lub treści przyszłego
wniosku złożonego przez Komisję Europejską.Dziękujemy za udział w konsultacjach.

*Więcej informacji na temat konsultacji:
**http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=futureumedia***Oraz na stronie programu MEDIA:

*http://ec.europa.eu/culture/media/programme/overview/2007/consultation/index_en.htm*Media Desk Polska

Ul. Chełmska 19/21 lok.229

00-724 Warszawa

tel. / fax  + 48 22 851 10 74

www.mediadeskpoland.eu <http://www.mediadeskpoland.eu>

__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy
sygnatur wirusow 5524 (20101012) __________

Wiadomosc zostala sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.pl lub http://www.eset.com


__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus
signature database 5518 (20101009) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus
signature database 5540 (20101017) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com


Więcej informacji o liście koalicja-l