[Koalicja-l] Wikipedia na zaliczenie

Jacek Zadrożny jacek.zadrozny w post.pl
Wto, 12 Paź 2010, 10:06:20 CEST


 

-----Original Message-----
From: koalicja-l-bounces w koed.org.pl [mailto:koalicja-l-bounces w koed.org.pl]
On Behalf Of Krzysztof Trzewiczek
Sent: Tuesday, October 12, 2010 9:40 AM
To: Lista Koalicji Otwartej Edukacji KOED
Subject: [Koalicja-l] Wikipedia na zaliczenie

  Witam wszystkich,

Od tego roku akademickiego moja żona prowadzi zajęcia na UJ na temat
amerykańskiej awangardy tanecznej lat 60 i 70. Udało mi się ją namówić, żeby
w ramach zaliczenia tego przedmiotu (a jest to zwykłe konwersatorium dla
studentów 2-3 roku) studenci nie pisali tradycyjnej pracy zaliczeniowej
tylko hasło na Wikipedię dotyczące tej dziedziny (w chwili obecnej to
zagadnienie nie jest jeszcze na polskiej Wikipedii obszernie opracowane).
Okazało sie, że studenci dość pozytywnie zareagowali na taką propozycję,
podobnie jak promotor mojej żony prof. 
D. Kosiński. Postawiliśmy stronę zajęć na oprogramownaiu MediaWiki, więc
hasła przygotowywane będą najpierw w przestrzeni "dla studentów", a
następnie po zatwierdzeniu przez prowadzącą przenoszone znaną wszystkim
kombinacją klawiszy do Wikipedii.

JZ: chociaż to nie będzie polityczne, ale mam inną wątpliwość. Otóż ta
metoda *zmusza* do wyzbycia się swoich praw autorskich do tekstu
(materiału). Rozumiem bowiem, że jeżeli ktoś nie udostępni materiału na
wolnej licencji poprzez opublikowanie go na Wikipedii, to nie zaliczy.
Uważam, że tak nie powinno się to odbywać, a studentom należy dać wybór, czy
udostępnią te materiały w otwartych zasobach, czy też będą woleli schować je
do szuflady. Myślę, że tych drugich będzie bardzo mało lub wręcz wcale, ale
tak chyba będzie uczciwie.
Jacek Zadrożny
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
http://www.firr.org.pl
jacek.zadrozny w firr.org.pl
Organizacja Pożytku Publicznego Więcej informacji o liście koalicja-l