[Koalicja-l] żądania PIK wobec dozwolonego użytku

Bożena Bednarek-Michalska b.michalska w bu.uni.torun.pl
Czw, 25 Lut 2010, 10:06:21 CET


To PIK tak walczy o zmiany w zakresie dozwolonego uzytku
http://www.pik.org.pl/komunikaty,Komunikat_z_dnia_23_02_2010.html

-----------------

Jest też Unia Europejska, której prawo jest nadrzędne wobec prawa 
krajów członkowskich. Gdy pisałem listy do ministra kultury upominając 
się o zniesienie Funduszu tzw. ,,martwej ręki", wprowadzenia w życie 
dyrektywy Public Lending Right, zmniejszenia liczby egzemplarzy 
obowiązkowych, zmniejszenia zakresu tzw. dozwolonego użytku, w wyniku 
którego (wskutek nielegalnego kopiowania) wydawcy tracą mnóstwo 
pieniędzy, to powoływałem się na prawo europejskie i na prawo polskich 
wydawców do równego traktowania z wydawcami europejskimi. W Unii 
Europejskiej (zarówno w Komisji, jak i w Parlamencie) istnieje bardzo 
silna tendencja do zezwolenia na udostępnianie za darmo w Internecie w 
jak najszerszym zakresie treści chronionych prawem autorskim w postaci 
elektronicznej. To postulat polityczny, wynikający z nacisku 
użytkowników - czyli wyborców, i to masowych wyborców. Powstał projekt 
Europeana, konkurencyjny wobec projektu Google Library Project, 
polegający na digitalizacji treści Bibliotek Narodowych krajów 
członkowskich. O wieku XX i XXI, czyli o książkach chronionych prawem 
autorskim, mówi się tam jako o ,,czarnej dziurze", którą jak 
najszybciej trzeba wypełnić. Odbiorca - masowy odbiorca - ma prawo do 
dostępu do treści kulturowych, nie wychodząc z domu. Wzorem Google 
komisarze europejscy nawołują do digitalizacji i udostępnienia za 
darmo w Internecie przynajmniej tzw. dzieł osieroconych, czyli dzieł, 
których posiadaczy praw nie można odnaleźć. Wydawcy skupieni z 
Federation of European Publishers bronią z całej mocy ochrony prawa 
autorskiego i walczą o bardzo ścisłe definiowanie dzieła osieroconego, 
by nie uznać za nie każdego dzieła, o którym nie ma podstawowych 
informacji co do posiadaczy praw autorskich.

Bożena Bednarek-Michalska
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Gagarina 13
tel.: (48+56) 6114417


Więcej informacji o liście koalicja-l