[Koalicja-l] Propozycja dla ministra Zdrojewskiego

Bożena Bednarek-Michalska b.michalska w bu.uni.torun.pl
Śro, 24 Lut 2010, 12:59:02 CET


ja bym do tego dopisala potrzeby nowej generacji, na ktorej robili  
badania ostatnio socjologowie:

W czasach
konwergencji mediów ten model jest wysoce niedostosowany do
zmieniających się potrzeb komunikacyjnych społeczeństwa. Udostępnianie
dóbr kultury w internecie jest najtańszym, najprostszym i najłatwiejszym
mechanizmem docierania do odbiorców i użytkowników kultury....

mlodziez tworzy juz w sieci alternatywna wlasną kyulture i warto, zeby  
mogli tworząc swoje nowe dziela korzystac z tradycji, nawiazywac do niej
- dlatego musi byc w sieci - dla mlodych.

przy digitalizacji trzeba dopisywac, ze nie wolno wykluczac zadnych  
instytucji z tych procesow. Teraz minister wyrzucil z listy  
beneficjentow biblioteki akademickie, bez ktorych nie ma bibliotek  
cyfrowych - to błąd. Doswiadczenie bibliotekarzy akademickich jest  
bezcenne w tym procesie, miedzynarodowy przepyw zasobow im  
zawdzieczamy. To oni wprowadzili polski zasob do Europeany.

---------------------------------------------

Cytowanie Jaroslaw Lipszyc <jaroslaw.lipszyc w wolnepodreczniki.pl>:

> Kochani,
>
> uczestniczyłem ostatnio w spotkaniu organizacji pozarządowych z
> Ministrem Zdrojewskim, na którym zaproponowałem organizację kolejnego
> spotkania dotyczącego internetu w programach MKiDN.
>
> Poniżej list z programem takiego spotkania, jaki chcę wysłać do Ministra.
>
> pozdrawiam
> Lipszyc
>
>
>
>
> Minister Bogdan Zdrojewski
> Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
> ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
>
>
>
> Szanowny Panie Ministrze,
>
> Bardzo dziękuję za możliwość przygotowania propozycji tematów do debaty
> na temat roli nowych mediów w działalności Ministerstwa Kultury i
> Dziedzictwa Narodowego. Przygotowane przeze mnie tematy do rozmowy
> proszę traktować jako wstępną propozycję. Ponieważ nasza fundacja
> prowadzi szkolną bibliotekę internetową Wolne Lektury i inne, mniejsze
> projekty udostępniania dóbr kultury w internecie, mnie personalnie
> tematyka ta interesuje w kontekście działalności organizacji
> pozarządowych, ale jest ona istotna także dla działalności innych
> instytucji kultury: instytutów, muzeów, archiwów, bibliotek, wydawnictw
> i czasopism.
>
> Formuła spotkania
>
> Spotkanie takie jak sądzę należy zorganizować w formule otwartej,
> umożliwiając  udział przedstawicielom zainteresowanych instytucji i
> organizacji społecznych. Skuteczną metodą rekrutacji uczestników takiego
> spotkania może być prośba o dostarczenie na piśmie krótkiego opisu
> działalności w sferze nowych mediów oraz podanie kilku tez do dyskusji.
> To pozwoli na ograniczenie liczby uczestników do osób faktycznie
> zainteresowanych tematem, ale bez arbitralnego ustalania pełnego składu
> spotkania.
>
> Temat spotkania
>
> Nowe media w programach MKiDN: rola, miejsce, finansowanie, ewaluacja
>
> Tematy do rozmowy
>
> 1. Miejsce internetu w działalności instytucji kultury
> Komunikacja elektroniczna i przestrzeń internetu przez większość
> instytucji kultury traktowana jest jako miejsce wspomagania bądź
> promowania innej działalności instytucji – na polu wydawniczym,
> organizacji imprez, wystaw i spektakli, szkoleń itd. Niewiele instytucji
> definiuje internet jako przestrzeń realizacji swojej misji. W czasach
> digitalizacji społecznych procesów komunikacyjnych takie podejście staje
> się powoli anachroniczne. Publikacje internetowe i umożliwianie dostępu
> do kultury w sieci umożliwia znaczne rozszerzenie kręgu beneficjentów i
> zwiększenie efektywności podejmowanych działań. Instytucje
> przyzwyczajone do określonego profilu działalności mogą mieć jednak
> szereg problemów (technicznych, prawnych, instytucjonalnych, know-how
> czy związanych ze źródłami finansowania) z takim przedefiniowaniem
> swoich strategicznych celów. Przestrzeń i instytucje kultury wymagają
> daleko idącej ochrony w swojej działalności, i nagła rewolucja w tym
> zakresie może spowodować trudne do przewidzenia szkody. To oznacza, że
> system wspierania takiej działalności należy konstruować w sposób
> ostrożny, długofalowy i stopniowy, ułatwiając instytucjom wejście na
> nowe pola działalności.
>
> 2.Digitalizacja i udostępnianie materiałów w formie cyfrowej
> Instytucje, które już zdiagnozowały internet jako centralną przestrzeń
> realizacji swojej misji w sferze kultury, borykają się z szeregiem
> innych kłopotów. Programy dotacyjne – może poza tymi dotyczącymi
> bezpośrednio digitalizacji dóbr kultury – bardzo często
> nieintencjonalnie utrudniają bądź uniemożliwiają realizację tak
> pomyślanych programów. Nie do końca wiemy, w jaki sposób oceniać i
> ewaluować inicjatywy realizowane w przestrzeni cyfrowej, nie mamy
> opracowanych standardów udostępniania dóbr kultury w sieci, nie
> potrafimy oceniać efektywności finansowania, społecznych zysków, kręgu
> beneficjentów i faktycznego wykorzystanie zasobów udostępnionych w
> serwisach internetowych . Opracowania wymagają więc sposoby ewaluacji i
> wskaźniki skuteczności udostępniania materiałów w internecie: liczba
> utworów, liczba gości, ilość cytowań, zakres ponownego wykorzystania ,
> sposób ich udostępniania i licencjonowania. Choć dostęp do dóbr kultury
> i budowanie społeczeństwa informacyjnego jest wpisany w szereg
> strategicznych dokumentów państwa, brak systemu odpowiednich zachęt w
> praktyce skłania do instytucje i organizacje do realizacji projektów
> „analogowych”.
>
> 3. Wydatkowanie funduszy publicznych a dostępność treści w internecie
> Co do zasady obecne modele wydatkowania funduszy publicznych wspierają
> raczej produkcję kopii dzieła (książek, płyt etc.) lub organizację
> wydarzeń (spektakli, wystaw), niż twórczość jako taką. W czasach
> konwergencji mediów ten model jest wysoce niedostosowany do
> zmieniających się potrzeb komunikacyjnych społeczeństwa. Udostępnianie
> dóbr kultury w internecie jest najtańszym, najprostszym i najłatwiejszym
> mechanizmem docierania do odbiorców i użytkowników kultury, pozwalając
> im na dalsze wykorzystywanie udostępnionych materiałów. Powstaje
> pytanie, w jaki sposób dotować twórczość, aby takie udostępnianie
> wspierać, a nie ograniczać. Z jednej strony otwarte udostępnianie
> materiałów w internecie jest narzędziem zwiększania efektywności
> wydatkowania funduszy publicznych i rozszerzania kręgu beneficjentów
> projektów . Pozwala też na pełną realizację zasady, iż rezultaty
> wydatkowania środków publicznych są dostępne publicznie. Z realizacją
> zasad otwartego udostępniania związane są jednak ograniczenia i bariery
> prawne, organizacyjne oraz ekonomiczne. Polski system prawny nie jest
> dobrze przystosowany do potrzeb  otwartego licencjonowania, a stosowanie
> otwartych licencji w praktyce (umowy, licencje, oznaczanie materiałów,
> metadane ) nastręcza instytucjom wielu trudności.
>
>
> Z wyrazami szacunku
>
> Jarosław Lipszyc
>
> przewodniczący rady Koalicji Otwartej Edukacji
> prezes Fundacji Nowoczesna Polska
> _______________________________________________
> Lista dyskusyjna koalicja-l
> koalicja-l w koed.org.pl
> http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
>Bożena Bednarek-Michalska
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Gagarina 13
tel.: (48+56) 6114417


Więcej informacji o liście koalicja-l