[Koalicja-l] Prasówka

Tomasz Chabinka wyksztalcioch w gmail.com
Nie, 21 Lut 2010, 00:28:48 CET


Przeglądając na szybko projekt ustawy
(http://konsultacje.ofop.eu/images/stories/projekt_USTAWY__media_publiczne_09_02.rtf)
chyba najważniejsze dla nas są te zapisy:

Art. 64.
4. Producent lub autor ubiegający się o dofinansowanie audycji lub
treści ze środków Funduszu wyraża zgodę na umieszczenie dofinansowanej
audycji lub treści w powszechnie dostępnych zasobach Portalu Mediów
Publicznych bez dodatkowego wynagrodzenia.
6. Fundusz promuje audycje i treści, których producenci lub autorzy w
umowie, o której mowa w art. 65 ust. 1, zobowiązują się do zezwolenia
w licencji, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631, z późn. zm.)), na ich dowolne rozpowszechnianie oraz dowolne
rozpowszechnianie ich opracowań i utworów zależnych

Art. 65.
1. Dofinansowanie jest udzielane w drodze umowy cywilnoprawnej.

Art. 66.
2. Otrzymujący dofinansowanie jest obowiązany przekazać Funduszowi
kopię cyfrową dofinansowanej audycji i treści.
3. Umowa, o której mowa w art. 65 ust. 1, określa termin, po upływie
którego audycja lub treść, na które udzielono dofinansowania, jest
udostępniony przedszkolom, szkołom oraz szkołom wyższym do
wykorzystania w celach edukacyjnych oraz do bezpłatnego użytku
osobistego w powszechnie dostępnych zasobach Portalu Mediów
Publicznych.
4. Jeżeli udział środków niepublicznych w wytworzeniu audycji lub treści:
1) nie przekroczył 50% budżetu przedsięwzięcia, termin, o którym mowa
w ust. 3, nie może być dłuższy niż 3 lata,
2) przekroczył 50% budżetu przedsięwzięcia, termin, o którym mowa w
ust. 3, nie może być dłuższy niż 5 lat,
3) przekroczył 75% budżetu przedsięwzięcia, termin, o którym mowa w
ust. 3, nie może być dłuższy niż 7 lat
– od dnia pierwszego rozpowszechnienia tej audycji lub treści.

Art. 82.
1. Portal udostępnia audycje archiwalne jednostek mediów publicznych
oraz audycje i treści wytwarzane przy udziale finansowym Funduszu.
2. Audycje i treści wytworzone przy udziale środków publicznych są
udostępniane nieodpłatnie.
3. Portal udostępnia nieodpłatnie zasoby archiwalne innym jednostkom
mediów publicznych.

Art. 98.
W kontraktach zawieranych przez jednostki mediów publicznych twórcy,
artyści i producenci wyrażają zgodę na darmowe udostępnienie swych
wkładów w utwory w powszechnie dostępnych zasobach Portalu do
dozwolonego użytku osobistego.

Wygląda więc na to, że wszystko co wytwarzane jest za pieniądze
podatników będzie bezpłatnie udostępniane do użytku osobistego,
natomiast stosowanie wolnych licencji będzie przez Fundusz
"promowane".

Przerażają mnie terminy, po których materiały mają znaleźć się w
Portalu: 3, 5 i 7 lat. Może ekonomiczny punkt widzenia uzasadnia tak
długi okres oczekiwania, ale dla audycji, które dostaną dofinansowane
na podstawie kryterium "dostęp obywateli do rzetelnej informacji i
serwisów informacyjnych" czy "społeczna kontrola organów władzy
publicznej" jest to zupełnie bez sensu. News żyje dzisiaj krótko i po
3 latach (nie mówiąc o 7) program będzie już zupełnie archiwalny.-
udostępnienie go w portalu nie spełni zupełnie swojej roli.

Co zaś do artykułu 66. pkt. 3 to nie jest tak, że te wszystkie
wymienione jednostki z filmów w celach edukacyjnych mogą korzystać już
teraz w ramach prawa dozwolonego użytku?

---
Pozdrawiam
Tomasz Chabinka

20-02-10, Jaroslaw Lipszyc <jaroslaw.lipszyc w wolnepodreczniki.pl> napisał(a):
> Tomasz Chabinka pisze:
>
>> Z tego co widzę konsultacje trwają tylko do 25 lutego, więc jeśli
>> Koalicja chciałaby zająć jakieś stanowisko to należałoby to zrobić
>> dosyć prężnie.
>
> Owszem. Proponuje tez, by zglaszac uwagi osobno, jako organizacje,
> natomiast prowadzic dyskusje tutaj.
> Lipszyc
> _______________________________________________
> Lista dyskusyjna koalicja-l
> koalicja-l w koed.org.pl
> http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l
>


Więcej informacji o liście koalicja-l