[Koalicja-l] Dzień domeny publicznej

Szczepanska, Barbara Barbara.Szczepanska w Lovells.com
Śro, 4 Lis 2009, 15:27:28 CET


Confidential 
________________________________________

Komentarz Barty i Markiewicza

Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawę stosuje się do utworów bądź ze względu na moment ich ustalenia, bądź ze względu na okres, jaki upłynął od zdarzenia, od którego liczy się czas trwania autorskich praw majątkowych. Przepisy ustawy znajdą zatem zastosowanie do wszystkich utworów stworzonych (ustalonych) po jej wejściu w życie oraz stworzonych wcześniej, lecz mieszczących się w granicy czasowej wyznaczonej przez art. 36-40. Innymi słowy, w zakresie ochrony "starych utworów" krąg dzieł objętych działaniem nowej ustawy ustala się, "tak jakby" ustawa została uchwalona w dowolnie odległym w przeszłości momencie. 

Szczególne znaczenie ma, ustanowione w art. 124 ust. 1 pkt 3, reaktywowanie ("odżycie") wygasłych majątkowych praw autorskich. W myśl powołanego przepisu, jeżeli prawo do danego utworu wygasło przed datą wejścia ustawy w życie, to wraz z nadejściem tej daty prawo to "odżywa", przy czym trwa ono od daty wejścia w życie ustawy do czasu upłynięcia okresu obliczonego według zasad podanych w art. 36-40. Na przykład gdy czas ochrony liczony jest od daty śmierci twórcy, reaktywowanie ochrony powstanie w odniesieniu do tych utworów, których twórcy zmarli w 1944 r. lub później. 
 Uważamy, że w konwencji "odżycia" autorskich praw majątkowych prawa te powinny zostać przyznane tej osobie, której przysługiwały one w dacie "pierwotnego" ich wygaśnięcia. Dotyczy to m. in. osób, które nabyły prawa autorskie na podstawie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych.  

Basia

-----Original Message-----
From: koalicja-l-bounces w koed.org.pl [mailto:koalicja-l-bounces w koed.org.pl] On Behalf Of Tomasz Ganicz
Sent: Wednesday, November 04, 2009 2:27 PM
To: Lista Koalicji Otwartej Edukacji KOED
Subject: Re: [Koalicja-l] Dzień domeny publicznej

W dniu 4 listopada 2009 11:45 użytkownik B.Michalska w bu.uni.torun.pl <B.Michalska w bu.uni.torun.pl> napisał:
>
> Następnie trzeba by mieć pod ręką teksty wszystkich ustaw o prawie 
> autorskim, które obowiązywały w RP i PRL (można je pobrać ze strony 
> Sejmu czy ew. poprosić kogoś kto ma dostęp do serwisów prawniczych, 
> żeby je stamtąd wyciągnął). Potem wspólnie anlizując konkretne zapisy 
> z ustaw rozpatrzeć kilka najciekawszych przypadków "dzieł ..
>
> ja nie wiem, czy my potrzebujemy wszystkich ustaw, bo ta nowa ma art.
> 124, który mowi, ze przedluza sie prawa ochrony tym dziełom, ktore 
> moga korzystac nadal z ochrony.

Tak, ale są takie dzieła, które na mocy starych ustaw w ogóle nie były chronione i w takim przypadku nie ma mowy o żadnym wygasaniu.
Aktualna ustawa głosi, że:

Art. 124.
1. Przepisy ustawy stosuje się do utworów:
 [...]
    3) do których prawa autorskie według przepisów dotychczasowych wygasły, a które według niniejszej ustawy korzystają nadal z ochrony, z wyłączeniem okresu między wygaśnięciem ochrony według ustawy dotychczasowej i wejściem w życie niniejszej ustawy. Ustawa nie narusza własności egzemplarzy utworów rozpowszechnionych przed dniem jej wejścia w życie.

Z tego wynika, że jak prawa wygasły do dzieła na podstawie ustawy obowiązującej bezpośrednio przed aktualną to po wejściu aktualnej ustawy z powrotem dzieło jest chronione. Rodzi to ciekawy problem co w takim razie z dziełami pochodnymi, które powstały legalnie w okresie gdy do dzieła oryginalnego prawa już wygasła a teraz z powrotem są :-)

Ponadto, w przypadku takich dzieł, do których a) prawa wygasły na mocy ustaw jeszcze wcześniejszych niż ta obowiązująca przed aktualną i b) dzieła opublikowane w okresie, kiedy obowiązywała dana ustawa w ogóle nie były pod ochroną - ten przepis zdaje się nie obejmuje.


--
Tomek "Polimerek" Ganicz
http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
http://www.ganicz.pl/poli/
http://www.ptchem.lodz.pl/en/TomaszGanicz.html
_______________________________________________
Lista dyskusyjna koalicja-l
koalicja-l w koed.org.pl
http://tools.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l


________________________________________
Lovells is an international legal practice comprising Lovells LLP and its affiliated businesses.  
Lovells LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales with registered 
number OC323639 and is regulated by the Solicitors Regulation Authority of England and 
Wales.  Registered office and principal place of business: Atlantic House, Holborn Viaduct, 
London EC1A 2FG. 
 
The word "partner" is used to refer to a member of Lovells LLP, or an employee or consultant 
with equivalent standing and qualifications, and to a partner, member, employee or consultant 
in any of its affiliated businesses who has equivalent standing.  A list of the members of 
Lovells LLP and of the non-members who are designated as partners, and of their respective 
professional qualifications, is open to inspection at the above address.  Further important 
information about Lovells can be found on www.lovells.com.  
 
CONFIDENTIALITY.  This email and any attachments are confidential and may also be 
privileged.  If received in error, please do not disclose the contents to anyone, but notify the 
sender by return email and delete this email (and any attachments) from your system.Więcej informacji o liście koalicja-l