[Zabytki-l] Paczka Zabytki-l, Tom 20, Numer 2

Arkadiusz Kolodziej akolodziej w nid.pl
Pią, 22 Mar 2013, 15:08:17 CET


Szanowni Państwo,

Na początku chciałem się przedstawić - nazywam się Arkadiusz Kołodziej i w
NID jestem odpowiedzialny za pracę Działu Digitalizacji Zabytków NID.
Myślę, że nadeszła właściwa pora aby powiedzieć kilka słów o działaniach
jakie są/ będą realizowane w najbliższym czasie w NID, za które jestem
odpowiedzialny
Wśród wielu innych działań rozpoczynamy olbrzymi projekt digitalizacji
wszystkich obiektów wpisanych do rejestru zabytków, która to baza będzie
miała charakter geoprzestrzenny.
Nie sposób opisać tutaj w kilku zdaniach złożoności tego projektu - bardzo
ogólnie - każdy z obiektów wpisanych do rejestru powinien zostać
zidentyfikowany i przedstawiony w formie geometrycznej (dokładność
reprezentacji determinowana jest najczęściej jakością danych zgromadzonych w
rejestrze źródłowym, a materiałami referencyjnymi są dane zgromadzone w
pzgik). Każdy obiekt posiadał będzie podłączoną dokumentację źródłową -w
postaci skanów decyzji.  
Materiałami podstawowymi do realizacji prac są oczywiście decyzje
rejestrowe, ale również wszystkie materiały uzupełniające w postaci
dokumentacji dostępnej w NID (m.in. karty zielone, białe .. itd.). Wyniki
projektu WLZ2012 któremu zawsze kibicowałem i w miarę możliwości czasowych
pomagałem stanowią niezwykle cenne uzupełnienie informacji jakie posiadamy i
zostanie wykorzystany w kontekście najbliższych prac.

Wracając do sprawy identyfikatorów. Oczywistym jest, że każdy obiekt
przestrzenny w bazie GIS musi posiadać jednoznacznie identyfikowalny i
unikalny identyfikator. W naszej bazie danych będzie to niezmienny w czasie
ID, które służy również śledzeniu zmian obiektu w czasie. Jeśli mogę mieć
prośbę - w miarę możliwości sugerowałbym aby próbowali Państwo uspójniać
dane Wikipedii z nowo wytwarzanymi obiektami w ramach naszego projektu -
pozwoli to Państwu w sposób łatwy zintegrować Wasze zasoby z danymi, które
będą publikowane na geoportalu NID w perspektywie najbliższego czasu
(jesteśmy do tego zobowiązani zapisami ustawy o IIP). Temat jest dosyć
złożony i wymagałby dokładnego omówienia.

W tej chwili jako próbkę możecie Państwo zobaczyć obiekty wpisane na listę
Pomników Historii oraz obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa
UNESCO (http://geoportal.nid.pl).
Mam tez pewnego rodzaju niespodziankę - efekty Państwa pracy w zakresie
geokodowania obiektów możecie Państwo zobaczyć na naszym geoportalu
podłączając usługę WMS  (http://geoportal.nid.pl/wiki/request.aspx)
Źródła danych - Zdefiniuj źródło danych - WMS - [proszę wpisać powyższy
adres do paska URL]. 

Bardzo chętnie odpowiem na Państwa pytania. Wydaje mi się też, że warto
byłoby spotkać się i porozmawiać o współpracy na gruncie technicznym, co
może być istotne w perspektywie kolejnej edycji projektu.

Wszystkiego dobrego!

Arek Kołodziej


Arkadiusz Kołodziej
Kierownik Działu

Dział Digitalizacji Zabytków i Muzealiów
Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
tel. + 48 22 826 02 39 wew. 112, 826 93 52
fax + 48 22 826 17 14

e-mail: akolodziej w nid.pl, www.zabytek.pl
http://www.facebook.com/zabytek , http://e-zabytek.nid.pl>>>Jeżeli NID wprowadza ID to one tylko porządkują bazę NID-owską. Pod
względem prawnym ważny jest numer nadany w decyzji wpisującej do rejestru
zabytków nadany przez odpowiedniego konserwatora zabytków, przy czym
wojewódzcy >>>konserwatorzy zwykle posługują się tym najnowszym. Jeżeli
zaczniemy na listy zabytków wprowadzać jeszcze ID nadane przez NID to
dopiero będzie zamieszanie.

Więcej informacji o liście Zabytki-l