[Zabytki-l] Współpraca z organizacjami religijnymi?

Paelius paelius w gmail.com
Wto, 29 Mar 2011, 14:12:57 CEST


Oczywiście jak najbardziej współpraca z innymi wspólnotami religijnymi
jest też jak najbardziej zasadna. Kwestia kościoła
(rzymsko-)katolickiego podniesiona przeze mnie wynikała bardziej z
miejsca zamieszkania/działania, w Polsce środkowej jest właściwie
monopol na zabytki budownictwa sakralnego.
Z drugiej strony myślę, że wobec, jak by nie było, znacznego wpływu
hierarchizacji w kościele (rzymsko-)katolickim akurat tutaj może to
wywołać skutek pozytywny. Co do kontaktów z opiekunami świątyń
protestanckich mam zdecydowanie bardziej pozytywne odczucia. W Polsce
nie miałem kontaktu ani z duchowieństwem greko-katolickim ani z
prawosławnym, stąd się wypowiadać nie będę.
Pozdrawiam,
PA


Więcej informacji o liście Zabytki-l