[wikipedia-pl-bibliotekarze] Wikipedia pracuje nad strategią – dołącz do debaty

Joanna Potega j.potega w gmail.com
Śro, 5 Kwi 2017, 16:50:32 CEST


Cześć wszystkim!

przekazuję informację od Tomasza Ganicza, prezesa Stowarzyszenia Wikimedia
Polska:

"Od dwóch tygodni w ruchu Wkimedia trwa proces ustalania jego strategii na
lata 2017-2030. Proces ten jest niezwykle ważny dla przyszłości Wikipedii i
jej projektów siostrzanych ponieważ prawdopodobnie zdecyduje o głównych
kierunkach działań i rozwoju całego ruchu, w tym takich aspektów jak:

  -

  na co głównie będę przeznaczane środki darczyńców gromadzone przez
  Wikimedia Foundation i jej organizacje afiliowane,
  -

  które projekty rozwoju oprogramowania platformy MediaWiki i narzędzi
  dodatkowych będą miały priorytet,
  -

  które projekty siostrzane Wikipedii uzyskają wsparcie,
  -

  które projekt współpracy z instytucjami zewnętrznymi (i którymi) będą
  silnie, a które słabiej wspierane organizacyjnie i finansowo.

Przez 16 lat społeczność Wikipedystów pracowała razem aby zbudować
największy, wolny zasób wiedzy w ludzkiej historii. Obecnie, jesteśmy czymś
więcej niż tylko grupą stron internetowych. Jesteśmy ruchem społecznym o
wspólnych wartościach i silną wizją: świata, w którym każdy człowiek może w
swobodny sposób dzielić się sumą całej wiedzy.

Każdy z nas ma teraz szansę, by zdecydować, dokąd dalej pójdziemy.
Interesują nas też opinie przedstawicieli instytucji, które podejmowały,
chcą podjąć lub w tej chwili uczestniczą w różnych formach współpracy z
Wikipedią i jej projektami siostrzanymi. Za piętnaście lat, gdy spojrzymy
wstecz, jak ocenimy swoje osiągnięcia? Jaką chcemy odgrywać rolę w świecie
w 2030? Kto do nas dołączy? Jaka praca przed nami? To pytania, na które
możemy razem odpowiedzieć. Wszystkie te pytania da się streścić do jednego:

*Co chcemy zbudować i osiągnąć razem przez następne 15 lat?*

Pytanie celowo jest bardzo ogólne, aby na tym etapie tworzenia strategii
można było wypowiadać się możliwie jak najszerzej o tym, jak sobie
wyobrażamy przyszłość Wikipedii i jej projektów siostrzanych w dłuższym
horyzoncie czasu, jak widzimy ich wpływ na rozwój edukacji i
społeczeństwa, a także pomoże nam to się zastanowić po co właściwie to
wszystko robimy. Jeśli chcecie na szybko napisać parę słów kliknijcie w
link: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja_Wikipedii:Strategia_Wikimedia_2017&action=edit&section=new.
<https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja_Wikipedii:Strategia_Wikimedia_2017&action=edit&section=new>Dobrze
jest jednak wcześniej zapoznać się z koncepcją całego procesu i jego
założeniami, które są zebrane na stronie:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strategia_Wikimedia_2017.
<https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strategia_Wikimedia_2017>

Uczestniczyć w dyskusji może każdy – nie ma ograniczeń co do minimalnej
liczby edycji w projektach – nie ma nawet wymogu posiadania konta w
Wikipedii czy jej projektach siostrzanych.  Podsumowane i przekazane dalej
zostaną wszystkie sensowne opinie i stwierdzenia, bez żadnej cenzury.
Serdecznie zapraszam wszystkie osoby interesujące się przyszłością
Wikipedii i jej projektów siostrzanych."
Z serdecznymi pozdrowieniami,
JPotega
-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL: <http://listy.wikimedia.pl/pipermail/wikipedia-pl-bibliotekarze/attachments/20170405/74fb5d3b/attachment.html>


Więcej informacji o liście wikipedia-pl-bibliotekarze