<div dir="ltr">Dzięki Alicjo - odpowiedzi są też wykorzystane na stronie<a href="https://jakuczyczdalnie.pl/project-type/kwestie-prawne/"> https://jakuczyczdalnie.pl/project-type/kwestie-prawne/ </a>- projekcie partnerskim wielu organizacji:)<br><br>Gdyby postulaty znalazły się na stronie KOED to byłoby cudownie - my ze swojej strony przekazaliśmy je MKiDN, mając na uwadzę że niedługo implementowana będzie nowa dyrektywa prawnoautorska - widzimy wtedy pole na negocjacje dotyczące zmian w DUE.<br><br>Bardzo podoba mi się pomysł kampanii, choć wykracza on poza moje kompetencje :) <br><br>Dobrego dnia ponownie,<br>Natalia <div class="gmail_default" style="font-family:tahoma,sans-serif;font-size:small;color:#000000"><br></div><div class="gmail_default" style="font-family:tahoma,sans-serif;font-size:small;color:#000000"><br></div><div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><font size="2" color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif">Natalia Mileszyk</font></div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><font color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">Centrum Cyfrowe            | <a href="http://centrumcyfrowe.pl/" target="_blank">centrumcyfrowe.pl/</a></font></div><div dir="ltr"><font color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">public policy expert <br></font></div><div><font size="2" color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif">@nmileszyk</font></div><div><font size="2" color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif">(+48) 668440136 </font></div><div><font size="2" color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif">ALSO: </font></div><div><div><font color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">Creative Commons Polska  |    <a href="http://creativecommons.pl/" target="_blank">creativecommons.pl</a></font></div><div><font color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">Communia Association        |  <a href="http://communia-association.org/" target="_blank">communia-association.org</a></font></div></div><div><font color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="https://centrumcyfrowe.pl/projekty/kserokopia-przeglad-linkow-o-prawie-autorskim/" target="_blank">Przegląd linków</a> o prawie autorskim</font></div><div><font color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">Fundacja Centrum Cyfrowe przetwarza Twoje dane (imię i nazwisko, adres e-mail oraz informacje zawarte w treści wiadomości) na podstawie uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści e-maila lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości.<br></font></div><div dir="ltr"><font size="2" color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div dir="ltr"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#000000"><br></font></div><div dir="ltr"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#000000"><br><br></font></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><br></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">wt., 14 kwi 2020 o 12:51 Alicja Pacewicz <<a href="mailto:alicja.pacewicz@ceo.org.pl">alicja.pacewicz@ceo.org.pl</a>> napisał(a):<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div class="gmail_default" style="font-size:large">Natalio, dzięki za mail. </div><div class="gmail_default" style="font-size:large"><br></div><div class="gmail_default" style="font-size:large">FAQ-a warto upowszechniać (FSZK już to robi), postulaty także - na pewno mogłyby się znaleźć na stronie KOED, ale może wyjść z tym szerzej i wysłać do jakichś parlamentarzystów, MEN, itp.</div><div class="gmail_default" style="font-size:large"><br></div><div class="gmail_default" style="font-size:large">A może pomyśleć o jakiejś e-kampanii KOED o tym, jak otwarte zasoby się teraz przydają? Jakiś mem z dobrym hasłem wokół opozycji "zamykać vs otwierać"? Np. TO JEST ZAMKNIĘTE (TU KLAMKA I KLUCZ do domu), ALE TO MOŻE BYĆ OTWARTE (TU JAKIŚ SYMBOL OTWARTYCH ZASOBÓW). Albo OTWARTE ZASOBY POMAGAJĄ SIĘ UCZYĆ/OTWARTE ZASOBY WSPIERAJĄ NAUKĘ. Albo jeszcze coś innego... Co myślicie? </div><div class="gmail_default" style="font-size:large"><br></div><div><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div>Pozdrawiam / Regards</div><div><i><br></i></div><div><i>Alicja Pacewicz</i></div><div></div><div><i>Ekspertk</i><i>a Centrum Edukacji Obywatelskiej</i></div><div><i>Senior Advisor, Center for Citizenship Education</i></div><div><i>ul. Noakowskiego 10/5, </i><i>00-666 Warszawa/Warsaw</i></div><div><a href="http://www.ceo.org.pl" target="_blank">www.ceo.org.pl</a><i style="font-size:12.8px">  </i></div><div><i style="font-size:12.8px">Przewodnicząca Rady Fundacji Szkoła z Klasą </i><br></div><div><i>Chairperson of the Supervisory Board of School with Class Foundation</i></div><div><i>ul. Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa/Warsaw</i></div><div><span style="color:rgb(0,0,238);font-size:12.8px"><a href="http://www.szkolazklasa.org.pl" target="_blank">www.szkolazklasa.org.pl</a></span><br></div><div><span style="color:rgb(0,0,238);font-size:12.8px"><br></span></div><div><br></div><div><div style="font-size:12.8px"><h2 style="line-height:1.1;color:rgb(51,51,51);margin-top:0px;margin-bottom:15px;text-transform:uppercase;font-family:Lato,sans-serif"><br></h2></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><br><img src="https://docs.google.com/uc?export=download&id=1lr_cz3lG2fb5mQiQ6nxkf6iQksu0FfvB&revid=0B55swaJBmQmMVkV0S3AyUWFFcnBVTVZGa09lSm5XK2xqcXNRPQ"><br></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><br></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">wt., 14 kwi 2020 o 11:59 Natalia Mileszyk <<a href="mailto:nmileszyk@centrumcyfrowe.pl" target="_blank">nmileszyk@centrumcyfrowe.pl</a>> napisał(a):<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr">Drogie i Drodzy,<br><br>mam nadzieję, że w Święta udało się trochę Wam odpocząć i że przede wszystkim Wy i wszyscy Wasi bliscy jesteście zdrowi. <br><br>W Centrum Cyfrowym wychodzimy z założenia, że prawo autorskie nie powinno nikomo chwilowo (ani nigdy) spędzać snu z powiek. Ale też widzimy, że nowa rzeczywistość w której dużo aktywności przeniosła się online, pokazuje, że jednak prawo autorskie momentami bywa bardzo analogowe.<br><br><b>Do tej pory udało nam się przygotować:<br></b>- prawnoautorski FAQ dla nauczycieli <a href="https://centrumcyfrowe.pl/faqprawne/" target="_blank">https://centrumcyfrowe.pl/faqprawne/ </a><br>- postulaty co do zmiany Dozwolonego Użytku Edukacyjnego na bazie doświadczeń pandemii <a href="https://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/dozwolony-uzytek-edukacyjny-nasze-postulaty-po-doswiadczeniach-pandemii/" target="_blank">https://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/dozwolony-uzytek-edukacyjny-nasze-postulaty-po-doswiadczeniach-pandemii/</a><br><br>Będziemy Wam wdzięczni za wszel<span class="gmail_default" style="font-family:tahoma,sans-serif;font-size:small;color:rgb(0,0,0)">k</span>iego typu informację zwrotną i przekazywanie tych zasobów dalej:) Jeśli też macie jakieś pomysłu na działania/potrzeby/refleksje w sprawie prawa autorskiego w czasach koronawirusa to dawajcie koniecznie znać. <br><br>Poza tym podpisaliśmy się pod listem do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, wzywając do zagwarantowania, że własność intelektualna będzie wspierać, a nie blokować, walkę z pandemią. <a href="https://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/nasz-apel-do-swiatowej-organizacji-wlasnosci-intelektualnej-w-sprawie-pandemii/" target="_blank">https://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/nasz-apel-do-swiatowej-organizacji-wlasnosci-intelektualnej-w-sprawie-pandemii/</a><br><br>Podobny w duchu list do Komisji Europejskiej i państw członkowskich wystosował LIBER <a href="https://libereurope.eu/blog/2020/04/14/copyright-coronavirus-statement/" target="_blank">https://libereurope.eu/blog/2020/04/14/copyright-coronavirus-statement/ </a><br><br>Pozdrawiam Was serdecznie,<br>Natalia<div><br clear="all"><div><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><font size="2" color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif">Natalia Mileszyk</font></div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><font color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">Centrum Cyfrowe            | <a href="http://centrumcyfrowe.pl/" target="_blank">centrumcyfrowe.pl/</a></font></div><div dir="ltr"><font color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">public policy expert <br></font></div><div><font size="2" color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif">@nmileszyk</font></div><div><font size="2" color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif">(+48) 668440136 </font></div><div><font size="2" color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif">ALSO: </font></div><div><div><font color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">Creative Commons Polska  |    <a href="http://creativecommons.pl/" target="_blank">creativecommons.pl</a></font></div><div><font color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">Communia Association        |  <a href="http://communia-association.org/" target="_blank">communia-association.org</a></font></div></div><div><font color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="https://centrumcyfrowe.pl/projekty/kserokopia-przeglad-linkow-o-prawie-autorskim/" target="_blank">Przegląd linków</a> o prawie autorskim</font></div><div><font color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">Fundacja Centrum Cyfrowe przetwarza Twoje dane (imię i nazwisko, adres e-mail oraz informacje zawarte w treści wiadomości) na podstawie uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści e-maila lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości.<br></font></div><div dir="ltr"><font size="2" color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div dir="ltr"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#000000"><br></font></div><div dir="ltr"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#000000"><br><br></font></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
_______________________________________________<br>
Lista dyskusyjna koalicja-l<br>
<a href="mailto:koalicja-l@koed.org.pl" target="_blank">koalicja-l@koed.org.pl</a><br>
<a href="http://listy.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l" rel="noreferrer" target="_blank">http://listy.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l</a><br>
</blockquote></div>

<br>
<div><hr></div><div><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">Przetwarzamy Twoje dane (imię i nazwisko, adres e-mail oraz informacje zawarte w treści wiadomości) na podstawie naszego uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści e-maila lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości.</font></div><div><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności: <a href="https://ceo.org.pl/sites/default/files/polityka_prywatnosci_ceo.pdf" target="_blank">https://ceo.org.pl/sites/default/files/polityka_prywatnosci_ceo.pdf</a></font></div>_______________________________________________<br>
Lista dyskusyjna koalicja-l<br>
<a href="mailto:koalicja-l@koed.org.pl" target="_blank">koalicja-l@koed.org.pl</a><br>
<a href="http://listy.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l" rel="noreferrer" target="_blank">http://listy.wikimedia.pl/mailman/listinfo/koalicja-l</a><br>
</blockquote></div>